Może to zdziwić nauczyciela, ale okazuje się, że poznanie uczniów wpływa na osiągane przez nich wyniki w nauce. Nauczyciele mówią, że nie mają na poznawanie swoich uczniów czasu, bo muszą ich nauczać.

Poznawanie kojarzy nam się z pierwszymi dniami w szkole, ale powinno ono mieć miejsce przez cały rok szkolny. To nie jest zadanie, które się kiedyś kończy. Dzięki poznaniu uczniów łatwiej nam nauczycielom ich nauczać i dostosowywać nauczanie do ich potrzeb i zainteresowań.

Poznawanie się wzajemne może wzmocnić więzi, które z kolei zapewniają zaangażowanie i lepsze wyniki uczniów.

Nora Fleming autorka artykułu, z którego korzystam zebrała z wywiadów z nauczycielami, z zasobów internetowych i własnych doświadczeń 6 sposobów, które pomagają nauczycielowi poznać swoich uczniów.

  1. Esej

Warto najpierw poprosić uczniów, aby zastanowili się nad swoim dotychczasowym życiem. Zidentyfikowali doświadczenia i ludzi, dzięki którym stali się tym, kim są. Rozpoznali kluczowe cechy i zdarzenia, które wpłynęły na ich życie. A na koniec napisali esej o wartościach i zasadach, którymi kierują się w życiu.

Innym wariantem tego sposobu są polecenia typu:

  • Napisz esej o kimś kogo podziwiasz
  • Opisz wydarzenie, z którego wyciągnąłeś lekcję dla swojego życia.

W ciągu roku szkolnego warto wrócić do tych esejów, aby się zastanowić nad tym, co wcześniej zostało napisane i zadać sobie pytanie: „Co się zmieniło i co pozostało bez zmian?”

  1. Wykres tożsamości

Na początek warto porozmawiać z uczniami o tożsamości, tej widocznej (np.: wiek) i tej niewidocznej (np.: doświadczenia człowieka). Można przedstawić zdjęcia kilkorga osób i zapytać uczniów, co można wnioskować ze zdjęcia – jakie cechy tożsamości są widoczne? Następnie, można wyjawić uczniom życiorysy tych osób. Po tym doświadczeniu można przeprowadzić dyskusję o przyjmowaniu założeń na temat innych na podstawie ich wyglądu lub zachowania. Na koniec uczniowie mogą przedstawić graficznie swoje portrety, ale w taki sposób, że jedna część twarzy nie zdradza tożsamości, a druga ja pokazuje.

Inna wersja tego sposobu, to na początek wybranie przez nauczyciela kilku kluczowych postaci historycznych lub postaci fikcyjnych i poproszenie uczniów, aby omówili – co wpłynęło na tożsamość tych osób. Następnym krokiem może być zastanowienie się, jak do tej pory tworzyła się moja tożsamość.

  1. Inwentarz

Poproszenie uczniów, aby wymienili na przykład swoich ulubionych muzyków, piosenki, sporty, zajęcia, gry, ulubione jedzenie, wspomnienia z życia. Inną opcją jest napisanie przez uczniów 20 zdań, które uzupełniają zdanie: „Jestem kimś, kto…”. Nauczyciel może pomóc poprzez zadawanie uczniom pytań: Co cię martwi we współczesnym świecie?”, “Co Cię inspiruje?”, „Jakie miewasz sny?”, Jakie masz marzenia?”.

Dzięki wypowiedziom uczniów nauczyciel może tak prowadzić nauczanie, aby było intersujące dla jego uczniów.

  1. Pasja

Uczniowie zaczynają od rysowania serca, a w nim umieszczają swoje pasje. Następnie wybierają jeden lub dwa tematy do opisania. Szukają powiązanych artykułów, obrazów i filmów.

Przy okazji można poprosić uczniów, aby napisali komentarze do prac swoich kolegów. Służy to doskonaleniu umiejętności pisania i wzajemnemu poznaniu się.

  1. Dokumentowanie

Ten sposób polega na tworzeniu autobiograficznych mini filmów, podcastów,  artykułów, kolaży o własnym życiu i zainteresowaniach.  Może to być na temat spraw, które są w obecnej chwili dla uczniów ważne lub ważne zawsze.

  1. Gry

Nauczyciele mogą tworzyć krótkie, zabawne zajęcia, które utrzymują zaangażowanie uczniów i ujawniają wgląd w to, kim są.

Może to być np.: krótkie odegranie ulubionego utworu ucznia, runda pt.: Trzy fajne rzeczy, które widziałem itp.

https://www.edutopia.org/article/6-exercises-get-know-your-students-better-and-increase-their-engagement?utm_content=linkpos-archive&utm_campaign=weekly-2022-09-21&utm_source=edu-newsletter&utm_medium=email