Ogólnie o Ocenianiu Kształtującym

Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby:
• nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie,
• uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć.
Zapraszam do zapoznania się z polecanymi (poniżej) artykułami oraz z artykułami na podstronie: więcej artykułów . Każdy ma krótki opis w postaci lidu.

OK Nauczanie

Widoczne nauczanie

Jak ocenianie kształtujące czyni nauczanie widocznym. Idea propagowana przez jednego z największych badaczy edukacyjnych – profesora Johna Hattiego. Czytaj dalej

OK, czyli partnerstwo w nauczaniu i uczeniu się w szkole

Przedstawienie pięciu strategii OK, jako „szkieletu” oceniania kształtującego. Pokazanie, jak ocenianie kształtujące może pomóc w budowaniu partnerstwa w nauczaniu. Czytaj dalej

Ocenianie kształtujące – pokonywanie luki

Ocenianie kształtujące jako pokonywanie luki pomiędzy tym, jak jest, a tym gdzie chcielibyśmy być. Omówienie pięciu strategii oceniania kształtującego. A na końcu bardzo trafny wierszyk o OK. Czytaj dalej

OK jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym dobrego nauczania.

Pomimo, że jestem zwolenniczką i propagatorką OK, to jednak nie uważam, że jest to jedyna dobra droga. OK jest warunkiem koniecznym dobrego nauczania I uczenia się. Ale nie jest warunkiem wystarczającym. W artykule zajmę się tym czego nie widać wprost w OK. Czytaj dalej

Czego potrzebują uczniowie?

Artykuł w zmienionej nieco formie ukazał się w piśmie – Psychologia Dziecka 1/2022. Ukazanie oceniania kształtującego jako naturalnej potrzeby uczniów w procesie uczenia się. Cytaty z wypowiedzi uczniów i wskazówki – jak nauczyciel stosujący OK może odpowiedzieć na negatywne opinie uczniów o szkole. Wyszególnione korzyści, które niesie OK dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Czytaj dalej

Odpowiedź Johna Hattiego na pytania nauczycieli

Odpowiedzi na cztery pytania, które nauczyciele zadali profesorowi Johnowi Hattiemu:

  • Jak tworzyć wraz z uczniami kryteria sukcesu?
  • Co zrobić, aby uczniowie lepiej korzystali z informacji zwrotnych przekazywanych przez nauczycieli?
  • Jak zapewnić, żeby wszyscy uczniowie otrzymywali informacje zwrotne?
  • Czy relacje pomiędzy nauczycielem i uczniem wpływają na przyjmowanie przez ucznia informacji zwrotnej i w konsekwencji na uczenie się uczniów? Czytaj dalej

Nauczyciel towarzyszem ucznia w uczeniu się.

O tym, jak strategie oceniania kształtującego mogą pomóc w nauczaniu, praktyczne wskazówki dla nauczyciela. Czytaj dalej

Czy ocenianie kształtujące może być w szkole wspólnie wykorzystywane przez nauczycieli?

Artykuł dla osób, które chciałyby wspólnie z innymi nauczycielami wprowadzać OK do nauczania. Cztery rady, jak to zrobić. Czytaj dalej

OK angażuje uczniów

Pięć wskazówek wynikających z oceniania kształtującego, które mogą pomoc zaangażować uczniów niezależnie od tematu i przedmiotu. Czytaj dalej

Innowacja pedagogiczna: OK zeszyt

Jak wprowadzać innowacje pedagogiczna w szkole? Jak Michał Szczepanik wprowadził innowację związaną ze stosowaniem OK zeszytu. Czytaj dalej

Krótka Historia OK w Polsce

Historia OK w Polsce sięga już dwudziestu lat. Przedstawiam ją z mojej osobistej perspektywy, a czasami także z osobistymi szczegółami. Czytaj dalej

więcej artykułów

Ogólnie
O OK

ok
Strategie

ok
zeszyt

OK Pomoce
Dydaktyczne

Ok Dla
Rodziców

OK
Nowości