Odpowiedzi na cztery pytania, które nauczyciele zadali profesorowi Johnowi Hattiemu:

 • Jak tworzyć wraz z uczniami kryteria sukcesu?
 • Co zrobić, aby uczniowie lepiej korzystali z informacji zwrotnych przekazywanych przez nauczycieli?
 • Jak zapewnić, żeby wszyscy uczniowie otrzymywali informacje zwrotne?
 • Czy relacje pomiędzy nauczycielem i uczniem wpływają na przyjmowanie przez ucznia informacji zwrotnej i w konsekwencji na uczenie się uczniów?

Artykuł można też przeczytać pod linkiem: https://osswiata.ceo.org.pl/2018/10/17/odpowiedz-johna-hattiego-na-pytania-nauczycieli/

1,5 strony czytania

W czasie webinarium z profesorem Johnem Hattim słuchacze zadali mu kilka pytań. Przedstawiam opis odpowiedzi na cztery pytania:

 • Jak tworzyć wraz z uczniami kryteria sukcesu?
 • Co zrobić, aby uczniowie lepiej korzystali z informacji zwrotnych przekazywanych przez nauczycieli?
 • Jak zapewnić, żeby wszyscy uczniowie otrzymywali informacje zwrotne?
 • Czy relacje pomiędzy nauczycielem i uczniem wpływają na przyjmowanie przez ucznia informacji zwrotnej i w konsekwencji na uczenie się uczniów?
Odpowiedź Johna Hattiego na pytanie: Jak tworzyć wraz z uczniami kryteria sukcesu?

Zdaniem profesora tworzenie kryteriów z uczniami powoduje, że uczniowie stają się bardziej odpowiedzialni za swoją naukę. Efekty mogą być większe, gdy przedstawimy uczniom najpierw dobre przykłady lub na początku damy im wybór spośród opracowanych przez nauczyciela kryteriów. Do pracy nad kryteriami można włączyć starszych uczniów, aby pomagali młodszym w tworzeniu kryteriów. Również uczniowie dobrze sobie radzący z nauką mogą pomagać słabszym. Dzięki tworzeniu kryteriów wraz z uczniami nauczyciel może mieć większą pewność, że uczniowie rozumieją kryteria.

Kilka wskazówek profesora:

 1. Technika pracy wzorcowej – pokaż uczniom dobrze wykonaną pracę i poproś o opisanie – dlaczego ta praca jest dobra?.
 2. Zademonstruj uczniom pewną umiejętność (np. rysowania wykresu) i po każdym etapie pracy pytaj uczniów – dlaczego to zrobiłem?
 3. Pokaż uczniom w celu porównania, dobrze wykonaną pracę i inną źle wykonaną.
 4. Zademonstruj uczniom pracę z błędem i wspólnie go poszukajcie.
 5. Pokaż uczniom źle wykonaną pracę i pozwól im samym odnaleźć błędy.
 6. Poprawcie wspólnie źle wykonaną pracę.
 7. Pokaż uczniom nie kompletną pracę i pozwól im ją uzupełnić.
 8. Pracuj metodą układanki, tak aby powstały grupy ekspertów od tworzenia części kryteriów.
 9. Pozwól zweryfikować lub nawet zmienić ustalone kryteria w czasie wykonywania przez uczniów pracy, oczywiście jeśli taka korekta jest potrzebna.
 10. Wysłuchaj, co uczniowie już na dany temat wiedzą i weź to pod uwagę tworząc z uczniami kryteria.
Odpowiedź Johna Hattiego na pytanie: Co zrobić, aby uczniowie lepiej korzystali z informacji zwrotnych przekazywanych przez nauczycieli?

Podstawą jest nauczenie uczniów słuchania i koncentrowania się na uwagach zwartych w informacji zwrotnej.

Można zapytać ucznia; “Co możesz zrobić z tym, co ci przekazałem w informacji zwrotnej?”.

Można też poprosić, aby uczeń na podstawie otrzymanej informacji napisał plan poprawy. Jeśli okaże się, że uczniowie nie wiedzą, jak mają poprawić pracę i jak skorzystać z informacji od nauczyciela, to nauczyciel powinien zmienić swój sposób na informację zwrotną.

Odpowiedź Johna Hattiego na pytanie: Jak zapewnić, żeby wszyscy uczniowie otrzymywali informacje zwrotne?

Kluczowy może tu być dialog w klasie, podczas którego omawiane jest wykonanie przez uczniów pracy. Najlepiej, gdy dialog prowadzą sami uczniowie, a nauczyciel tylko się przysłuchuje.

Odpowiedź Johna Hattiego na pytanie: Czy relacje pomiędzy nauczycielem i uczniem wpływają na przyjmowanie przez ucznia informacji zwrotnej i w konsekwencji na uczenie się uczniów?

Tak, istnieje wiele badań na ten temat – dobre relacja budzi zaufanie i uczeń może łatwiej przyjąć uwagi krytyczne. Uczeń również mniej boi się popełnić błąd. Dobre relacje to podstawa w skutecznej pomocy uczniowi w nauce.

Korzystałam z artykułu: http://corwin-connect.com/2018/10/john-hattie-answers-your-feedback-questions-part-1/