Jak ocenianie kształtujące czyni nauczanie widocznym. Idea propagowana przez jednego z największych badaczy edukacyjnych – profesora Johna Hattiego.

Wpis można przeczytać też pod linkiem: https://osswiata.ceo.org.pl/2019/02/14/widoczne-nauczanie

1,5 strony czytania

 

W 2019 roku przypadła dziesiąta rocznica opublikowania przez Johna Hattiego obszernej bazy danych z badań edukacyjnych – Visible Learning. Wnioski pozostają niezmienne, mimo dołączania coraz to nowych danych.

Kluczowym przesłaniem badań jest to, że istnieją interwencje edukacyjne, które wydają się działać lepiej na poprawę wyników uczenia się uczniów, niż inne takie, które w rzeczywistości nie są zbyt użyteczne, jeśli chodzi o uczenie się. Jeśli szkoły stawiają sobie za główny cel – pomagania uczniom w nauce i skupienie się na procesie uczenia się i na postępach uczniów w nauce, to warto im polecić skorzystanie z wyników badań.

 

Visible Learning proponuje szkołom rozpoczęcie długotrwałego procesu zmiany szkoły mającego na celu uczenie się wszystkich uczniów i współpracę nauczyciele w dziedzinie nauczania.

Wskazówki High and Middle College w San Diego:

Skup się na uczeniu się uczniów, a nie na nauczaniu

Dyskusje w szkole muszą skupiać się na uczeniu się uczniów, a nie tylko na stosowanych metodach nauczania. Obserwując proces uczenia się uczniów, który następuje w wyniku nauczania, możemy sprawdzać, co działa, a co nie.

Jest to kluczowa zmiana, bo zamiast wprowadzać nowe strategie nauczania, najpierw sprawdzamy, czy warto je stosować. Poznajemy to po tym, ilu uczniów dobrze rozumie dane zagadnienia, a ilu ma trudności w jego opanowaniu. Stąd wypływa wniosek, jakie metody warto stosować i w stosunku do których uczniów.

Nauczyciele dzielą się w swoim gronie tym, co było efektywne, dowodami na uczenie się uczniów. Takie podejście pokazuje, że nie ma jednego właściwego sposobu nauczania; chodzi o poszukiwanie i poznanie dowodów uczenia się, zaś nauczyciele dostosowują swoje nauczanie do wyciąganych wniosków.

Poznaj swój wpływ

To pozornie proste stwierdzenie jest bardziej złożone niż może się wydawać. Najczęściej nauczyciele rozumieją je jako sprawdzanie wyników, które uczniowie osiągają. Wychodzą z założenia, że jeśli uczeń dobrze napisze sprawdzian końcowy, to oznacza, że nauczyciel miał duży wpływ. Ale często zdarza się, że uczniowie już wcześniej znają zagadnienie i nauczyciel tylko powtarza wiedzę, która już posiadają. Dlatego istotne jest zidentyfikowanie wiedzy początkowej uczniów, wtedy jest możliwe ocenienie – co przybyło.

Jeśli nauczyciele mają naprawdę “znać swój wpływ”, to ocena przed i po jest konieczna.

Nauczyciele potrzebują narzędzi pozwalających zobaczyć początkowy stan wiedzy uczniów, aby móc go porównać ze stanem następnym. Warto zastanowić się przed nad tym, jakich efektów oczekujemy np. w temacie funkcji liniowych, jaka wiedza i umiejętności uczniów są przez nauczyciela oczekiwane. Dowody na uczenie się uczniów, to nie tylko wyniki nauczania wynikające ze sprawdzianów, to również analiza prowadzonych przez uczniów portfoliów, prezentacji projektów itp. Ważne jest, aby każdy nauczyciel gromadził dowody na uczenie się uczniów i identyfikował swój wpływ, a potem istotna jest dyskusja na ten temat w gronie nauczycielskim i dzielenie się doświadczeniem.

Przejrzystości

Gwarancją dobrej komunikacji pomiędzy nauczycielem i uczniami są jasno sprecyzowane oczekiwania nauczyciela wobec ucznia. Te oczekiwania powinny być przedstawiane na bieżąco, a nie jedynie na początku roku. Świadomość oczekiwań pozwala uczniom na samodzielną ocenę ich postępów w nauce. Potrzebne są cele i kryteria sukcesu.

To zmienia sposób planowania lekcji przez nauczyciela. Wcześniej nauczyciel planował aktywności, teraz planuje te z nich, które prowadzą do celu i umożliwiają sprawdzenie kryteriów sukcesu. Dzięki tak zaplanowanej lekcji uczeń może ocenić, czy i jak się czegoś nauczył.

Uczenie się przebiega w fazach

Na każdym etapie uczenia wskazane są inne metody i sposoby nauczania. Wraz z wiedzą – w jakiej fazie uczenia się uczniowie są i dzięki wspólnej rozmowie z nauczycielami można zaprojektować odpowiednie zadania edukacyjne, które popchną uczniów w kierunku osiągnięcia celu.

Warto rozmawiać w gronie nauczycieli na temat faz uczenia się, zdefiniować je i dostosowywać do nich metody nauczania.

Pytać uczniów o opinię na temat tego, jak są nauczani.

Opinia uczniów, czyli osób najbardziej zainteresowanych jest tu kluczowa. Pewne informacje może nauczyciel wyciągnąć analizując wyniki, jakie osiągają uczniowie, ale może również rozmawiać na temat uczenia się z uczniami i stąd wyciągać wnioski na temat własnego wpływu na uczniów.

Wniosek

Nauczyciel, który analizuje swój wpływ na osiągane przez uczniów wyniki staje się jednocześnie sam uczniem nauczania. Szkoła z takimi nauczycielami jest prawdziwą szkołą uczącą się.

 

Korzystałam z artykułu Sue Bryen, Jenni Donohoo i Briana Weishara

(http://corwin-connect.com/2019/02/5-teacher-insights-from-long-term-engagement-with-visible-learning/).

Polecam również opracowanie Douga Fishera i Nancy Frey, z którego korzystali autorzy artykułu. https://www.mdpi.com/2227-7102/8/4/174  

Centrum Edukacji Obywatelskiej wydało książkę Johna Hattiego – Widoczne uczenie się dla nauczycieli https://civitas.com.pl/pl/p/Widoczne-uczenie-sie-dla-nauczycieli/52