Pytania I Monitorowanie Artykuły

Refleksja nauczycielska

Refleksja w każdym przedsięwzięciu jest potężną częścią uczenia się. Śmiało można powiedzieć, że bez niej nie ma uczenia się. Refleksja jest nie tylko ważna dla uczniów, ale też dla nauczycieli. Pomaga realizować II strategie oceniania kształtującego, czyli pozyskiwać...

read more

Porażka czy sukces?

W zawodzie nauczyciela często zdarzają się porażki. Jest to bardzo trudna praca, nauczyciel ma do czynienia z różnymi uczniami i różnymi sytuacjami. Porażka często jest nieodzowna. Możemy ją wykorzystać jako „strategiczną porażkę” do ulepszenia własnego warsztatu...

read more

5 wskazówek dla samodoskonalenia nauczycieli

Nauczycielem człowiek staje się przez całe życie, nie można powiedzieć – Już umiem nauczać. Jasne, że doświadczenie pomaga. Ale każdy z nauczycieli może opowiedzieć, jak zmienia i zmieniał się jego warsztat pracy. Doświadczenie samo nie przychodzi. Potrzebna jest...

read more

Czy uczniowie widzą, że się uczą?

Sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów następuje zwykle na koniec, kiedy uczniowie przystępują do sprawdzianu lub egzaminu. Niestety wtedy już mało da się zrobić, aby uzupełnić braki. Warto zadbać o to, aby uczniowie monitorowali swój proces uczenia się na bieżąco...

read more

10 pomysłów na przewidywalność w szkole

Każdemu człowiekowi potrzebne jest zaufanie do przyszłości. Buduje się ono miedzy innymi przez przewidywalność. W tym wpisie – jak ją można zapewnić w szkole. Rytuały Warto zaczynać i też kończyć lekcje w ustalony sposób. Znany rytuał początku powoduje, że uczniowie...

read more

Pochwała dzielenia

Uczniowie potrzebują czasu na przetwarzanie zdobywanych wiadomości. Aby się czegoś nauczyć, potrzebują to zrozumieć. Z drugiej strony nauczyciele zmagają się z coraz większymi ilościami informacji i treściami do przekazania, a czas jaki mają na nauczanie, nie zwiększa...

read more

6 sposobów na podawanie uczniom poleceń

Nauczyciele w obawie przed tym, że uczniowie nie usłyszeli polecenia często je powtarzają. Uczniowie przyzwyczajają się do tego, że nauczyciel powtarza nawet kilka razy polecenie i nie skupiają się, aby usłyszeć je za pierwszym razem. Nauczyciel jest w trudnej...

read more

9 technik sprawdzania zrozumienia

Stosowanie oceniania kształtującego, jest jednym z najskuteczniejszych sposobów poprawy nauczania i wyników uczenia się uczniów. Badania przedstawił profesor John Hattie w swojej książce: Visible Learning. Celem oceny kształtującej jest sprawdzenie zrozumienia oraz...

read more

Przyjaźnić się z błędami 

Znalazłam artykuł o tworzeniu w klasie szkolnej klimatu sprzyjającego wykorzystywania błędu w uczeniu się. Jest to obecnie temat często podejmowany w edukacji, jednak mało pojawia się wskazówek, jak się nim zajmować. Kristen Smith autorka artykułu, z którego...

read more

5 pytań dla uczniów uczących się nowego materiału

Uczniowie stale uczą się czegoś nowego, jednak często już opanowane wiadomości nie łączą się im z nowo poznawanymi. Uczniowie nie wiedzą, po co poznają nowe zagadnienia i jak one wynikają z już poznanych. Jeśli są tylko odbiorcami tego, co jest w programie nauczania,...

read more

Techniki, dzięki którym wszyscy uczniowie zabierają głos

Wpis poświęcony technikom zadawania pytań i pozyskiwania od uczniów podpowiedzi. Są to techniki promowane przez ocenianie kształtujące. Kristen Smith, z której artykułu korzystam zauważyła, że uczniowie osiągający małe sukcesy w nauce, równocześnie nie biorą udziału w...

read more

Jak nauczać, jak się uczyć?

Wiele się mówi o tym, że uczniowie mają się nauczyć, jak się uczyć. Jednak jak tego nauczać, już jest znacznie mniej. Uczniowie uczą się efektywniej i łatwiej im przetrwać niepowodzenia, jeśli rozumieją i stosują strategie uczenia się, które przyniosły im wcześniejszy...

read more

Ratujmy uczniów na bieżąco, ale nie natychmiast

Krótkie oceny kształtujące w czasie procesu uczenia się przynoszą korzyść uczniom i nauczycielowi. Uczniowie mogą natychmiast skorygować swoje błędy, a nauczyciel może się dowiedzieć, co wymaga jeszcze wytłumaczenia. Jeśli nauczyciel nie monitoruje procesu uczenia się...

read more

Ocenianie jako informacja dla nauczyciela

Ocenianie kształtujące jest pozyskiwaniem informacji zwrotnej. Z jednej strony przez ucznia – jakie robię postępy i mogą lepiej pracować i przez nauczyciela  - jak mogę lepiej moich uczniów nauczać. Z tą drugą informacją (dla nauczyciela) łączą się dwie sprawy: Jak...

read more

Nawiązywanie i przywoływanie

Sposób, w jaki rozpoczynamy lekcje jest kluczem do zaangażowanie uczniów. Podstawowa sprawa, to pomoc uczniom w powiązaniu tego, co już wiedzą, z tym, czego się nauczą. Badania pokazują, że takie „nawiązanie” pomaga usprawnić naukę uczniów, zwłaszcza tych z...

read more

Notatki!

Notatki są kluczowe dla uczenia się. Pomagają w wyborze najważniejszych zagadnień, uruchamiają refleksję i są niezbędne przy powtórzeniu. Jednak sporządzania notatek trzeba się nauczyć. Warto o tym pomyśleć na początku roku i wpleść sposoby uczenia w tok lekcji. W tym...

read more

5 minutowy meldunek  

Kluczem do budowania relacji w klasie jest poznanie uczniów. Niektórym uczniom trudno jest mówić o sobie, szczególnie na forum klasy. Dużo łatwiej jest im coś napisać. Dlatego warto uczniów o to prosić, bo dzięki temu buduje się relację. Aby budować głębsze, oparte na...

read more

Uczę się!

Bardzo ważna dla procesu uczenia się jest świadomość, że się uczymy, że robimy postępy. Skąd mamy o tym wiedzieć? Ludzką naturą jest chęć osiągania szybkiego sukcesu. Jeśli np. chcemy schudnąć, to cyklicznie monitorujemy spadek naszej wagi. Cieszy nas nawet minimalny...

read more

Co moi uczniowie już wiedzą?

Warto zaczynać nauczanie w tym miejscu, gdzie są obecnie uczniowie. Do tego trzeba wiedzieć, co oni już na dany temat wiedzą. Jeśli zaczniemy w odpowiednim miejscu, to uczniowie wykorzystają swoją dotychczasową wiedzę i nie będą się nudzić powtarzaniem treści już...

read more

Kilka narzędzi oceniania kształtującego

Ocenianie kształtujące (OK) jest dziś gorącym tematem w edukacji. Ocenę kształtującą można zdefiniować jako „Częste, interaktywne sprawdzanie postępów i zrozumienia ucznia w celu zidentyfikowania potrzeb edukacyjnych i odpowiedniego dostosowania nauczania”. ( Źródło )...

read more

Zaangażowanie wszystkich uczniów w wypowiadanie się

To, aby wszyscy uczniowie brali udział w dyskusji jest wyzwaniem dla nauczyciela, przeważnie wypowiada się tylko mała grupka uczniów. Nauczyciele często proszą o zabranie głosu uczniów, którzy się zgłaszają, dają pierwszeństwo tym, którzy są najbardziej pewni siebie,...

read more

Haczyki – działania pobudzające ciekawość uczniów

Pytania kluczowe lub łamigłówki intelektualne, które przyciągają uwagę uczniów na początku lekcji, to skuteczny sposób na rozwijanie ciekawości i wewnętrznej motywacji. Dobrym sposobem jest przedstawienie uczniom kilku rekwizytów i zapytanie ich o to, jak one się...

read more

Nauczyciel artysta, a zaufanie dyrektora

Zgadzamy się, że nauczyciele powinni otrzymywać większe wynagrodzenie. Wiele osób upatruje w niskich zarobkach przyczynę odchodzenia nauczycieli z zawodu. Jednak inną (częstszą) przyczyną jest brak w pracy poczucie autonomii. Aby nauczyciel mógł być artystą w swoim...

read more

8 technik oceniania kształtującego

Głównym celem oceniania kształtującego jest pozyskiwanie od uczniów informacji na jakim poziomie uczenia się i dostosowywanie przez nauczyciela do tych informacji metod nauczania. Mówi o tym druga strategia OK: Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań...

read more

Strategie sporządzania notatek

W dawnych czasach, gdy byłam uczennicą a potem studentką bardzo przykładałam się do robienia notatek. Na studiach nie mieliśmy podręczników, były tylko skrypty, ale trudno było z nich korzystać. Trzeba było robić notatki z wykładów i w tym się wyspecjalizowałam....

read more

Trywialne

Do tego wpisu zachęcił mnie artykuł Holly Hagman (link na dole). Nasunął mi wspomnienie z moich studiów matematycznych. Najczęściej słyszanym słowem było – trywialne. Gdy o coś pytałam to natychmiast ktoś mi ripostował – to przecież trywialne. Jeśli dalej drążyłam (a...

read more

Język w służbie autonomii

Wiemy jak ważne jest poczucie autonomii ucznia. Jest to jedna z trzech podstawowych potrzeb uczącego się człowieka, o których wspomina teoria samostanowienia. Jednak nawet, gdy nauczyciel stara się uczniom autonomię zapewnić, to często uczniowie nie potrafią z niej...

read more

Praca skończona to – praca idealna!

Tym razem wpis całkowicie wynikający z moich własnych przemyśleń. Choć może u jego podłuża jest myśl, którą wyczytałam w jednej z książek: „Praca skończona to - praca idealna”. Myślę jednak, że ta myśl drzemała we mnie zanim ja przeczytałam. Najpierw krótka historia....

read more

Słuchanie podczas dyskusji w klasie

Przyglądając się dyskusjom uczniów w klasach szkolnych często możemy zaobserwować dominację kilku osób i przerywanie wypowiedzi. Część uczniów nie wypowiada się w ogóle, gdyż nie wiedzą jak dojść do głosu. A w dyskusjach prowadzonych w klasie szkolnej słuchanie jest...

read more

Dobre pytania

Jima Knighta autor artykułu z którego korzystam przejrzał ponad 50 książek na temat zadawania pytań. Doszedł do wniosku, że zadawanie dobrych pytań jest ważną umiejętnością. Życie toczy się w rozmowach, a kiedy zadajemy lepsze pytania, prowadzimy lepsze...

read more

Pomóż uczniom zadawać pytania

Jednym z najtrudniejszych – i najbardziej wartościowych – zadań nauczyciela jest praca z uczniami nad rozwijaniem ich zdolności i pewności siebie w zadawaniu dobrych pytań. Prawie każde dziecko, gdy tylko nauczy się mówić zadaje nieustannie pytania, jest ciekawe...

read more

Czas oczekiwania na odpowiedź

Czas oczekiwania na odpowiedź ucznia jest dobrą praktyką nauczania, która sprawdza się na każdym poziomie i na każdym przedmiocie. Ta praktyka dotyczy pytań, które wymagają od uczniów zastanowienia się, a nie takich, które jedynie sprawdzają wiedzę uczniów. Kiedy...

read more

Pytania, pytania, pytania – Co zamiast przesłuchania?

Uczniom pytania kojarzą się z przesłuchaniem. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że nauczyciel oczekują od uczniów właściwej odpowiedzi, a uczniowie obawiają się, że jej nie znają lub swoją odpowiedzią nie trafią w oczekiwania nauczyciela. Bardzo niewielu uczniów...

read more

Pytania, pytania, pytania – Głębokie dyskusje uczniów

Uczniowie nie przychodzą do szkoły z umiejętnościami prowadzenia dyskusji. Kształtują je w szkole. W tym artykule zwróciłam uwagę na dwa zagadnienia: Jakie umiejętności są potrzebne dla dobrej dyskusja? Jak nauczyciel może uczyć uczniów dobrego dyskutowania? Ad I:...

read more

Uczniowie mają udział w ocenianiu sprawdzianu

Czy możliwe jest, aby uczniowie decydowali o sposobie sprawdzania i oceniania i mieli wpływ na własną ocenę? Propozycja przestawiona przez autorkę artykułu Lindsay Mitchell nie wymaga stosowania dodatkowej technologii, ani też specjalnego planowania ze strony...

read more

Spotkać uczniów tam, gdzie są

Każdy z nauczycieli spotyka się w klasie szkolnej z sytuacją zróżnicowanego poziomu umiejętności uczniów. Planując lekcje, zdaje sobie sprawę, że część uczniów w mig upora się z zadaniem, a część nawet nie będzie wiedziała, jak się do niego zabrać. Poprosiłam...

read more

4 sposoby na budowanie relacji z uczniami przez cały rok

Wszyscy wiemy, że relacje mają kluczowe znaczenie dla nauczania. Dzieci zachowują się lepiej, pracują ciężej i uczą się więcej, kiedy lubią i szanują swojego nauczyciela — i kiedy wiedzą, że nauczyciel ich lubi i szanuje. Mają jednak też znaczenie dla samopoczucia...

read more

Uczniowie zadają pytania

Czy cenimy ciekawość uczniów i ich dociekliwość. Jeśli tak, to zadbajmy o komfort zadawania przez nich dobrych pytań. Ziarno nie może rosnąć, jeśli w glebie nie ma składników odżywczych. Analogicznie, uczniowie mogą zacząć być ciekawi tylko wtedy, gdy warunki są...

read more

Matko, znowu matma! – Jak rozpoczynać lekcję matematyki

Wielu uczniów odczuwa lęk przed lekcją matematyki. W tym wpisie podam cztery sposoby, które zastosowane podczas 5 początkowych minut lekcji, zaangażują uczniów w naukę i zmniejszą stres związany z matematyką. Wszystkie one polegają na wprowadzeniu pewnego rytuału, do...

read more

Poznajemy swoich uczniów

Może to zdziwić nauczyciela, ale okazuje się, że poznanie uczniów wpływa na osiągane przez nich wyniki w nauce. Nauczyciele mówią, że nie mają na poznawanie swoich uczniów czasu, bo muszą ich nauczać. Poznawanie kojarzy nam się z pierwszymi dniami w szkole, ale...

read more

Rozwijanie ciekawości uczniów

Ciekawość to siła napędowa uczenia się. Jednak czasami trudno ją uruchomić i utrzymać z programem szkolnym. W tym wpisie o prostych sposobach, które stosowane ciągle i cyklicznie przynoszę efekty. Większość z nich polega na zadawaniu uczniom pytań i pozyskiwaniu ich...

read more

Strategia małych wygranych

Strategia małych wygranych polega na tym, że sukces przygotowuje do osiągania następnych sukcesów. Zadowolenie z sukcesu może budzić nadzieję, że osiągniemy następny sukces. A to daje samospełniającą się przepowiednię. Tworzy się pętla pozytywnego sprzężenia...

read more

Pomysł na zróżnicowaną klasę

Każdy nauczyciel spotyka klasy na różnym poziomie naukowym uczniów. Bardzo trudno jest pracować z taką klasą, gdyż polecane zadania wpadają w strefę najbliższego rozwoju (pojęcie pochodzące od Lwa Wygockiego) tylko części uczniów. Dla jednych są za trudne, a dla...

read more

Proste pomysły na ocenianie kształtujące

Barbara Blackburn, której artykuły z przyjemnością wykorzystuję, napisała, że ocenianie kształtujące staje się bardzo popularne w edukacji. Jako dowód podaje, że w wyszukiwarce Google można znaleźć ponad 11 milionów stron, na których jest wspomniane ocenianie...

read more

5 prostych sposobów na głębsze uczenie się uczniów

Uczniowie zdają sobie sprawę, co im pomaga, a co przeszkadza się uczyć. Na pewno warto ich o to pytać, pozyskiwać od uczniów informację zwrotną i dostosowywać do niej nauczanie. Jest to jedna ze strategii zalecanych przez ocenianie kształtujące: Organizowanie w klasie...

read more

Czy możemy przeciwdziałać wypaleniu uczniów?

Wypalenie zawodowe jest uważane za dolegliwość dorosłych, ale uczniowie również go doświadczają. Przytłoczeni nauką, bez zaangażowania w nią mogą przestać lubić chodzić do szkoły. Polska jest krajem, gdzie wielu uczniów deklaruje, że nie lubi szkoły. Można...

read more

Jak rozmawiać z uczniami o ich trudnych zachowaniach?

Uczniowie stwarzali i stwarzają różnego rodzaju problemy związane z niekorzystnymi zachowaniami utrudniającymi innym uczniom uczenie się i nauczycielowi prowadzenie lekcji). Nauczyciel nie powinien unikać rozmów z uczniami na takie tematy. Oto główne hasła, którymi...

read more

Dialog w szkole

Jedna ze strategii oceniania kształtującego - Organizowanie w klasie dyskusji,  zadawanie pytań i zadań, dających informacje, czy i jak uczniowie  się uczą, można określić jednym słowem – dialog. Wzajemne słuchanie się i branie pod uwagę zdania innych jest podstawą do...

read more

Pytać uczniów

Często w rozmowie z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami spotykam się z opinią, że nie ma sensu pytać uczniów o zdanie, bo oni jeszcze nie mają wyrobionej opinii. Kłóci się to z moim ugruntowanym zdaniem, że to właśnie uczniowie są najlepszymi specjalistami od...

read more

Uczeń w środku swojego procesu uczenia się.

Piąta strategia oceniania kształtującego, określona przez zespół pracujący w amerykańskim Educational Testing Service program - “Keeping Learning on Track”. (Educational Testing Service przedstawiony w publikacji “Tight but Loose: Scaling Up Teacher Professional...

read more

Wpływ nauczyciela na uczenie się uczniów

Jak może samodzielnie nauczyciel przeprowadzić badania, na temat własnego nauczania? Cztery kroki w tym badaniu: Diagnoza Planowanie interwencji Wdrożenie interwencji Ewaluacja Artykuł można tez przeczytać pod linkiem:...

read more

Uczeń zadaje pytania

O pytaniach uczniowskich inspirowanych pytaniami nauczyciela: Gdzie tu jest problem? Czego warto by się w związku z tym tematem dowiedzieć? Artykuł można tez przeczytać pod linkiem: https://osswiata.ceo.org.pl/2010/11/07/uczen-zadaje-pytania/ Jedna strona do czytania...

read more

Trzy sposoby zadawania pytań angażujących całą klasę

Trzy proste sposoby, jak monitorować pracę i proces uczenia się wszystkich uczniów: Tablice suchościeralne Rozmowa w parach Gwiazdy Artykuł można tez przeczytać pod linkiem: https://osswiata.ceo.org.pl/2019/10/11/trzy-sposoby-zadawania-pytan-angazujacych-cala-klase/ 2...

read more

Pytania w służbie uczenia się.

Odpowiedzi na trzy pytania: W jakim celu nauczyciel zadaje pytania uczniom? Po co uczniowie zadają pytania? Jak uczyć uczniów zadawania pytań? Artykuł można też przeczytać pod linkiem: https://osswiata.ceo.org.pl/2021/06/11/pytania-w-sluzbie-uczenia-sie/ 1,5 strony...

read more

Powiedz, co sądzisz?

W nauczaniu zdalnym, gdy kontakt z uczniem jest bardzo utrudniony, nauczyciel nie wie, na ile uczniowie są zaangażowani w naukę i na ile jego metody nauczania są efektywne. Dwa sposoby na przekonanie się o tym: Rozmowy z uczniami na temat uczenia się Rozmowy z...

read more

Narysuj, co już wiesz!

Wykorzystywanie rysunków w nauczaniu przynosi wiele korzyści. Po pierwsze daje nauczycielom informacje – jak uczniowie się uczą, po drugie pozwala uczniom uczyć się głębiej i lepiej zapamiętywać poznane treści. Artykuł uzupełniony przykładami podanymi przez...

read more

Kto pyta, ten uczy?

Rady od oceniania kształtującego dla nauczyciela zadającego pytania uczniom: zadawaj pytania stymulujące myślenie uczniów i uczennic, dawaj uczniom i uczennicom więcej czasu na zastanowienie się nad opowiedzią, pozwól uczniom i uczennicom przygotować się do odpowiedzi...

read more

Jak zrobić, aby uczniowie pytali?

Kilka praktycznych przykładów, jak wykorzystać naturalną ciekawość uczniów do angażowania ich w zadawanie pytań: Praca na współdzielonym dokumencie Karta wyjścia Zadaj pytanie! Dlaczego? Test przygotowany przez uczniów Jaki tu jest problem? Artykuł można też...

read more

Dzieci chcą odpowiadać na pytania

O tym dlaczego mniejsze dzieci chcą odpowiadać na pytania. Ocenianie kształtujące proponuje stosowanie przez nauczyciela czterech zasad: minimum 5-sekundowe oczekiwanie na odpowiedź ucznia, ustalanie odpowiedzi w parach, niepodnoszenie rąk przez uczniów, uczenie się...

read more

Czy są jakieś pytania?

"Czy są jakieś pytania?" jest częstym pytaniem zadawanym przez nauczyciela. Intencją nauczyciela jest sprawdzenie, czy wszystko dla uczniów jest zrozumiałe. Jak zadawać lepsze pytania uczniom? Nad czym się zastanawiasz? Czego nie wyjaśniłem? Dać czas na zastanowienie...

read more

Czy jedzenie jest powiązane z trawieniem?

Wpis o tym, jak monitorować proces nauczania i jak wykorzystać wnioski. W artykule osiem praktycznych pomysłów: Sygnalizacja - Światła i kciuki Uczeń wybiera Mapa myśli Praca z błędem Podsumowanie Zastosowanie Nauczanie innych Analogia i metafora Artykuł można też...

read more

Co jest nie tak z taksonomią Blooma?

Taksonomia Blooma jest znaną taksonomią pytań. Artykuł polemizuje z interpretacją taksonomii Blooma, jako przedstawianiem procesu uczenia się, jako zdobywania osobnych umiejętności w kolejności ich ważności. Artykuł nie jest skierowany przeciwko rozumowaniu Benjamina...

read more

Nie chcę was oceniać, chce się dowiedzieć!

Wpis jest poświęcony nauczycielskiemu wyzwaniu w postaci zderzenia ze różnicowaną wiedzą uczniów po nauczaniu zdalnym. Jak się dowiedzieć, co uczniowie wiedzą i potrafią i co zrobić z przyszłym nauczaniem w zróżnicowanych klasach. Przedstawione zostanie 12 sposobów na...

read more

6 rad do tworzenie pytań kluczowych

Jednym z efektywnych sposobów na zagazowanie uczniów w naukę, jest tworzenie pytań kluczowych, takich pytań, które zainteresują uczniów tematem. W artykule warunki konieczne, aby pytanie było kluczowe i 6 punktów pomagających takie pytanie stworzyć. Artykuł można tę...

read more

Pytania pogłębiające uczenie się uczniów

Sześć rodzajów pytań zadawanych przez nauczyciela uczniom, które pogłębiają ich uczenie się: Pytania łączące to, co uczeń robi, z tym, co już wie. Pytania o to, co jest ważne. Pytania o wybór drogi rozwiązania. Wytłumaczenie rozumowania. Pytania wyzwania. Pytania o...

read more

Pytania mile widziane

Co zyskują uczniowie zadając pytania podczas lekcji? We wpisie 5 podpowiedzi, jak ich do tego zachęcić.1,5 strony czytania  Kto zadaje pytania w klasie szkolnej? Przeważnie nauczyciel, ale dobrze byłoby, aby zadawali je również uczniowie - nauczycielowi i sobie...

read more

Pytania kluczowe

Pytanie kluczowe powinno: inspirować uczniów do poznawania tematu, zachęcać i rozwijać krytyczne myślenia, być zakotwiczonym w rzeczywistości, móc uzyskać na nie odpowiedź, być ściśle związane z celem lekcji. W artykule podano około 100 pytań kluczowych z różnych...

read more

Ocenianie kształtujące – gdzie są moi uczniowie?

Wskazówki i techniki pomocne w sprawdzaniu, czego uczniowie się nauczyli i wykorzystaniu tej informacji do planowania lekcji. 2 strony czytania  Ocenianie kształtujące jest zdaniem autorki artykułu - Catlin Tucker najpotężniejszym narzędziem, jakim nauczyciele...

read more

Monitorowanie uczenia się

Dzięki meta badaniom profesora Johna Hattiego wiemy, że stosowanie oceniania kształtującego jest korzystne dla procesu uczenia się uczniów. Można kierować się jego wynikami badań, ale jeszcze lepiej samemu się przekonać, czy OK pomaga uczniom się uczyć i czy...

read more

Jak prowadzić konstruktywne dyskusje w szkole?

Dzięki konstruktywnym dyskusjom na lekcjach uczą się krytycznego myślenia, mają okazje poznać różne punkty widzenia, uczą się wzajemnie od siebie, zaś nauczyciel może dzięki nim, poznać i ocenić zrozumienie przez uczniów tematu. W tym artykule: Co to znaczy...

read more

Dylan Wiliam o zadawaniu uczniom pytań

Rady profesor Dylana Wiliama dla nauczycieli w sprawie zadawania uczniom pytań: Zasada niepodnoszenia rąk Przyzwolenie na błąd Czas na odpowiedź ucznia 2 strony czytania  Pewien czas temu zamieściłam wpis o zadawaniu pytań w ocenianiu kształtującym. Znalazłam...

read more

Dlaczego muszę się tego uczyć?

Kilka wskazówek, jak można wykorzystać pytanie tytułowe w procesie nauczania: Zadaj uczniom pytanie kluczowe Zapytaj przed Pomóż znaleźć sens Podsumuj Pozwól uczniom na autonomię  1,5 strony czytania Oczywiste jest, że uczniowie bardziej się angażują w naukę, gdy...

read more

9 technik zapewniania oceny kształtującej

Techniki wspomagające II strategię oceniania kształtującego, czyli techniki pozyskiwania od uczniów informacji, jak przebiega proces nauczania, aby móc go dobrze planować. 3 strony czytania Ocenianie kształtujące to głównie informacja zwrotna płynąca w obie strony -...

read more