Ocenianie Kształtujące dla Rodziców

Współpraca z rodzicami przy wprowadzaniu OK na lekcjach to trudny temat rodzący wiele pytań: Jak najlepiej informować rodziców o postępach ich dzieci? Jak włączyć ich w życie szkoły? Jak wykorzystać ich umiejętności do wspierania procesu nauczania?
Przedstawiam dwa aspekty współpracy z rodzicami w OK
• Informacje o ocenianiu kształtującym dla rodziców
• Wskazówki dla nauczyciel, jak rozmawiać z rodzicami o OK

OK Rodzice

Dla nauczyciela wprowadzającego ocenianie kształtujące bardzo ważne jest pozyskanie dla tej idei rodziców. Jeśli nauczyciel nie przekona rodziców, że ocenianie kształtujące jest dobre dla ich dzieci, może spotkać się z ich oporem czy nawet buntem. Za to rodzice przekonani do OK mogą być bardzo pomocni zarówno nauczycielowi, jak i własnym dzieciom. Nauczyciele stosujący OK mówią, że przeprowadzenie efektywnego spotkania z rodzicami nie jest łatwe. Dlatego przedstawiamy wskazówki, jak efektywnie współpracować z rodzicami.

Artykuły Dla
Rodziców

Artykuły Dla
nauczycieli

Ogólnie
O OK

ok
Strategie

ok
zeszyt

OK Pomoce
Dydaktyczne

Ok Dla
Rodziców

OK
Nowości