Nowości 

Szkolenie nauczycieli

Rozmawiając z nauczycielami, dowiadujemy się, że wiele szkoleń, w których brali udział, nie wniosły nic nowego do ich praktyki. Nawet jeśli ewaluacje wychodzą dobrze, to w rozmowie indywidualnej dowiadujemy się, że po upływie tygodnia znika nawet temat szkolenia. Sama...

read more

Jednopunktowe tabele oceniania

Jak uczeń ma wiedzieć jaki stopień mu się należy? Często po omówieniu prawidłowego wykonania sprawdzianu, uczniowie nadal pytają, a ile dostanę? Uczniowie wiedzą co zrobili dobrze, a co źle, ale nadal nie wiedzą na jaką cyferkę zasłużyli. Nie ma się czemu dziwić, dla...

read more

Pomoc uczniom potrzebującym

Nie ma magicznego rozwiązania problemu uczniów, którzy pozostają w tyle. Ale istnieją strategie, które mogą pomóc. Są to: różnicowanie celów, ocenianie na różnych poziomów, różnicowanie poleceń, motywowanie i opieka nauczyciela. W tym wpisie własnymi pomysłami dzielą...

read more

Wypaleni zawodowo nauczyciele

W tym wpisie zajmiemy się dość rozpowszechniającym się zjawiskiem wypalenia zawodowego. Zaczerpniemy informacje z edukacji w USA i przytoczymy badania na ten temat. Badania nie są polskie, ale prawdopodobnie podobnie wypadłyby u nas. Taka historia: Zofia, nauczycielka...

read more

Nauczanie w licznej klasie – 8 wskazówek

Każdy nauczyciel wie, że łatwiej uczyć w mało licznej klasie. Łatwiej jest zróżnicować metody nauczania i dostosować je do potrzeb poszczególnych uczniów i oczywiście jest mniej prac do sprawdzania. Jednak nauczyciele rzadko mają wpływ na wielkość swoich klas. Mało...

read more

Nawyk refleksji w pracy nauczyciela

John Dewey powiedział: „Nie uczymy się z doświadczenia… uczymy się z refleksji nad doświadczeniem”. Refleksja jest niezbędna dla każdego uczącego się i również dla nauczyciela. W tym wpisie zajmie się tworzeniem nauczycielskiego nawyku refleksji. Znalezienie czasu na...

read more

Koniec roku szkolnego

Czas trudny - ocenianie poprawianie, niechęć uczniów do angażowania się w coś nowego. W tym wpisie przedstawię trzy artykuły (zamieszczone już wcześniej na blogu Oś świata) na temat organizacji czasu poprzedzającego konie roku szkolnego: 4 pomysły na zakończenie roku...

read more

Kontakt

Skontaktuj się ze mną
danuta.sterna@gmail.com

Nowości OK

Więcej o nowościach w Ocenianiu Kształtującym według Danuty Sterna tutaj

Ok nauczanie