Nowości

Dziedzina oceniania kształtującego jest dynamiczna, najnowsze artykuły na tematy OK możesz znaleźć poniżej.

Ocenianie kształtujące pomaga w samodzielności i motywacji do uczenia się.

Chcielibyśmy, aby nasi uczniowie byli: samodzielni, zmotywowani do nauki i odpowiedzialni za swój proces uczenia się. Uczniowie często nie potrafią utrzymać stałego wysiłku wkładanego w uczenie się. Uczniowie...

Ogólnie
O OK

ok
Strategie

ok
zeszyt

OK Pomoce
Dydaktyczne

Ok Dla
Rodziców

OK
Nowości

Kontakt

Skontaktuj się ze mną
danuta.sterna@gmail.com

Nowości OK

Więcej o nowościach w Ocenianiu Kształtującym według Danuty Sterna tutaj

Ok nauczanie