Nowości

Dziedzina oceniania kształtującego jest dynamiczna, najnowsze artykuły na tematy OK możesz znaleźć poniżej.

Poczucie przynależności i więzi w szkołach

Przynależność jest podstawową potrzebą człowieka. Jest to jedna z trzech potrzeb, które wymienia teoria samostanowienia. Pozostałe to autonomia i kompetencja. Z tych trzech potrzeb najtrudniejsza do zrozumienia  jest...

Ogólnie
O OK

ok
Strategie

ok
zeszyt

OK Pomoce
Dydaktyczne

Ok Dla
Rodziców

OK
Nowości

Kontakt

Skontaktuj się ze mną
danuta.sterna@gmail.com

Nowości OK

Więcej o nowościach w Ocenianiu Kształtującym według Danuty Sterna tutaj

Ok nauczanie