Nowości 

Sprawdzian jako narzędzie w nauczaniu

Sprawdzianom i ich ocenieniu nie poświęca się w szkole należytej uwagi. Niby ocenianie, owszem, jest  ważne, ale raczej jako pokazanie uczniom, czego nie wiedzą, a powinni. Przeprowadzanie i wykonywanie sprawdzianów ma znaczenie szersze znaczenie. Pojawią się ostatnio...

read more

Ocenianie

Ocenianie wielu osobom kojarzy się ze stopniami, ale to jest jednostronne spojrzenie. Ocenianie powinno pomagać się uczyć, czyli wskazywać, co jest dobrze, co i jak trzeba poprawić i jak można się dalej rozwijać. Mroki oceniania stopniami Stopień jest średnią! Z...

read more

Nawyki samokierującego sobą ucznia

Uczniowie potrzebują zarówno akademickich umiejętności jak i  społecznych. Ważne jest, aby uczniowie po skończeniu szkoły byli przygotowani do skutecznego rozwiązywania problemów; myślenia krytycznego, tworzenia i wprowadzania innowacji; podejmowania inicjatyw;...

read more

Godzina geniuszu w szkole podstawowej

Przeczytałam artykuł Mashelle Smith, w którym opisuje ciekawy eksperyment, który zrobiła w swojej piątej klasie, nazwała go godziną geniusz. Polegał on na tym, że  przeznaczyła jedną godzinę tygodniowo na naukę dowolnego tematu, który uczniowie sami dla siebie...

read more

Praca z tekstem

Wszyscy uczniowie, niezależnie od tego, czy mają problemy z czytaniem, czy czytają biegle, muszą przetwarzać złożone treści i potrafić wydobywać i oceniać ważne informacje i zawarte w nich koncepcje. Praca z tekstem jest częstą stosowaną metodą nauczania na różnych...

read more

Samodzielność i odpowiedzialność ucznia.

Samodzielność uczniów nie nastąpi, jeśli o nią nie zadbamy. Rozwijanie tej umiejętności u uczniów wymaga intencjonalności i planowania; nie stanie się to tylko dlatego, że dorośli „chcą”, aby tak się stało. Przedstawiam kilka wskazówek, jak pracować nad samodzielności...

read more

Być znaczącym dorosłym dla młodego człowieka

Jak myślisz, jaka byłaby odpowiedź uczniów w twojej szkole na temat pytania o poczucie więzi z nauczycielami? W tym wpisie przypomnę sposoby na budowanie komunikacji i relacji z uczniami. W szkole autora artykułu z którego korzystam – Alexa Brouharda, 80% uczniów...

read more

Sposoby na efektywną informację zwrotną

Podstawowym zarzutem w stosunku do formułowania i przekazywania informacji zwrotnej do pracy ucznia jest – czaso i praco chłonność. Nauczycielka poświęca dużo czasu, a uczeń często z  informacji nie korzysta. Można wykorzystać dwie drogi, do tego, aby informacja...

read more

Jak przyjąć niekorzystną informację zwrotną?

  Przeczytałam artykuł Brittney Maxfield na temat przyjmowania krytycznej informacji zwrotnej przez osoby dorosłe. Wydaje mi się, że może być on też pomocny w przypadku przekazywania i korzystania z informacji zwrotnej uczniom w szkole. Nikt nie lubi krytyki,...

read more

Kontakt

Skontaktuj się ze mną
danuta.sterna@gmail.com

Nowości OK

Więcej o nowościach w Ocenianiu Kształtującym według Danuty Sterna tutaj

Ok nauczanie