Siedem wskazówek, jak czas ograniczyć czas spędzony na formułowaniu informacji zwrotnej:

 • Planować mniej oceniania.
 • Określać kryteria sukcesu do pracy ucznia.
 • Zdecydować, które prace będą oceniane kształtująco, a które sumująco.
 • Wprowadzić samoocenę i ocenę koleżeńską
 • Określać kryteria sukcesu na semestr.
 • Stosować metodę zielonego ołówka.
 • Ustalić pomocne znaki graficzne.

 

Wpis można przeczytać też pod linkiem:

https://osswiata.ceo.org.pl/2021/01/30/7-wskazowek-pomagajacych-skrocic-czas-oceniania-przy-pomocy-informacji-zwrotnej/

Jedna strona czytania

 

Wielu nauczycieli narzeka na to, że spędza za dużo czasu na formułowanie i przekazywanie uczniom informacji zwrotnej o ich pracy. Niektórzy nawet z tego powodu rezygnują z tego typu oceniania. W tym wpisie siedem wskazówek, jak ten czas ograniczyć:

 • Planować mniej oceniania.
 • Określać kryteria sukcesu do pracy ucznia.
 • Zdecydować, które prace będą oceniane kształtująco, a które sumująco.
 • Wprowadzić samoocenę i ocenę koleżeńską
 • Określać kryteria sukcesu na semestr.
 • Stosować metodę zielonego ołówka.
 • Ustalić pomocne znaki graficzne.

 

1. Zaplanuj mniej. Zdecyduj, że mniej prac będzie ocenianych przy pomocy informacji zwrotnych. Nie każdy wykonany przez ucznia zapis musi być przez ciebie oceniony. Na przykład zapisy w zeszycie ucznia, nie muszą być opatrzone informacją zwrotną. Poinformuj uczniów, do jakich prac mogą oczekiwać informacji zwrotnej.

2. W formułowaniu informacji zwrotnej bardzo pomagają (są niezbędne) kryteria sukcesu. Jeśli odnosisz się tylko do nich, to skracasz czas oceniania przy pomocy informacji zwrotnej. Ważne jest, aby kryteria były znane uczniom i rodzicom.

3. Określ, do jakich prac uczniów będziesz udzielać informacji zwrotnej.

Warto zdecydować, czy coś jest warte oceny kształtującej, czyli udzielenia informacji zwrotnej. Wskazówką do tej decyzji może być pozytywna odpowiedź na jedno z pytań:

 • Czy informacja zwrotna coś zmieni w procesie uczenia się uczniów?
 • Czy uczniowie będą mieli okazję zastosować wskazówki zawarte w informacji zwrotnej?
 • Czy informacja zwrotna pokaże uczniom, że się czegoś nauczyli?

4. Prace, które polecasz uczniom nie wszystkie muszą być ocenione, choć każda z nich powinna być zauważona i sprawdzona. Dla uczniów ważne jest, aby nauczyciel zauważył, że pracę wykonali. Jej sprawdzenie może być wykonane przez samego ucznia (samoocena) lub koleżankę lub kolegę (ocena koleżeńska). Szczególnie jest to polecane przy pracach typu test, gdzie łatwo podać klucz odpowiedzi.

5. Możesz ustalić kryteria sukcesu na cały semestr lub rok i w ocenie każdej pracy odnosić się tylko do nich. Wtedy można mieć stały arkusz oceny i nie tworzyć go osobno do każdej pracy. Warto polecić uczniom przypomnienie sobie kryteriów przed przystąpieniem do wykonania pracy.

6. Zielony ołówek. Sposób polega na zakreśleniu dobrze wykonanych elementów pracy kolorem zielonym. Elementy, które nie zostały zaznaczone na zielono można opisać na marginesie pracy.

7. Możesz używać specjalnych znaków graficznych, po których uczniowie rozpoznają ocenę.

Może to być np.:

 • Na zielone zaznaczenie tych fragmentów, które oczekiwania.
 • Na niebiesko to, co zostało wykonane zgodnie z kryteriami.
 • Błędy na różowo.
 • Kryteria wykonane tylko w części na żółto.

Do części różowej i żółtej trzeba dać wtedy komentarz.

Te kilka wskazówek powinno zmniejszyć czas poświęcony na sporządzanie informacji zwrotnej.

 

Inspiracja artykułem Eleny Diaz:

https://www.edutopia.org/article/how-spend-less-time-grading