Chcemy odejść od stopni, ale stale mamy problem z informacją zwrotną przekazywaną uczniom, zamiast wystawiania im stopni za ich pracę. Największym zarzutem do tego rodzaju praktyki jest to, że uczniowie z informacji zwrotnej nie korzystają, a już szczególnie wtedy, gdy jest ona połączona z wystawieniem stopnia. Wtedy uczniowie zainteresowani są jedynie stopniem, a informację zwrotną pomijają. Od samego początku, gdy zaczęliśmy propagować ocenianie kształtujące borykaliśmy się z tym problemem. Wiadomo było, że łączenie oceny kształtującej (informacji zwrotnej) ze stopniem nie jest dobre. Wtedy niektórzy z nauczycieli zaproponowali wystawienie stopnia z opóźnieniem. Czyli najpierw uczeń otrzymuje informację zwrotną, a dopiero po pewnym czasie stopień.

W USA przeprowadzono badania polegające na tym, że uczniowie otrzymali pisemną informację zwrotną na temat swojej pracy, a po kilku dniach otrzymywali stopień, zaś inna grupa była oceniana od razu stopieniem. Naukowcy odkryli, że w porównaniu ze swoimi rówieśnikami studenci, którzy otrzymali informację zwrotną przed stopieniem, uzyskali o dwie trzecie wyższe stopnie z następnej pracy. Wynika z tego, że samo odroczenie oceniania przy pomocy stopni daje dobre efekty. Ta prosta modyfikacja daje uczniom przestrzeń do zapoznania się z informacją zwrotną i wprowadzania zmian w swojej pracy w przyszłości.

Prawdopodobnie jeszcze lepsze efekty otrzymalibyśmy oceniając pracę ucznia tylko informacją zwrotną, umożliwiając tym uczniowi poprawę pracy zgodnie e wskazówkami zwartymi w informacji zwrotnej, a potem polecając mu wykonanie powtórne drugiej pracy, którą ocenimy już stopniem.

Zaczerpnięte z: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/WhctKKXgtSlzvpwqjfTJGltvsCnxQWtlwxLBcXkzSqVJqhJgnHCvJTTRSZsXFWFJXrjkPRb