Głównym celem oceniania kształtującego jest pozyskiwanie od uczniów informacji na jakim poziomie uczenia się i dostosowywanie przez nauczyciela do tych informacji metod nauczania. Mówi o tym druga strategia OK: Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań dających informacje, czy i jak uczniowie się uczą.

Zadaniem dla nauczyciela jest sprawdzanie, czy uczniowie rozumieją pojęcia i czy potrafią skutecznie zastosować umiejętności, a następnie dostosowanie przez niego nauczania. Sprawdzanie powinno mieć miejsce w czasie procesu nauczania, a nie na sam koniec, tak aby można było poprawić uczenie się uczniów. Sprawdzanie – „gdzie są moi uczniowie” zabiera dużo czasu i może sprawiać problem. Przedstawiam osiem prostych technik pomagających sprawnie pozyskać tę informację.

Warunkiem podstawowym przy sprawdzaniu jest brak oceniania uczniów, techniki służą nauczycielowi jedynie do uzyskania informacji zwrotnej od uczniów, po to, aby mógł on doskonalić swoje nauczanie. Dlatego warto poinformować uczniów, czemu służą te techniki i że wykonywana prze nich praca nie będzie podlegała ocenie.

 1. Sygnalizacja

Poproś uczniów, aby pokazali odpowiedni znak ręką:

 • Kciuk w górę: rozumiem _____ i potrafię to wyjaśnić własnymi słowami.
 • Machanie ręką: Nie jestem całkowicie pewien co do _____ i wątpię, czy potrafię to wyjaśnić.
 • Kciuk w dół: jeszcze nie rozumiem _____ i nie potrafię tego wyjaśnić.

Jest to wariant techniki świateł drogowych. Samoocena może być czasami mało wiarygodna, gdyż uczniowi trudno jest ocenić stan faktyczny. Jednak jest to szybka informacja, która pozwala nauczycielowi iść bądź nie iść dalej w nauczaniu. Można też poprosić uczniów, którzy pokazali kciuk w górę, aby wytłumaczyli wątpliwości uczniom machającym ręką, a uczniom z kciukiem do dołu wytłumaczyć zagadnienie osobno jeszcze raz.

 1. Głosowanie

Przedstaw uczniom test z odpowiedziami – tak lub nie. Ułóż tak pytania, aby odpowiedzi dawały ci informację o zrozumieniu przez uczniów zagadnienia, a nie tylko sprawdzały ich wiedzę. Uczniowie po każdym pytaniu głosują. Ta technika jest szczególnie pożyteczna przy sprawdzaniu wcześniejszej wiedzy uczniów lub potencjalnych nieporozumień (przed rozpoczęciem nowego nauczania).

Można test również przeprowadzić online.

 1. Mapy myśli

Poleć uczniom stworzenie mapy myśli, wykresu lub przedstawienia graficznego na dany temat. Uczniowie mają być gotowi do udzielenia wyjaśnień. Ta technika jest szczególnie przydatna w sprawdzaniu, czy uczniowie potrafią powiązać ze sobą różne koncepcje lub elementy procesu.

W wirtualnych nauczaniu uczniowie mogą publikować swoje materiały na odpowiednich stronach.

 1. Błąd

Przedstaw uczniom powszechne nieporozumienie lub częsty błąd. Poleć uczniom zidentyfikować błąd i go poprawić.

Pozwala to, szybko sprawdzić głębokość zrozumienia przez uczniów zagadnienia.

 1. Podsumowanie

Wgląd w regularne podsumowywania i refleksje uczniów pozwala  nauczycielowi uzyskać informację, czy uczniowie opanowali dobrze materiał. Podsumowanie uczniowskie może przyjąć różne formy, np.: tweed, podcast, krótki film, list itp.

 1. Zastosowanie

Zrozumienie ujawnia się, gdy uczniowie potrafią przenieść zdobyta wiedzę do nowych sytuacji. W związku z tym jednym z najlepszych sposobów sprawdzenia zrozumienia jest sprawdzenie, czy uczniowie potrafią zastosować materiał w nowym kontekście. Poproś uczniów, aby znaleźli lub stworzyli nowe nowatorskie przykłady ilustrujące nowo poznaną koncepcję.

 1. Wzajemne nauczanie

Poproś uczniów, aby opracowali plan nauczania dla ucznia, który nie był obecny na lekcji. Obserwując nauczanie możesz zaobserwować, co zostało dobrze opanowane, a co jeszcze nie.

W wirtualnych środowiskach edukacyjnych uczniowie mogą nagrywać lekcję za pomocą laptopa, tabletu lub aparatu w telefonie komórkowym.

 1. Analogie

Poleć uczniom stworzenie analogii lub metafory w celu zilustrowania nowo poznanej koncepcji lub umiejętności. Technika opiera się na bardzo dobrej metodzie tworzenia podobieństw i różnic.

Techniki można ze sobą łączyć.

Następnym krokiem nauczyciela jest podjęcie działań w oparciu o uzyskaną informację zwrotną, czyli ponowne nauczenie czegoś, czego wielu uczniów nie zdołało się nauczyć; korygowanie błędnych przekonań, które mogą zostać ujawnione; zapewnianie wsparcia uczniom, którzy tego potrzebują.

Inspiracja artykułem Jaya Mc Tighe’a

https://www.edutopia.org/article/8-quick-checks-understanding