Dzięki konstruktywnym dyskusjom na lekcjach uczą się krytycznego myślenia, mają okazje poznać różne punkty widzenia, uczą się wzajemnie od siebie, zaś nauczyciel może dzięki nim, poznać i ocenić zrozumienie przez uczniów tematu.

W tym artykule:

 1. Co to znaczy konstruktywna dyskusja?
 2. Co zrobić, aby w klasie szkolnej odbywała się konstruktywna dyskusja?
 3. Od czego zacząć?

2,5 strony czytania

Pewnie wszyscy zgadzamy się, że konstruktywne dyskusje pomiędzy uczniami w klasie są korzystne dla uczenia się i poszukiwania argumentacji. Dzięki nim uczniowie uczą się krytycznego myślenia, mają okazje poznać różne punkty widzenia, uczą się wzajemnie od siebie, zaś nauczyciel może dzięki nim, poznać i ocenić zrozumienie przez uczniów tematu.

W tym artykule:

 1. Co to znaczy konstruktywna dyskusja?
 2. Co zrobić, aby w klasie szkolnej odbywała się konstruktywna dyskusja?
 3. Od czego zacząć?

Zastanówmy się, co może oznaczać konstruktywna dyskusja, jakie warunki powinna spełniać?

Lee Watanabe –Crockett w swoim artykule podaje kilka warunków: Konstruktywne dyskusje

 • są otwarte na wszelkie opinie i punkty widzenia,
 • zakładają aktywne uczestnictwo dyskutantów,
 • podczas nich każdy z dyskutantów ma okazję do wyrażenie własnych opinii,
 • ich tematy są istotne dla uczniów,
 • jest w nich dużo miejsca na refleksję uczniów,
 • uczestnicy mają na celu wzajemne zrozumienie, bardziej niż wzajemne porozumienie.

Co zrobić, aby w klasie szkolnej odbywała się konstruktywna dyskusja?

 • Dać czas na zastanowienie: Formułowanie przemyślanych opinii i wypowiedzi zajmuje czas. Każdy ma inne tempo przetwarzania informacji i formułowania własnych opinii. Dlatego, szczególnie na początku, trzeba dać uczniom czas na pomyślenie. Można zanim uczniowie zaprezentuje swoje zdania w dyskusji,

  polecić im rozmowę w parach lub grupach.

 • Zadawać prowokacyjne pytania: Można zachęcać uczniów do dyskusji zadając im pomocnicze pytania. Mogą one być przerysowane i prowokacyjne takie, które zachęcą uczniów do reakcji.
 • Ustalić co już wiemy: Zanim zaczniemy dyskusję warto ustalić, co uczniowie na dany temat wiedza. Z jakich źródeł pochodzą informacje? Co uważają za prawdziwe? Z jakimi opiniami na dany temat już się spotkali?
 • Uruchomić zainteresowanie: Richard Saul Wurman zauważył, że zainteresowanie poprzedza naukę. Porównał brak zainteresowania, do posiadania tylko jednej część rzepa i przez to niemożności połączenia wiedzy z myśleniem. Zadaniem nauczyciela jest stworzenie brakującej części “rzepa” tak, aby informacje pozostały w umyśle i pamięci uczniów.

  Jeśli uczniowie są zainteresowani tematem, to dyskusja ma szansę stać się ożywioną debatą.

 • Nie poprawiać: Czasami wypowiedź ucznia może nie być spójna i jasna. Natychmiastowa interwencja nauczyciela polegająca poprawieniu lub zauważeniu błędu może zniechęcić ucznia do dalszej wypowiedzi. Lepiej poprosić ucznia o rozwinięcie części wypowiedzi lub jej wyjaśnienie. Można też poprosić innych uczniów i zadawanie pytań. Pytania ze strony uczniów stwarzają większe bezpieczeństwo niż interwencja nauczyciela.
 • Zachęcanie do argumentowania: Konstruktywna dyskusja to nie jest powtarzanie opinii innych. Warto umożliwić uczniom formułowanie ich własnych opinii, nawet gdy są one kontrowersyjne. Ważne jest, aby uczeń umiał podać argumenty za swoim zdaniem.
 • Zadbać o przestrzeganie zasad: Podstawowe zasady to
  • brak krytyki
  • wzajemna uprzejmość
  • argumentowanie swojej opinii i powoływanie się na źródła informacji
  • trzymanie się tematu
  • pozytywne nastawnie do opinii innych i do dyskusji

Od czego zacząć?

Warto zacząć od dyskusji na temat problemu angażującego uczniów. Poniżej przedstawiam 3 propozycje:

Np.1. Jeden z uczniów znajduje na korytarzu szkolnym drogocenny pierścionek. Co powinien zrobić:

 1. Nie podnosić go w nadziei, że właściciel sam po niego wróci
 2. Zabrać i dać ogłoszeni, o znalezisku
 3. Odnieść do sekretariatu szkoły
 4. Zatrzymać dla siebie

Można najpierw polecić wybór odpowiedzi z koleżanką lub kolegą i przygotowanie uzasadnienia.

NP. 2. Uczennica napisała w pierwszym terminie test bezbłędnie. Jej koleżanka będzie miała ten sam test za dwa dni. Co można zrobić:

 1. Podać koleżance prawidłowe odpowiedzi
 2. Umówić się z koleżanką na przygotowanie do testu
 3. Nie angażować się wcale

W tej dyskusji można poprosić uczniów o wybór z określeniem warunków, kiedy go dokonujemy.

NP. 3. Uczeń usłyszał, jak jego kolega opowiada, że zmieścił w internecie ośmieszające żarty na temat koleżanki.

Czy powinien:

 1. Nie angażować się w sprawę, która go nie dotyczy bezpośrednio
 2. Zgłosić sprawę wychowawcy lub dyrektorowi szkoły
 3. Zareagować natychmiast i stanąć w obronie koleżanki.

Jeśli na takich “wychowawczych” dyskusjach uczniowie nauczą się dyskutowania, to będą mogli rozpocząć konstruktywne dyskusje na inne tematy.

A jeśli nauczą się prowadzić konstruktywne dyskusje w szkole, to ta umiejętność na pewno przyda im się w dorosłym życiu.

Całość artykułu Lee Watanabe –Crockett na Wabisabi blog:

https://globaldigitalcitizen.org/constructive-classroom-discussions-tips?mc_cid=51591e6b39&mc_eid=40419b233b

Michał Szczepanik nauczyciel biologii po przeczytaniu tego tekstu napisał do mnie:

Przypomina mi to przedostatnią lekcję biologii w klasie VIII i III. Tematem była ekologia. Uczniowie rozmawiali w parach co wiedzą o ekologii, następnie podawali mi do zapisania pojęcia związane z ekologia wraz z wyjaśnieniem, dlaczego mam to zapisać. Nie komentowałem jedynie doprecyzowałem pojęcia, abyśmy wszyscy w klasie mieli to samo na myśli. Uczniowie podawali, to co dla nich w ekologii jest ważne, było twórczo, do momentu, kiedy okazało się, że to wszystko, co im się z ekologia kojarzy nią nie jest (zgodnie z definicją). Sami do tego doszli, ja im tego nie powiedziałem. Przeszliśmy w tym doświadczeniu trochę błędnych koncepcji, trochę pokazywania jak czasem idziemy na skróty. Zawsze takie doświadczenie jest dobre i nikt w klasie nie jest obrażony, że źle myśli.

Pytania:

 • Które z punktów w części II wydają mi się szczególnie ważne i dlaczego?
 • Jaki temat do dyskusji zaaprobowałabym/zaproponowałbym uczniom?