Znalazłam propozycje sposobu oceniania, która jest dla mnie całkiem nowa. Przedstawię ją, ale w zmniejszonej (dla mnie bardziej realistycznej) formie.

Celem tego sposobu oceniania jest wspieranie, a nie karanie, poszerzanie wiedzy uczniów, a nie szukanie w niej braków.

Jak to wygląda krok po kroku?

  • Tworzenie pytań

Nauczyciel przygotowuje przed lekcją poświęconą ocenianiu

kilka pytań związanych z poznanym tematem. Rebecca Hall z której artykułu korzystam uważa, że wystarczy sześć pytań na 90 minut lekcji. Warto zacząć od pytań związanych z podstawowymi pojęciami, a potem przejść do pytań pogłębionych. Pytania mogą wynikać z pytań już wcześniej rozważanych podczas lekcji.

  • Wybór pytań i tworzenie odpowiedzi

Każdy z uczniów wybiera pytania (3 lub 4), na które będzie odpowiadać pisemnie.

Uczniowie przy konstruowaniu odpowiedzi mogą korzystać z własnych notatek i z materiałów pomocniczych. Odpowiadają na wybrane pytania pisemnie, każda odpowiedź powinna zamknąć się w jednym akapicie i zawierać uzasadnienie.

  • Dyskusja

Po udzieleniu przez uczniów odpowiedzi na wybrane pytania, tworzona jest lista imion uczniów, którzy wybrali te samo pytanie. Dalszy ciąg zajęć prowadzony jest przez uczniów. Nauczyciel jedynie moderuje dyskusję.

Jeden z uczniów prezentuje swoją odpowiedź na pytanie. Pozostali uczniowie, którzy również odpowiedzieli na to pytanie zapisują się do dyskusji. Trwa dyskusja, uczniowie zgadzają się lub nie zgadzają z wypowiedziami innych uczniów, zadają pytania wyjaśniające i dociekające. Błędna odpowiedź nie jest krytykowana i nie podlega ocenie. Uczniowie pomagają sobie nawzajem w zrozumieniu. Podczas dyskusji uczniowie robią notatki i uzupełniają lub korygują swoje odpowiedzi.

  • Ocena udziału w dyskusji

Ten punkt moim zdaniem jest za bardzo skomplikowany i można go pominąć.

Nauczyciel wcześniej określa kryteria do dyskusji w formie tabeli. Przykładowa tabela zaproponowana przez autorkę artykułu znajduje się pod linkiem: rubryki dyskusji . Uczniowie podczas dyskusji zdobywają punkty za swoje wypowiedzi, zgodnie z tabelą.

  • Ocena

Na koniec każdy z uczniów wybiera jedno z pytań, na które udzielił odpowiedzi i daje swoją ostateczną odpowiedź i notatki (akapit zapisu) z dyskusji do oceny nauczycielowi.

Jeśli uczniowie nie chcą brać udziału w dyskusji (lub nie są obecni w klasie), to mogą wybrać inny sposób sprawdzania wiedzy, np. tradycyjny sprawdzian z podanych wcześniej pytań.

Dzięki temu sposobowi oceniania uczniowie biorą odpowiedzialność za swoje stanowisko, uczą się słuchać innych, analizować przeciwne punkty widzenia i uczą się od siebie wzajemnie.

Korzystałam z artykułu Rebecci Hall