Tworzenie tabel oceniania ma na celu pomoc uczniom w zrozumieniu, czego się od nich oczekuje, i przekazywaniu uczniom informacji zwrotnej na temat ich postępów. Jest to popularny i promowany sposób oceniania w szkołach w USA.

Można go uznać za pewien etap przechodzenia na ocenę kształtującą.

W tym artykule zamieszczam rady na temat tworzenia przez nauczyciela(-lkę) tabeli oceniania.

  1. Opracuj jasne cele uczenia się, sformułuj je w języku zrozumiałym dla uczniów. Cele mają być dla uczniów, a nie dla nauczyciela.
  2. Zastanów się, nad kryteriami sukcesu, które będą prowadzić do celu. Kryteria muszą być sprawdzalne, tak, aby sam uczeń mógł ocenić, czy je osiągnął.
  3. Kryteria sukcesu ułóż w sposób liniowy, czyli z uwzględnieniem, w miarę możliwości, etapów osiągania umiejętności.
  4. Każde kryterium rozłóż na cztery części: „4” to mistrzostwo w tej umiejętności, a „1” to pierwsze z nią zetknięcie. Pomoże to uczniowi w zrozumieniu późniejszej oceny.

Niektórzy uważają, że najlepiej zacząć od – 4 i sukcesywnie odejmować komponenty.

Poniższe przykłady nie są wzorem do naśladowania, są jedynie przykładem na tworzenie przez nauczyciela kategorii od 4 do 1.

 

Na przykład dla kryterium: Moja ortografia, interpunkcja i styl są prawidłowe

mistrz biegły rozwijający się początkujący
0-2 błędy nie wpływające na zrozumienie czytanego tekstu 3-4 błędy nie wpływające na zrozumienie czytanego tekstu Więcej niż 5 błędów wpływających na trudności w rozumieniu czytanego tekstu Dużo błędów, powodujących nie zrozumienie czytanego tekstu

 

Kryterium: Prawidłowo rozwiązuję zadania z treścią

mistrz biegły Rozwijający się początkujący
Wypisanie danych

Ułożenie równania matematycznego

Rozwiązanie równania

Podanie odpowiedzi

Wypisanie danych

Ułożenie równania matematycznego

Błędy w rozwiązaniu równania

Wypisanie danych

Próba ułożenie równania matematycznego (błędne równanie)

 

Wypisanie danych

 

 

Kryterium: Jestem w stanie opisać moje emocje, obrazy i wspomnienia

mistrz biegły Rozwijający się początkujący
Umiejętnie dobieram słowa, aby opisać emocje obserwacje i wspomnienia, tak aby, czytający mógł przeżyć to co jest napisane. Dobieram słowa troskliwie i używam ich celowo.

Moja narracja jest żywa i bardziej opieram się na metaforach niż dosłownym przekazie.

Słowa, których używam pomagają czytającemu w zrozumieniu przekazu. Dobieram słowa celowo.

Mój przekaz jest opisowy i bardziej pokazuje, to co się wydarzyło niż dosłownie to przekazuję.

Słowa, których używam pomagają czytającemu w zrozumieniu emocje, obrazów i wspomnień.

Czasami używam języka opisowego. Raczej mówię, co się wydarzyło niż to obrazuję.

Słowa, których używam nie przekazują znaczenia emocji, nie pokazują obrazów i nie uruchamiają wspomnień. Nie używam języka opisowego.

 

4.Dokonaj zmian na podstawie wcześniejszych prac uczniów. Wykorzystaj poprzednie prace uczniów i sprawdź, czy o czymś nie zapomniałaś(-eś) lub coś nie zostało pominięte. Dokonaj koniecznych zmian.

  1. Daj uczniom do zaakceptowania przygotowaną tabelę.

Po sporządzeniu tabeli przekaż ją uczniom i poproś ich o opinię. Zapytaj, czy jest zrozumiała, czy będą umieli ją zastosować przy ocenie prac innych uczniów i czy mogą zastosować ją do samooceny?

Wprowadź ewentualne poprawki.

Wskazówki:

► Jeśli do tabeli dołączamy komentarz, to używajmy słów z tabeli, aby uczniowie wiedzieli do czego uwagi się odnoszą. Używanie spójnego języka w tabeli i informacjach zwrotnych, przyczynia się do skutecznej poprawy pracy przez ucznia.

► Jeśli uczniowie dokonają poprawy pracy, poproś, aby wyjaśnili jak to zrobili i co im w tym pomogło. Dzięki temu możesz zobaczyć skuteczność oceniania przy pomocy tabeli oraz rozwiać ewentualne nieporozumienia.

► na początku pracy z tabelami korzystne są konsultacje z innym nauczycielem lub tworzenie tabel wspólnie.

 

Inspiracja artykułem Stephanie Farley

https://www.middleweb.com/46450/creating-rubrics-that-foster-student-growth/

W oryginale przedstawione są tabele zaproponowane przez autorkę.