O tym, jak strategie oceniania kształtującego mogą pomóc w nauczaniu, praktyczne wskazówki dla nauczyciela.

Artykuł można też przeczytać pod linkiem: https://osswiata.ceo.org.pl/2019/11/29/nauczyciel-towarzyszem-ucznia-w-uczeniu-sie/

Jedna strona czytania

 

Minęły czasy, gdy rola nauczyciela ograniczała się jedynie do przekazywanie uczniom wiedzy. Obecnie pożądane jest, aby nauczyciel towarzyszył uczniowi w uczeniu się. Przejście na tę pozycję nie jest łatwe dla nauczyciela.

Przekażę kilka wskazówek, które znalazłam w różnych edukacyjnych artykułach, a które można też znaleźć w strategiach oceniania kształtującego.

 

Pierwsza rada jest dość ogólna: Ograniczyć tak zwane nauczanie na rzecz samodzielnego lub zespołowego zdobywania wiedzy przez uczniów. Z niej wynikają bardziej szczegółowe, w nawisach zaznaczyłam strategię OK, która wspomaga daną taktykę:

 • Samodzielność i kreatywność myślenia uczniów

Informuj uczniów po co i dlaczego się czegoś uczą.(I)

Ustalaj z uczniami, po czym poznają, że cel został osiągnięty.(I)

Nie podawaj uczniom gotowych rozwiązań. Zachęcaj uczniów do podawania własnych propozycji rozwiązań problemu, pozwól im je wypróbować.(V)

Akceptuj popełnianie przez uczniów błędów, wykorzystaj ich błędy do nauczania.(II)

 • Pytania uczniów

Pozwól na pytania uczniów, a wręcz zachęcaj do zadawania pytań. Każde pytanie jest ważne. Poszukuj razem z uczniami odpowiedzi na ich pytania. (II)

Doceniaj, ale nie oceniaj wypowiedzi uczniów. (III)

Zachęcaj uczniów do dialogu i do wyrażanie własnych opinii. (II i V)

 • Uczenie w rękach ucznia

Podawaj instrukcje tak, aby uczniowie mogli pracować we własnym tempie. (V)

Przekazuj uczniom informacje zwrotne o ich pracy. (III)

Zamiast powtórnie wyjaśniać niejasności, formułuj pytania pomocnicze, które naprowadzą uczniów na lepsze rozumienie. (II)

Koncentruj uwagę na dochodzeniu do rozwiązania, a nie na samym efekcie. (III)

 • Praca zespołowa

Aranżuj sytuacje, gdy uczniowie rozmawiają w parach i dzielą się opiniami. (III)

Podziel zadanie na części, aby uczniowie mogli podchodzić do problemu stopniowo.(V)

Organizuj pracę uczniów w grupach.(IV)

Ucz uczniów oceny koleżeńskiej w postaci przekazywania informacji zwrotnej. (III i IV)

Wykorzystuj w nauczaniu pomoc koleżeńską i wzajemne nauczanie.(IV)

Pozwól uczniom na wspólna pracę nad problemem. (IV)

 • Nauczyciel robi mniej

Polecaj uczniom szukania błędu w ich własnym rozumowaniu, a również w myśleniu nauczyciela. (II i V)

Angażuj uczniów w pomoc, np. w kontrolowanie czasu. (V)

Zapewnij uczniom aktywna pracę. (II i IV i V)

Pozyskuj informację od uczniów, jak ich nauczać. (II)

Dbaj o refleksję ucznia, zabezpiecz czas podczas lekcji na podsumowanie. (I i II i V)

Pracuj nad odpowiedzialnością uczniów za ich proces uczenia się. (V)

 

Pięć strategii OK, na które się powyżej powoływalam:

 1. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się
  i kryteriów sukcesu.
 2. Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań, dających informacje, czy i jak uczniowie się uczą.
 3. Udzielanie uczniom takich informacji zwrotnych, które umożliwiają ich widoczny postęp.
 4. Umożliwianie uczniom, by korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności.
 5. Wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu własnego uczenia się.