Informacja Zwrotna Artykuły

Kanapka zwrotna

W tym wpisie o przekazywaniu informacji zwrotnej w formie kanapki, o zaletach i wadach oraz wskazówki do przekazywania trudnych informacji. Czy taki sposób przekazywania informacji zwrotnej jest dobry? W tym wpisie będę przekonywać, że raczej nie. Moim zdaniem dużo...

read more

Przygotowanie informacji zwrotnej

Dwie sprawy, które wstrzymują nauczycieli przed ocenianiem uczniów poprzez przekazywanie im informacji zwrotnej: Czasochłonność i pracochłonność - po stronie nauczyciela Niewykorzystywanie informacji zwrotnej - po stronie ucznia. Są to najczęściej poruszane sprawy...

read more

Zamieszanie wokół oceny kształtującej i sumującej

Ocenianie kształtujące ma już w Polsce swoją ponad dwudziestoletnią historię, nadal jednak nie jest prawidłowo odróżniana ocena kształtująca od sumującej. Dzieje się tak dlatego, że pojęcie oceny kształtującej poszerzyło się. Nie jest to już tylko pełna informacja...

read more

Czas na rozmowę o likwidacji stopni w szkole

Taka rozmowa toczy się pewien czas i nie tylko w Polsce. Wiele lat temu w ramach Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadziliśmy akcję – Dziecko bez stopni. Nadal istnieje grupa na FB o tej nazwie. Zasięgaliśmy opinii ekspertów z Polskiej Akademii Nauk, którzy bardzo...

read more

Prezent w postaci informacji zwrotnej

Wiele razy pisałam o informacji zwrotnej, która jest jednym z najbardziej efektywnych narzędzi edukacyjnych. Profesor John Hattie określa „siłę jej rażenia” na 0,73 co jest jednym z największych wyników wśród podejmowanych przez nauczycieli interwencji. Informacja...

read more

Cztery pułapki informacji zwrotnej

Cztery pułapki informacji zwrotnej, warte przemyślenia. Nieodróżnianie pozytywnej informacji zwrotnej od informacji złożonej z pochwał. Dwustronna, a nie jednostronna Narzekająca krytyka Przyszłość, a nie przeszłość Nieodróżnianie pozytywnej informacji zwrotnej od...

read more

Co zamiast sprawdzianu?

Czy sprawdzać wiedzę uczniów można jedynie poprzez sprawdziany i klasówki? Może można sięgnąć po inne środki, np. realizację projektów, tworzenie prezentacji i podcastów, pisanie esejów, tworzenie materiałów itp. W tym wpisie kilka wskazówek pomagających wprowadzić...

read more

Ocena ustnej wypowiedzi

Szybki rozwój sztucznej inteligencji spowodował, że nauczycielowi trudno jest ocenić samodzielność wykonanej przez ucznia pracy pisemnej. Możliwe, że pewnym rozwiązaniem tego problemu jest ocenianie ich ustnej wypowiedzi. Pamiętam, że mniej więcej w połowie mojej...

read more

9 technik sprawdzania zrozumienia

Stosowanie oceniania kształtującego, jest jednym z najskuteczniejszych sposobów poprawy nauczania i wyników uczenia się uczniów. Badania przedstawił profesor John Hattie w swojej książce: Visible Learning. Celem oceny kształtującej jest sprawdzenie zrozumienia oraz...

read more

Dziura w informacji zwrotnej

Zwykła sytuacja szkolna: Nauczyciel oddaje klasówki ocenione stopniami. Każdy uczeń zerka na wystawiony stopień i … przeważnie jest zaskoczony. I to bez względu na wysokość stopnia. Nawet jeśli przed klasówką określone były kryteria sukcesu, a nawet gdy była podana...

read more

Informacja zwrotna koleżeńska

Uczniowie od początku nie są nastawieni entuzjastycznie do oceny koleżeńskiej. Mają z nią niedobre doświadczenia, po pierwsze w informacji zwrotnej od kolegi lub koleżanki nie otrzymują użytecznych dla nich informacji, po drugie sami nie potrafią udzielać właściwych...

read more

Docenianie nie do przecenienia

Docenianie to niezmiernie efektywne narzędzie do pielęgnowania relacji, poprawianiu samopoczucie, budowania poczucia własnej wartości i poprawy procesu uczenia się. Umiejętność doceniania można ćwiczyć i doskonalić. W tym wpisie kilka wskazowej, jak to robić....

read more

Ocenienie poprzez dyskusję

Znalazłam propozycje sposobu oceniania, która jest dla mnie całkiem nowa. Przedstawię ją, ale w zmniejszonej (dla mnie bardziej realistycznej) formie. Celem tego sposobu oceniania jest wspieranie, a nie karanie, poszerzanie wiedzy uczniów, a nie szukanie w niej...

read more

Cztery błędne przekonania na temat informacji zwrotnej

Nauczyciele wkładają wiele pracy w ocenianie, a szczególnie w formułowanie i przekazywanie uczniom informacji zwrotnych. Czasami opinie nauczycieli nie są tak skuteczne, jak tego chcieliby. Wysiłek nauczycielski nie przekłada się na poprawę uczenia się uczniów....

read more

Informacja zwrotna dla nauczyciela

Informacja zwrotna ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju. Również nauczyciele czerpią ogromną korzyść z otrzymanych informacji zwrotnych na temat swoich praktyk nauczania. Przekazywanie nauczycielom informacji zwrotnej nie polega na krytyce, ale na wspieraniu rozwoju...

read more

Odchodzenie od stopni

Bardzo często uczniowie przed przystąpieniem do wykonania zadania zadają pytanie: Czy to będzie na stopień? Wtedy celem staje się uzyskanie dobrego stopnia, a nie nauczenia się czegoś dzięki wykonaniu zadania. Podstawowym pomysłem na wyjście z pułapki stopni jest...

read more

Docenienie i krytyka w informacji zwrotnej

Trudno przecenić role informacji zwrotnej w procesie uczenia się. Profesor John Hatti w swoich metabadaniach określił skuteczność przekazywanej przez nauczyciela uczniom informacji zwrotnej na - 0,73, co jest jednym z najlepszych wyników, wśród różnych interwencji...

read more

Koncentracja na nauce, a nie na ocenach

Czasami na wykładzie prezentuję nauczycielom pracę ucznia z podanymi do niej kryteriami i proszę o ocenę stopniem. Przeważnie jest duża rozbieżność w wystawionych stopniach. Wynika ona z różnych oczekiwań nauczycieli w stosunku do uczniów, i nawet ściśle określone...

read more

Przyjmowanie trudnej informacji zwrotnej

Czasami otrzymujemy bardzo krytyczną informację zwrotną, która „zwala” na z nóg. Nasze dobre intencje, zostały źle odebrane. Chcieliśmy dobrze, a wyszło inaczej. Co zrobić, aby  skorzystać z krytycznej opinii, pisze o tym Lisa Kohn w artykule z którego korzystam....

read more

Koncentracja na nauce, a nie na ocenach

Czasami na wykładzie prezentuję nauczycielom pracę ucznia z podanymi do niej kryteriami i proszę o ocenę stopniem. Przeważnie jest duża rozbieżność w wystawionych stopniach. Wynika ona z różnych oczekiwań nauczycieli w stosunku do uczniów, i nawet ściśle określone...

read more

Koncentracja na nauce, a nie na ocenach

Uczniowie klas starszych przeważnie są już przyzwyczajeni do oceniania przy pomocy stopni i zarówno oni, jak i ich rodzice, takiego oceniania się domagają. Uczniowie pytają: Jaki dostanę stopnień?; Czy to będzie na stopień?; Co mogę zrobić, aby dostać lepszy stopień?...

read more

Czy pozwolić uczniom na poprawę? (część druga)

Jeśli zdecydujemy się na poprawianie przez uczniów ich prac, to powinniśmy wystrzegać się siedmiu błędnych praktyk: Oczekiwanie od uczniów samodzielnego poprawienia popełnionych błędów. Ta praktyka polega często na wystawieniu uczniowi stopnia i oczekiwania, że sam...

read more

Czy pozwolić uczniom na poprawę? (część pierwsza)

Pytanie wcale nie jest oczywiste. Wielu nauczycieli zwraca uwagę na to, że jeśli uczniowie mają w perspektywie możliwość poprawy, to nie uczą się na pierwszy termin. Uczniowie wtedy lekceważą systematyczną naukę i liczą na łut szczęście na poprawie. Podnoszą się...

read more

Jak chwalić?

Chwalenie jest sztuką. Barbara R. Blackburn jest znaną edukatorką i autorka poczytnych wpisów dla nauczycieli. Jej artykuły są rzeczowe, zwięzłe, praktyczne, pełne przykładów i szanują czas nauczycieli oraz wyzwania, przed którymi stoją. Przedstawiam jej rady na temat...

read more

Jak uczyć uczniów oceny koleżeńskiej?

Ocena koleżeńska jest wspaniałym narzędziem do oceny. Trzeba zadbać, aby była konstruktywna. Sama krytyka niewiele poprawia, ale podejście typu „Wszystko jest dobrze” również nie. Dlatego trzeba z uczniami ćwiczyć formułowanie informacji zwrotnej koleżeńskiej....

read more

Jednopunktowe tabele oceniania

Jak uczeń ma wiedzieć jaki stopień mu się należy? Często po omówieniu prawidłowego wykonania sprawdzianu, uczniowie nadal pytają, a ile dostanę? Uczniowie wiedzą co zrobili dobrze, a co źle, ale nadal nie wiedzą na jaką cyferkę zasłużyli. Nie ma się czemu dziwić, dla...

read more

Efektywna informacja zwrotna w 5 krokach

Wielu nauczycieli narzeka, że przekazywanie uczniom informacji zwrotnej jest bardzo pracochłonne i czasochłonne. W tym wpisie przedstawiam, jak to można zrobić z mniejszym wkładem pracy, a z większym zaangażowaniem uczniów. Zastanówmy się jaki jest cel przekazywania...

read more

Informacja zwrotna, co warto robić i czego trzeba unikać

Wszyscy się zgadzamy, że informacja zwrotna o pracy ucznia przekazywana przez nauczyciela, może znacznie poprawić uczenie się uczniów. Ale niezależnie od jej jakości jest ona przydatna tylko wtedy, gdy uczniowie korzystają ze wskazówek w niej zawartych. Wiele razy...

read more

Sprawdzian sprawdzony, czy oceniony? – część trzecia

To jest trzecia część wpisu. Będę w nim korzystać z testu Sarah Schroeder (link na dole). Po przeczytaniu jej artykułu doszłam do wniosku, że pod wszystkim mogę się podpisać i właściwie to jest wszystko, co chciałabym na temat oceniania napisać. W tej części wskazówki...

read more

Sprawdzian sprawdzony, czy oceniony? – część druga

To jest druga część wpisu, w którym korzystam z testu Sarah Schroeder (link na dole). Po przeczytaniu jej artykułu doszłam do wniosku, że pod wszystkim mogę się podpisać i właściwie to jest wszystko, co chciałabym na temat oceniania napisać. Sarah Schroeder...

read more

Sprawdzian sprawdzony, czy oceniony? – część pierwsza

Ten wpis rozłożyłam na trzy części. Będę korzystać z testu Sarah Schroeder (link na dole). Po przeczytaniu jej artykułu doszłam do wniosku, że pod wszystkim mogę się podpisać i właściwie to jest wszystko, co chciałabym na temat oceniania napisać. Pierwsza część jest o...

read more

Czy oceniać pracę domową?

Temat pracy domowej zadawanej uczniom nadal jest „gorący”. Tym razem pominę pytanie: Czy i jeśli tak, to jaką uczniom zadawać pracę domową? Zastanowię się nad trzema innymi pytaniami: Czy pracę domową oceniać? Czy pracę domową sprawdzać? Jak się ma praca domowa do...

read more

Rozwojowa informacja zwrotna dla ucznia

Dajemy uczniom informację zwrotną, aby nasi uczniowie rozwijali się i efektywnie uczyli. Czy jednak nasze informacje zwrotne wpływają na rozwój uczniów, czy są rozwojowe? Podejmuję jeszcze raz temat informacji zwrotnej, gdyż jest to jeden z lepszych sposobów oceniania...

read more

Byłem tzw. “dobrym uczniem”

Przedstawiam list mojego ucznia Wojciecha Gizy w odpowiedzi na mój wpis: https://osswiata.ceo.org.pl/2022/12/04/lon-47/. Po 24 od matury zaprosiłam moich uczniów ze szkoły, w której dyrektorowałam przez 4 lata, na spotkanie. Przyszło sporo osób, wrażenia opisałam pod...

read more

Sposoby na efektywną informację zwrotną

Podstawowym zarzutem w stosunku do formułowania i przekazywania informacji zwrotnej do pracy ucznia jest – czaso i praco chłonność. Nauczycielka poświęca dużo czasu, a uczeń często z  informacji nie korzysta. Można wykorzystać dwie drogi, do tego, aby informacja...

read more

Jak przyjąć niekorzystną informację zwrotną?

  Przeczytałam artykuł Brittney Maxfield na temat przyjmowania krytycznej informacji zwrotnej przez osoby dorosłe. Wydaje mi się, że może być on też pomocny w przypadku przekazywania i korzystania z informacji zwrotnej uczniom w szkole. Nikt nie lubi krytyki,...

read more

Czas odłożyć „czerwony długopis”

Może to już czas, żeby odłożyć czerwony długopis! Nie jest to łatwa decyzja, gdyż dobrze pamiętamy, że naszemu uczeniu się, gdy byliśmy uczniami, zawsze towarzyszył czerwony długopis. Szczególnie warto odłożyć go w stosunku do prac uczniów, w których oni wyrażają...

read more

Czas odłożyć czerwony długopis.

Nauczyciele poprawiając prace pisemne uczniów (pisząc komentarze przysłowiowym czerwonym długopisem), mają jak najlepsze intencje, ale takie postepowanie pomaga w nauce tylko bardzo niewielu uczniom. Dodatkowo zajmuje nauczycielowi  dużo czasu i niestety nie ma za...

read more

Jeszcze nie

Ten wpis będzie o malej zmianie językowej, ale dużej zmianie w podejściu do uczeniu się. Zmiana ta ma na celu przekonanie uczniów, że przeszkody i niepowodzenia są stałym elementem uczenia się i zachęcenie ich do włożenia wysiłku w poprawę. Jeśli uczniowie będą chętni...

read more

Pytania w informacji zwrotnej

Prześledźmy dwa scenariusze. Jesteś uczniem otrzymującym ocenę za swoją pracę. Scenariusz A : Nauczyciel oddaje Ci pracę z oceną – 3 i mówi: „Następnym razem lepiej się postaraj”. Scenariusz B: Nauczyciel oddaje Ci klasówkę bez stopnia, ale z adnotacjami: Kryteria 1,...

read more

Czy informacja zwrotna może być lepsza?

Informacja zwrotna jest sednem oceniania kształtującego, które zbiera zasady dobrego nauczania. W tym wpisie zajmiemy się informacją zwrotną idącą od nauczyciela do ucznia. Informacja zwrotna jest bardzo ważna dla ucznia, który powinien i ma prawo wiedzieć, jak...

read more

Informacja zwrotna przed stopniem

Chcemy odejść od stopni, ale stale mamy problem z informacją zwrotną przekazywaną uczniom, zamiast wystawiania im stopni za ich pracę. Największym zarzutem do tego rodzaju praktyki jest to, że uczniowie z informacji zwrotnej nie korzystają, a już szczególnie wtedy,...

read more

Jak zmniejszyć koncentrację na stopniach?

Uczniowie łatwo popadają w obsesję na punkcie stopni szkolnych. „Co dostałem?” jest znacznie bardziej powszechnym pytaniem niż „Czego się nauczyłem?”. W tym wpisie zastanowimy się - Co można robić i czego unikać? Unikać straszenia stopniami Często nauczyciele...

read more

Ocenianie zgodne z potrzebami uczniów

Czasami znajduje w artykuły w portalach edukacyjnych, które są bardzo wartościowe i na czasie. Wtedy z radością się z Wami dzielę. Szukam artykułów o informacji zwrotnej, bo ona jest osią oceniania kształtującego. Znam badania, które wysoko plasują podawanie...

read more

Wzajemna informacja zwrotna

Przedstawiam, moim zdaniem bardzo ambitny pomysł, prowadzenia rozmów na temat informacji zwrotnej o pracy ucznia. Korzystam z artykułu Jasona Abril nauczyciela języka angielskiego w USA. Opisuje on swoja praktykę rozmów z uczniami i zachęca innych nauczycieli do ich...

read more

Jak włączyć uczniów w ocenianie – assidere. 

Ocenianie jest tym, co zwykle robimy dla uczniów, a nie z nimi. Łacińskie pochodzenie słowa „ocena”, pochodzi od assidere, co oznacza „siedzieć obok”. Nauczyciel w najlepszym przypadku siedzi naprzeciwko ucznia i mówi mu, co zostało zrobione przez ucznia dobrze, a co...

read more

Praktyczne wskazówki do tworzenia tabel oceniania

Tworzenie tabel oceniania ma na celu pomoc uczniom w zrozumieniu, czego się od nich oczekuje, i przekazywaniu uczniom informacji zwrotnej na temat ich postępów. Jest to popularny i promowany sposób oceniania w szkołach w USA. Można go uznać za pewien etap...

read more

Docenienie w informacji zwrotnej

Nauczyciele zachwyceni osiągnięciami uczniów, doceniając ich, mówią: „Jestem z ciebie taki dumny”. Nie jest to jednak najlepsze docenianie, bo jest skupione na tym, co odczuwa nauczyciel, a nie na tym co zrobił uczeń. Co można powiedzieć zamiast -„Jestem z ciebie...

read more

Informacja zwrotna dla przyszłości, a nie przeszłości.

Dylan Wiliam i John Hattie wielcy współcześni eksperci edukacyjni uważają, że informacje zwrotne odnoszące się jedynie do tego, co trzeba poprawić nie są rozwijające. Powinny odnosić się do tego – „co dalej”. Przez długi czas nie rozumiałam tego przeslania....

read more

3 wskazówki do informacji zwrotnej dla ucznia

Trudno dać dokładne wytyczne do formułowania i przekazywania informacji zwrotnych. W tym wpisie zajmiemy się trzema wskazówkami: o relacjach, o zwartości i o wykorzystaniu. 1) Zacznij od solidnej, opartej na zaufaniu relacji.  Informacje zwrotne pochodzące od kogoś,...

read more

Cztery błędne przekonania na temat informacji zwrotnej

Błędne przekonanie nr 1: Im ciężej pracuje nauczyciel nad informacją zwrotną, tym więcej uczeń się z niej uczy. Błędne przekonanie nr 2: Informacja zwrotna jest obiektywna Błędne przekonanie nr 3: Czym obszerniejsza informacja zwrotna, tym, tym intensywniejsze uczenie...

read more

Jak rezygnować z oceniania przy pomocy stopni?

Ten artykuł składa się z dwóch części, w pierwszej przedstawiam artykuł Andrew Boryga, który pokazuje sytuację w USA i uzupełniam go o wskazówki – jak się przygotować do ograniczania lub rezygnacji ze stopni. W drugiej części zamieściłam cztery wypowiedzi nauczycieli....

read more

Różne formy informacji zwrotnej

Artykuł pokazujący różne formy informacji zwrotnej: List do ucznia Kolory Tabela Tryb recenzji Piktogramy Informacja zwrotna ustna Wybór formy zależy od nauczyciela, ale warto sprawdzić jaka forma "trafia" do ucznia. Można uczniów o to zapytać i dostosować się do ich...

read more

Informacja zwrotna to nie ocena osiągniętego rezultatu.

We wpisie podano pomocną wskazówkę (EARN ) do tworzenia przez nauczyciela informacji zwrotnej pomagającej się uczyć. Metoda pomaga konstrukcji informacji zwrotnej na podstawie odpowiedzi na pytania: ·       Event : Jakie było polecenie lub czego dotyczyła sytuacja?...

read more

Informacja zwrotna jako coachingowe wsparcie

Informacja zwrotna ma przede wszystkim pomoc temu do kogo jest kierowana. W artykule podamy warunki, aby informacja zwrotna była coachingowa. Zajmiemy się informacją zwrotną dla osoby dorosłej i dla dziecka. Wpis można też przeczytać pod linkiem:...

read more

Błyskawiczna informacja zwrotna

Badania nad informacją zwrotną pokazują: Dobra informacja zwrotna może być jednym z najdonioślejszych czynników wpływających na uczenie się uczniów (Hattie i Clarke, 2018). Wiele informacji zwrotnych przekazywanych przez nauczycieli nie jest dobra i wtedy ma minimalny...

read more

Korzystna dla ucznia informacja zwrotna

Dwa niezbędne warunki dla korzystnej dla ucznia informacji zwrotnej dotyczącej jego pracy: wcześniej ustalone i znane uczniom kryteria sukcesu, komentarz do pracy ucznia, a nie jego osoby. W artykule - jak nauczyciele pracują nad doskonaleniem informacji zwrotnej...

read more

Kilka słów o informacji zwrotnej

Odpowiedzi na pytania: Jaką informację uznajemy za informację zwrotną? Co komentować, a co nie? Jak komentować? Kiedy komentować? Cztery trafne opinie o informacji zwrotnej: Nauczyciel decyduje, kiedy zastosuje informację zwrotną i jaką jej formę przyjmie. Informacja...

read more

Informacja zwrotna w formie narady

Zdaniem profesora Hattiego informacja zwrotna powinna: być przekazywana w odpowiednim momencie uczenia się, być zindywidualizowana, odnosić się do tego, gdzie uczeń jest w procesie uczenia się i co trzeba zrobić, aby znalazł się w oczekiwanym punkcie. W artykule...

read more

Informacja zwrotna – trudne zadanie

Rady do tworzenia informacji zwrotnej do pracy ucznia: Ustalić, które prace warto opatrzyć komentarzem Nie częstość, ale jakość Pomoc w uczeniu się Zgodna z kryteriami sukcesu Konkret, bez ogólników Pozwalanie na kształtujące błędy Ustna informacja zwrotna "Dwie...

read more

Docenianie w informacji zwrotnej

Kilka wskazówek do doceniania, uzupełnionych o konkretne przykłady: Analiza dróg dochodzenia do rozwiązania Akceptacja różnych dróg rozwiązania Promocja wysiłku Zachęta do podejmowania wyzwań1,5 strony czytania  Informacja zwrotna do pracy ucznia powinna wskazywać na...

read more