Cztery pułapki informacji zwrotnej, warte przemyślenia.

  1. Nieodróżnianie pozytywnej informacji zwrotnej od informacji złożonej z pochwał.
  2. Dwustronna, a nie jednostronna
  3. Narzekająca krytyka
  4. Przyszłość, a nie przeszłość

  • Nieodróżnianie pozytywnej informacji zwrotnej od informacji złożonej z pochwał.

Pochwała nie jest tym samym, co pozytywna informacja zwrotna, gdyż pochwala jest „pusta”, bez odniesienie się do konkretów i bez użytecznych wskazówek. Ostatnie badania wykazały, że puste pochwały mogą być szkodliwe . Chwaleni uczniowie stają się mniej zmotywowani wewnętrznie i często stają się uzależnieni od pochwal. Uznają, że już zawsze będą chwaleni, bo są np. zdolni od urodzenia, i w przypadku porażki nie mogą sobie z nią dać rady.

Natomiast pozytywna informacja zwrotna odnosi się do konkretów, jest docenieniem tego, co uczeń zrobił dobrze. Pozwala mu budować na zasobach, jakie uczeń posiada.

  1. Dwustronna, a nie jednostronna

Często informacja zwrotna jest rozumiana jako idąca w jedną stronę. Jednak przekazując informację zwrotną, nauczyciel może również zadawać pytania o oczekiwać od niego odpowiedzi, aby pomóc mu przemyśleć proces, strategię lub perspektywę. Na przykład: „Co w tym zadaniu, było dla ciebie trudne?” lub „Wytłumacz mi, jak doszedłeś do tego wyniku” lub „Jak myślisz dlaczego popełniłeś ten błąd?”.  Po odpowiedzi ucznia, nauczyciel może się do niej odnieść. Dzięki temu informacja zwrotna staje się wymianą pomiędzy nauczycielem i uczniem, a nie jedynie wytyczną do poprawy.

  1. Narzekająca krytyka

Psycholog kliniczna Susan Heitler twierdzi, że „ krytyka narzeka, podczas gdy informacja zwrotna wyjaśnia . Krytyka zniechęca, a informacja zwrotna ma wzmacniać ucznia i zachęcać do doskonalenia.  Informacja zwrotna powinna zawierać wskazówki dla ucznia, które pomogą mu nie popełniać błędów w przyszłości.

  1. Przyszłość, a nie przeszłość

Często myśli się, że informacja zwrotna ma pomóc uczniowie poprawić popełnione przez niego wcześniej błędy, a w rzeczywistości powinna pokazać uczniowi, jak ich ma uniknąć w przyszłości. Informacja zwrotna jest zorientowana na przyszłość.

Po zapoznaniu się z informacją zwrotną uczniowie powinni mieć czas na przemyślenie i zweryfikowanie swojej pracy i  zastanowienie się, co mogą zrobić inaczej w przyszłości.

Inspiracja artykułem Niny Parrish

https://www.edutopia.org/article/students-feedback-actionable-student-focused