Barbara Blackburn podaje w swoim artykule propozycje pytań (zaczerpniętych od Lisy Chesser), które zachęcają uczniów do myślenia. Przytaczam je, może pomogą w formułowaniu pytań pobudzających uczniów do refleksji, szukania przyczyn i uzasadnienia oraz głębszej analizy.

  1. Refleksja i współpraca:

Co sądzisz na ten temat?

Z czym się zgadzasz, a z czym się nie zgadzasz?

Jakie podobne pytanie mógłbyś zadać w tej sprawie?

Jak mógłbyś nas do tego przekonać?

  1. Autorefleksja

Jak możesz uzasadnić, że to jest prawda?

Czy jest inna droga rozwiązania tego problemu?

Dlaczego ta odpowiedź wydaje ci się sensowna?

Co by było, gdyby to nie była prawda?

Jak prosto przekazać to, co o tym myślisz?

  1. Szukanie powodów

Jak myślisz, dlaczego to się sprawdza?

Czy zawsze będzie to dobre rozwiązanie?

Dlaczego to jest prawidłowe?

Jak możesz to udowodnić?

Jak możesz to podsumować?

Jakie przeciwne argumenty możesz podać?

  1. Analiza

Jakie tu wodzisz podobieństwa i różnice?

Jakie inne odpowiedzi można sformułować?

Jakie inne rozwiązania widzisz?

 

Barbara Blackburn Jak ulepszyć swoje techniki zadawania pytań