Informacje zwrotne dla uczniów powinny być przekazywane jak najszybciej, wtedy są bardziej skuteczne. Zwykle po wykonaniu zadania uczeń czeka, aż nauczyciel sprawdzi wszystkie prace, napisze do nich informacje zwrotne i dopiero wtedy oddaje je uczniom. Może to zając kilka dni, a nawet tygodni. Często jest to już za późno, gdyż uczeń nie pamięta swojej pracy, ani czego dotyczyła i dlaczego wykonał ją w dany sposób.

Czy zatem można tak zorganizować przekazywanie informacji zwrotnej, aby towarzyszyła wykonywaniu pracy na bieżąco?

Autor artykułu, z którego korzystam, przedstawia pomysł na przekazywanie informacji zwrotnej na bieżąco. Pomysł dotyczy pisania przez uczniów wypracowań, ale wydaje mi się, że może być również zastosowany na innych przedmiotach, gdy uczniowie w jednym czasie wykonują jakieś  zadanie.

Nauczyciel poleca uczniom wejść w zainstalowaną „chmurę”, gdzie każdy uczeń ma swoje miejsce do pisania i gdzie umieszczone są kryteria sukcesu do zadania. Każdy z uczniów odnajduje swoje miejsce i przystępuje do pracy. Nauczyciel ma możliwość wglądu i przełączania się między dokumentami uczniów, widzi ich postępy w trakcie pisania – na żywo.

Uczniowie pracują w różnym tempie, nauczyciel może na bieżąco dawać im uwagi i zachęcać ich do dalszego pisania. Uczniowie natychmiast widzą sugestie nauczyciela i mogą wprowadzić zmiany lub wrócić do nich później.

Zasadniczo ta technika jest podobna do techniki, która stosuje nauczyciel chodząc po klasie, zaglądając do prac uczniów i udzielając im uwag. Pisanie na żywo jest po prostu bardziej efektywne.

Uwaga, której udziela nauczyciel w czasie pisania na żywo, musi być krótka i konkretna, aby uczeń mógł ją szybko przeczytać i zastosować.

Taka technika pomaga również w przekazywaniu uczniom inspirujących i dobrych przykładów, nauczyciel może mieć takie przykłady przygotowane i wklejać je w komentarze. Jeśli nauczyciel widzi, że większość uczniów popełnia ten sam błąd może zrobić przerwę i wyjaśnić wszystkim, o co chodzi.

Korzyści:

  • Pod koniec pisania na żywo uczniowie mają gotowy własny dobrze opracowany tekst oraz mają dostęp do tekstów innych uczniów.
  • Nauczyciel widzi na bieżąco, jak pracują jego uczniowie, może wyciągać wnioski i planować z pożytkiem dalsze nauczanie.
  • Jest możliwa natychmiastowa reakcja na błędną drogę, którą wybrał uczeń i w konsekwencji błędy się nie utrwalają.
  • Ograniczone są plagiaty z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, co dla wielu nauczycieli stanowi problem. Nauczyciel może łatwo sprawdzić, czy dokument ucznia, który był pusty, nagle się nie zapełnił.
  • Historia dokumentu przedstawia i śledzi, co i kiedy zostało napisane. Jest to istotny element umożliwiający obserwację procesu pisania każdego ucznia, zrozumienie w czym ma trudności i planowanie spersonalizowanej powtórki.

Pisanie na żywo można praktykować podczas lekcji o ile każdy uczeń ma dostęp do Internetu, ale można też umówić się z uczniami na sesję rozpoczynjącą się o danej godzinie, podczas której uczniowie piszą teksty w domu. Jest to dobry sposób na doskonalenie pisania wypracowań przez uczniów.

Na pewno sposób pisania na żywo nie jest prosty do realizacji, ale może być bardzo korzystny dla pracy ucznia.

Zaczerpnięte z artykułu Tannera Jonesa