Ocenianie kształtujące kładzie duży nacisk na widoczne uczenie się. Chodzi zarówno o to, aby sami uczniowie widzieli, że się uczą i aby nauczyciel pozyskiwał od nich informację, czy i jak się uczą i wykorzystywał ją w planowaniu nauczania.

Każdy z przedstawianych w tym wpisie pomysłów uczniowie mogą realizować w parach lub małych grupach, wtedy dodatkowo uczą się wzajemnie od siebie.

  1. Artykuł w gazecie lub na stronie internetowej

Nauczyciele poleca uczniom stworzenie artykułu na temat tego, czego się nauczyli. Przedstawia im przykładowy artykuł z gazety, określa wspólnie z nimi zasady dopuszczenia artykułu do druku (liczba akapitów, układ strony, liczba stron, rodzaj ilustracji itd.)

To samo można zrobić w przypadku projektowania strony internetowej dotyczącej danego tematu. Tu również konieczne jest określenie warunków, które strona ma spełniać. Uczniowie pracując nad artykułem lub projektem strony powtarzają to czego się nauczyli, wyodrębniają, to co jest najważniejsze i przedstawiają efekt w skondensowanej formie.

  1. Blogi

Polecamy uczniom stworzenie kilku wpisów na bloga (do 350 słów) na temat tego, czego się nauczyli. Wpisy, pozwalają uczniom stworzyć serię rozszerzonych odpowiedzi na określony temat. Na przykład po przeczytaniu opowiadania lub powieści uczniowie mogą napisać recenzję.

Idea blogu zawiera w sobie możliwość komentowania. Zatem można polecić uczniom napisanie komentarza po wylosowanym lub wybranym wpisem koleżanki lub kolegi.

  1. Film

Można zamiast polecenia pisania dać uczniom możliwość zrobienia krótkiego filmu Uczniowie mogą stworzyć raport wideo na zadany temat. Aby wybrać materiał do filmu, uczniowie muszą zastanowić się, co reprezentuje dany temat i co jest w nim najważniejsze. Może to być np. nagranie wywiadu na dany temat lub przedstawienie wyników mini badań.

Tak, jak i w poprzednich pomysłach wymagane jest podanie uczniom kryteriów sukcesu, aby ich film dotyczył dokładnie wskazanego tematu.

  1. Postaw się w cudzych butach

Innym sposobem na zademonstrowanie zrozumienia jest przedstawienie sytuacji z punktu widzenia kogoś innego. Na przykład zamiast opisu panowania króla, można polecić uczniom napisanie pamiętnika króla.

Kryterium do tego zadania może zawierać konieczność przedstawienia myśli, działań i odczuć tej osoby. Ten pomysł uczy uczniów poznawania przyczyn i uzasadniania.

  1. Wiersze

Nauczyciel przedstawia początki wersów wiersza, a uczniowie je uzupełniają. Na przykład ucząc o mitach greckich można poprosić uczniów, aby uzupełnili wiersz:

Imię Boga

Bóg ………

Czuł ……..

Bał się ……

Chciał ……

Pomysły przedstawionych zadań są dość wymagające dla uczniów, ale zmuszają ich do zagłębienie się w istotę tematu.

Można losowo przydzielić uczniom, lub dać im do wyboru jeden z pomysłów do realizacji. Wtedy otrzymujemy w klasie różnorodne prace, która jeszcze lepiej pokazują czego uczniowie się nauczyli. Udowadniają im, że się efektywnie uczą, a nauczycielowi dają informację o przebiegu procesu uczenia się uczniów.

 Inspiracja artykułem Barbary Blackburn https://www.middleweb.com/35425/5-cool-ways-for-students-to-show-what-they-know/