Szybki rozwój sztucznej inteligencji spowodował, że nauczycielowi trudno jest ocenić samodzielność wykonanej przez ucznia pracy pisemnej.
Możliwe, że pewnym rozwiązaniem tego problemu jest ocenianie ich ustnej wypowiedzi. Pamiętam, że mniej więcej w połowie mojej kariery nauczycielskiej zaczęłam pracować w szkole, gdzie ocenianie tak zwane „przy tablicy” miało złą prasę i zostało przez dyrekcję zakazane.
Teraz widzę, że ma ono jednak liczne zalety:


1. Szybka informacja zwrotna dla ucznia
Przy pracy pisemnej następuje przerwa pomiędzy wykonaniem pracy przez ucznia, a oceną ze strony nauczyciela. Nauczyciel zabiera prace do domu i tam je sprawdza i ocenia. Nawet jeśli szybko sprawdzi i uda mu się napisać informacje zwrotne, to i tak upływa pewien czas. Oceny ustnej wypowiedzi ucznia dają nauczycielom możliwość przekazania natychmiastowej i spersonalizowanej informacji zwrotnej.
2. Czas przekazywanie
Mogłoby się wydawać, że ustana informacja zwrotna do wypowiedzi ucznia zajmuje czas lekcji. Ale zwykle zajmuje nauczycielowi najwyżej kilka minut. Inni uczniowie słysząc uwagi nauczyciela również się uczą, jak powinna wyglądać dobra wypowiedź.
Ocena ustna nie musi być przekazywana na forum klasy, nauczyciel może umówić się z uczniem na przerwie, czy po lekcjach lub poprosić go na rozmowę, gdy inni pracują w grupach. Taki sposób nie zajmuje nauczycielowi więcej czasu niż pisanie komentarza.
3. Wyjaśnienie
Ocena ustana przekazywana natychmiast pozwala na wyjaśnienie, nieporozumień lub znaczenia pojęć trudnych do zrozumienia, na bieżąco. Umożliwia bezpośrednią interakcję z uczniami w czasie trwania lekcji, a to pozwala nauczycielowi na natychmiastowe odpowiadanie na pytania uczniów i upewnia, go, czy może iść dalej z materiałem.
W czasie przekazywania oceny może nawiązać dialog pomiędzy nauczycielem i uczniem. Taka ocena umożliwia poproszenie ucznia o wyjaśnienia. Nie jest to możliwe lub jest odroczone w czasie w przypadku oceny pisemnej. W ocenie pisemnej pracy ucznia nauczyciel może nie wiedzieć, skąd powstał błąd w rozumowaniu ucznia i nie ma okazji go o to zapytać.
4. Jakie prace tak oceniać?
Nie wszystkie prace nadają się do oceny ustnej. Ale też nie wszystkie do pisemnej. Powinniśmy ćwiczyć u uczniów zarówno umiejętności przelania na papier swoich myśli i wiedzy, jak i umiejętności przedstawiania ich ustnie.
Jeśli uczniowie wiedzą, że będą oceniani ustnie, to bardziej przygotowują się do wypowiedzi przed publicznością.
Uczą się komunikacji społecznej i prezentacji i doskonalą umiejętności jasnego wyrażania myśli. Wypowiedź ustna wymaga od prezentującego -spójnego organizowania swoich myśli i jasnego ich przedstawiania.
Ponieważ w edukacji przeszliśmy prawie w całości na prace pisemne (np.: egzaminy, są już tylko w formie pisemnej) to ćwiczenie umiejętności komunikacji kuleje. Szkoła nie uczy prezentacji, która będzie niezwykle potrzebna w dorosłym życiu uczniów.
Oceny ustne mogą również pomóc uczniom w budowaniu pewności siebie w wyrażaniu siebie, która jest umiejętnością wykraczającą daleko poza szkołę.
Oceny ustne mogą być dla nauczycieli doskonałym narzędziem oceniania, wzbogacającym proces uczenia się i zapewniającym, że uczniowie będą dobrze przygotowani na pokonywanie wyzwań.
Korzystałam z artykułu Alex Brouhard
https://www.edutopia.org/article/using-verbal-assessments-high-school