Nowości 

Co robić z uczniami po wystawieniu ocen? 

Czas końca roku jest bardzo dobrym okresem na refleksję nad minionym rokiem i na wybieganie w przyszłość. W miarę zbliżania się końca roku szkolnego, zaczyna się obłęd poprawiania ocen lub robi się tak zwany czas wolny. Nikt już nie ma zamiaru się uczyć, bo oceny są...

read more

Wybór a odpowiedzialność

Brak wyboru owocuje biernością uczniów, a czasami nawet buntem. Wybór to podstawa samodzielności i odpowiedzialności, a więc V strategii oceniania kształtującego: Wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu swojego uczenia się. System edukacyjny ogranicza...

read more

Ograniczona zgoda na propozycję uczniów

W szkole rzadko uczniowie proszeni są o zgodę. Nauczyciel realizuje program, który nie zawsze jest dla uczniów intersujący, taki jaki chcieliby uczniowie poznawać. Jeśli uczniowie wyrażają chęć uczenia się czegoś innego, to nie zawsze powinniśmy im odmawiać. Można w...

read more

Jak pielęgnować radość w nauczaniu

Pewien czas temu napisałam wpis pt.: Poczucie sprawstwa i sensu pracy w szkole: https://oknauczanie.pl/poczucia-sprawstwa-i-sensu-pracy-w-szkole W nim wspomniałam o tym, że potrzebne jest radość z nauczania, ta radość przekłada się na radość uczniów z uczenia się....

read more

Nauczanie podstaw matematyki

Wiele szkół na całym świecie odczuwa trudności w efektywnym nauczaniu matematyki. W Polsce szukamy winnych, czasami przyczynę trudności upatruje się w nauczaniu wczesnoszkolnym, innym razem w za obszernej podstawie programowej, a czasami również w braku umiejętności...

read more

Gdy uczeń nie chce

Dlaczego uczniowie odmawiają i co można z tym zrobić? Każdy z nauczycieli spotkał się z sytuacją, gdy część uczniów odmówiło wykonania zadania. Może być to jawna odmowa, ale częściej jest to cichy bojkot. Bojkot może wyrażać się oddaniem pracy byle jak wykonanej lub...

read more

Dlaczego dzieci powinny prowadzić dziennik przyrodniczy

Youki Terada mój ulubiony autor z portalu Edutopia zachęca do tego, aby prowadzić (w każdym wieku) dziennik przyrodniczy. Po pierwsze - rozbudza on ciekawość przyrodą i tym, co nas otacza i często prowadzi do zachwytu. Po drugie - uczy procedury pracy naukowej, a w...

read more

5 wskazówek dla samodoskonalenia nauczycieli

Nauczycielem człowiek staje się przez całe życie, nie można powiedzieć – Już umiem nauczać. Jasne, że doświadczenie pomaga. Ale każdy z nauczycieli może opowiedzieć, jak zmienia i zmieniał się jego warsztat pracy. Doświadczenie samo nie przychodzi. Potrzebna jest...

read more

Emocje i unikanie szkoły

Mogą być różne przyczyny dla których uczniowie nie chcą chodzić do szkoły. Może to być spowodowane tym, że źle się czują wśród rówieśników, boją się nauczycieli, ale też mogą nie być zainteresowani, tym co dzieje się w szkole i wolą świat poza nią. Zdajemy sobie...

read more