Informacja Zwrotna Artykuły

Ocenianie zgodne z potrzebami uczniów

Czasami znajduje w artykuły w portalach edukacyjnych, które są bardzo wartościowe i na czasie. Wtedy z radością się z Wami dzielę. Szukam artykułów o informacji zwrotnej, bo ona jest osią oceniania kształtującego. Znam badania, które wysoko plasują podawanie...

read more

Wzajemna informacja zwrotna

Przedstawiam, moim zdaniem bardzo ambitny pomysł, prowadzenia rozmów na temat informacji zwrotnej o pracy ucznia. Korzystam z artykułu Jasona Abril nauczyciela języka angielskiego w USA. Opisuje on swoja praktykę rozmów z uczniami i zachęca innych nauczycieli do ich...

read more

Jak włączyć uczniów w ocenianie – assidere. 

Ocenianie jest tym, co zwykle robimy dla uczniów, a nie z nimi. Łacińskie pochodzenie słowa „ocena”, pochodzi od assidere, co oznacza „siedzieć obok”. Nauczyciel w najlepszym przypadku siedzi naprzeciwko ucznia i mówi mu, co zostało zrobione przez ucznia dobrze, a co...

read more

O smażeniu naleśników i procesie uczenia się i oceniania.

Przyrządzając naleśniki zwykle pierwszy z nich spisujemy na straty. W miarę przygotowania następnych wzrasta jakość ich wykonania. Ostatni z nich jest zwykle perfekcyjny. Podobnie jest z procesem uczenia się, pierwsza próba jest często niedoskonała, dopiero w miarę...

read more

Praktyczne wskazówki do tworzenia tabel oceniania

Tworzenie tabel oceniania ma na celu pomoc uczniom w zrozumieniu, czego się od nich oczekuje, i przekazywaniu uczniom informacji zwrotnej na temat ich postępów. Jest to popularny i promowany sposób oceniania w szkołach w USA. Można go uznać za pewien etap...

read more

Docenienie w informacji zwrotnej

Nauczyciele zachwyceni osiągnięciami uczniów, doceniając ich, mówią: „Jestem z ciebie taki dumny”. Nie jest to jednak najlepsze docenianie, bo jest skupione na tym, co odczuwa nauczyciel, a nie na tym co zrobił uczeń. Co można powiedzieć zamiast -„Jestem z ciebie...

read more

Informacja zwrotna dla przyszłości, a nie przeszłości.

Dylan Wiliam i John Hattie wielcy współcześni eksperci edukacyjni uważają, że informacje zwrotne odnoszące się jedynie do tego, co trzeba poprawić nie są rozwijające. Powinny odnosić się do tego – „co dalej”. Przez długi czas nie rozumiałam tego przeslania....

read more

Ocenianie oparte na standardach i polska jego wersja – SOK

W wielu krajach nauczyciele i eksperci myślą o ograniczeniu oceniania za pomocą stopni. Ten artykuł jest propozycją pewnego sposobu oceniania stosowanego w USA i jak się okazuje też sposobem, który jest stosowany przez polskich nauczycieli. W tym artykule zajmę się...

read more

3 wskazówki do informacji zwrotnej dla ucznia

Trudno dać dokładne wytyczne do formułowania i przekazywania informacji zwrotnych. W tym wpisie zajmiemy się trzema wskazówkami: o relacjach, o zwartości i o wykorzystaniu. 1) Zacznij od solidnej, opartej na zaufaniu relacji.  Informacje zwrotne pochodzące od kogoś,...

read more

Cztery błędne przekonania na temat informacji zwrotnej

Błędne przekonanie nr 1: Im ciężej pracuje nauczyciel nad informacją zwrotną, tym więcej uczeń się z niej uczy. Błędne przekonanie nr 2: Informacja zwrotna jest obiektywna Błędne przekonanie nr 3: Czym obszerniejsza informacja zwrotna, tym, tym intensywniejsze uczenie...

read more

Jak rezygnować z oceniania przy pomocy stopni?

Ten artykuł składa się z dwóch części, w pierwszej przedstawiam artykuł Andrew Boryga, który pokazuje sytuację w USA i uzupełniam go o wskazówki – jak się przygotować do ograniczania lub rezygnacji ze stopni. W drugiej części zamieściłam cztery wypowiedzi nauczycieli....

read more

Różne formy informacji zwrotnej

Artykuł pokazujący różne formy informacji zwrotnej: List do ucznia Kolory Tabela Tryb recenzji Piktogramy Informacja zwrotna ustna Wybór formy zależy od nauczyciela, ale warto sprawdzić jaka forma "trafia" do ucznia. Można uczniów o to zapytać i dostosować się do ich...

read more

Informacja zwrotna to nie ocena osiągniętego rezultatu.

We wpisie podano pomocną wskazówkę (EARN ) do tworzenia przez nauczyciela informacji zwrotnej pomagającej się uczyć. Metoda pomaga konstrukcji informacji zwrotnej na podstawie odpowiedzi na pytania: ·       Event : Jakie było polecenie lub czego dotyczyła sytuacja?...

read more

Informacja zwrotna jako coachingowe wsparcie

Informacja zwrotna ma przede wszystkim pomoc temu do kogo jest kierowana. W artykule podamy warunki, aby informacja zwrotna była coachingowa. Zajmiemy się informacją zwrotną dla osoby dorosłej i dla dziecka. Wpis można też przeczytać pod linkiem:...

read more

Błyskawiczna informacja zwrotna

Badania nad informacją zwrotną pokazują: Dobra informacja zwrotna może być jednym z najdonioślejszych czynników wpływających na uczenie się uczniów (Hattie i Clarke, 2018). Wiele informacji zwrotnych przekazywanych przez nauczycieli nie jest dobra i wtedy ma minimalny...

read more

Korzystna dla ucznia informacja zwrotna

Dwa niezbędne warunki dla korzystnej dla ucznia informacji zwrotnej dotyczącej jego pracy: wcześniej ustalone i znane uczniom kryteria sukcesu, komentarz do pracy ucznia, a nie jego osoby. W artykule - jak nauczyciele pracują nad doskonaleniem informacji zwrotnej...

read more

Kilka słów o informacji zwrotnej

Odpowiedzi na pytania: Jaką informację uznajemy za informację zwrotną? Co komentować, a co nie? Jak komentować? Kiedy komentować? Cztery trafne opinie o informacji zwrotnej: Nauczyciel decyduje, kiedy zastosuje informację zwrotną i jaką jej formę przyjmie. Informacja...

read more

Informacja zwrotna w formie narady

Zdaniem profesora Hattiego informacja zwrotna powinna: być przekazywana w odpowiednim momencie uczenia się, być zindywidualizowana, odnosić się do tego, gdzie uczeń jest w procesie uczenia się i co trzeba zrobić, aby znalazł się w oczekiwanym punkcie. W artykule...

read more

Informacja zwrotna – trudne zadanie

Rady do tworzenia informacji zwrotnej do pracy ucznia: Ustalić, które prace warto opatrzyć komentarzem Nie częstość, ale jakość Pomoc w uczeniu się Zgodna z kryteriami sukcesu Konkret, bez ogólników Pozwalanie na kształtujące błędy Ustna informacja zwrotna "Dwie...

read more

Docenianie w informacji zwrotnej

Kilka wskazówek do doceniania, uzupełnionych o konkretne przykłady: Analiza dróg dochodzenia do rozwiązania Akceptacja różnych dróg rozwiązania Promocja wysiłku Zachęta do podejmowania wyzwań1,5 strony czytania  Informacja zwrotna do pracy ucznia powinna wskazywać na...

read more

Kontakt

Skontaktuj się ze mną
danuta.sterna@gmail.com

Nowości OK

Więcej o nowościach w Ocenianiu Kształtującym według Danuty Sterna tutaj

Ok nauczanie