Wszyscy się zgadzamy, że informacja zwrotna o pracy ucznia przekazywana przez nauczyciela, może znacznie poprawić uczenie się uczniów. Ale niezależnie od jej jakości jest ona przydatna tylko wtedy, gdy uczniowie korzystają ze wskazówek w niej zawartych. Wiele razy zajmowałam się tym tematem, co zrobić, aby uczniowie korzystali z informacji zwrotnej im przekazywanej.

Dlatego, gdy znalazłam 16 kwietnia 2023 roku artykuł na ten temat w Edicational Week, autorstwa Sarah D. Sparks, to się ucieszyłam, że znajdę coś nowego na ten temat. Podzielę się tym, co przeczytałam, ale nie ma tam sposobów na to, aby zainteresować uczniów przekazywana im informacją zwrotną. Za to wymienione jest to na czym warto się skupić i to, czego trzeba unikać.

 1. Co warto?

Wnioski z nowych badań, na które zwrócono uwagę na dorocznym spotkaniu American Educational Research Association pokazują, w jaki sposób można zwiększyć skuteczność informacji zwrotnych dla uczniów.

 • Staraj się, aby komentarz był konkretny, bez ogólników. Powinien wskazywać, co uczeń ma konkretnie poprawić. Na przykład zamiast uwagi: „Za mało argumentów” lepiej jest polecić: „Użyj więcej przykładów z tekstu, aby poprzeć ten argument”.
 • Odnoś się w komentarzu do celów i kryteriów sukcesu związanych z zadaniem.
 • Powstrzymaj się od oceny. Zalecane jest niełączenie informacji zwrotnej z oceną sumującą (stopnie, punkty, procenty itp.).
 • Uznawaj i promuj informację zwrotną – jako pomoc w uczeniu się.

Uczniów należy nauczyć, jak korzystać z informacji zwrotnej

Okazuje się, że uczniowie  jeśli nawet zdecydują się zapoznać z informacja zwrotną to traktują ja jako tekst do przeczytania, a nie jako wskazówki do poprawy własnej  pracy. W konsekwencji uczniowie często nie korzystają ze wskazówek i nie poprawiają prac. Nauczyciele powinni pomóc uczniom postrzegać informację zwrotną jako użyteczną dla nich informację, jako część procesu uczenia się.

 1. Czego unikać?

Co przeszkadza uczniom w korzystaniu z informacji zwrotnej?

 • Traktowanie informacji zwrotnej jako oceny pracy. Dołączania oceny sumującej.
 • Umieszczania za dużo negatywnych uwag. Czym jest ich więcej, tym rzadziej uczniowie wykorzystują je do poprawy.
 • Braku zrozumienia przekazu, zwartego w informacji zwrotnej. Jeśli uczeń jej nie rozumie, to nie może z niej skorzystać.
 • Uwag niezgodnych z zapowiedzianymi kryteriami sukcesu.
 • Traktowania informacji zwrotnej jako czegoś, co przekazuje nauczyciel, a nie jako czegoś, co otrzymuje uczeń.
 • „Przesłodzonej” informacji zwrotnej, którą uczniowie mogą uznać za nierzetelną i która nie motywuje ich do poprawy.

 

 

Pomyślałam, że nauczyciel pragnący pracować nad jakością swojej informacji zwrotnej, mógłby pokazać stworzona przez siebie informacje innemu (zaprzyjaźnionemu) nauczycieli z prośbą, aby ocenił ją według następujących punktów:

Na ile komentarz

 1. przekazuje uczniowi konkretne informacje?
 2. odnosi się tylko do zapowiedzianych kryteriów sukcesu?
 3. nie zawiera oceny?
 4. przekazuje, że nauczyciel chce swoimi wskazówkami pomoc uczniowi się uczyć?
 5. zawiera za dużo negatywnych uwag?
 6. zachęca do poprawy?
 7. jest zrozumiały dla ucznia?
 8. zawiera za dużo chwalenia ucznia?
 9. ma formę przyjazną dla ucznia?