Samodzielność i Odpowiedzialność Artykuły

Samoocena w trzech odsłonach

Wpis inspirowany rozdziałem 5 z książki Susan M. Brookhart Classroom Assessment Essentials (ASCD 2023). Autorka docenia w nim samoocenę uczniowską. Istnieją różne strategie samooceny, ważne jest, aby w klasie szkolnej panowała kultura uczenia się. Bez tego strategie...

read more

Co mogę odjąć?

Badania profesora Leidy Klotza wykazały, że ludzie mają tendencję do dodawania, a nie odejmowania. Patrząc na szkołę, możemy to często zaobserwować - dodatkowy program nauczania, dodatkowa inicjatywa, dodatkowy projekt itd. Może dlatego, że odejmowanie jest...

read more

Samoocena pomaga w procesie uczenia się

Samoocena uczniów jest bardziej skomplikowana niż zwykłe pytanie skierowane do uczniów:  Jak myślisz, jak ci poszło? W samoocenie nie chodzi o sam wynik, ale również o proces dochodzenia do wyniku - o proces metapoznawczy. Znani eksperci edukacyjni, tacy jak Paul...

read more

Angażuj uczniów poprzez zadawanie im pytań

Psychiatra William Glasser twierdzi, że motywuje nas pięć podstawowych potrzeb: bezpieczeństwo, przynależność, władza, wolność i zabawa. Jakie zatem wnioski dla nauczania? Bezpieczeństwo Mówimy o bezpieczeństwie psychicznym, czyli o tym, aby uczeń nie był narażony na...

read more

Czy uczniowie lubią samoocenę?

Czy uczniowie lubią samoocenę? Myślę, że – to zależy jaką. Każdy nauczyciel zaleca uczniom w pewnym zakresie samoocenę, np. przeprowadza test, podaje wyniki i poleca uczniom sprawdzić własne odpowiedzi. Często uczniowie nie wiedzą, po co mają dokonać samooceny lub nie...

read more

Samosterowny uczeń

Wszyscy chcemy, aby nasi uczniowie stali się niezależnymi, samodzielnymi i odpowiedzialnymi uczącymi się. Kiedy uczniom trudno jest skupić się na zadaniu, osiągnąć cele i przejąć odpowiedzialność za swoją naukę, zapewne brakuje im właśnie samoregulacji. Uczniowie,...

read more

Kontrola i jej odpuszczanie

Odpuszczenie kontroli może być dla człowieka dużym wyzwaniem. Z takim wyzwaniem borykają się też nauczyciele. O nich na końcu wpisu. Aby zrozumieć, dlaczego odpuszczenie kontroli może być trudne, musimy przyjrzeć się przyczynom leżącym u podstaw tego zjawiska. Często...

read more

Trzy wskazówki dla nauczycielek wczesnoszkolnych i nie tylko.

Wskazówki w tym wpisie nadają się na każdy wiek uczniów, ale są przedstawione na przykładzie klas młodszych. Teoria samostanowienia, która mnie samą zachwyciła przez swoja prostotę i trafność, mówi, że każdy uczący się ma trzy potrzeby: autonomii, kompetencji i więzi....

read more

Notatka poważna i ważna sprawa

Umiejętność sporządzania notatek zawierających własną refleksję, buduje samodzielność i samosterowność uczniów w uczeniu się, czyli działa w kierunku piątej strategii oceniania kształtującego: Wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu swojego uczenia się. Oto...

read more

Sposób na notatki

Notatki i zapisywanie w nich refleksji jest kluczowe dla uczenia się. Dlatego powracam raz jeszcze i pewnie nie raz w przyszłości, do tego tematu. Polecam poprzedni wpis: https://oknauczanie.pl/notatki. Robienia notatek trzeba uczyć uczniów praktycznie. Samo...

read more

Koncentracja na nauce, a nie na ocenach

Uczniowie klas starszych przeważnie są już przyzwyczajeni do oceniania przy pomocy stopni i zarówno oni, jak i ich rodzice, takiego oceniania się domagają. Uczniowie pytają: Jaki dostanę stopnień?; Czy to będzie na stopień?; Co mogę zrobić, aby dostać lepszy stopień?...

read more

Samoocena uczniowska – na jakiej podstawie?

Samoocena uczniowska jest potrzebna uczniom i nauczycielowi. Jest kluczem do oceniania kształtującego. Mówi o tym najważniejsza, piąta strategia oceniania kształtującego: Wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu swojego uczenia się. Uczeń dokonując samooceny...

read more

Nawyki samokierującego sobą ucznia

Uczniowie potrzebują zarówno akademickich umiejętności jak i  społecznych. Ważne jest, aby uczniowie po skończeniu szkoły byli przygotowani do skutecznego rozwiązywania problemów; myślenia krytycznego, tworzenia i wprowadzania innowacji; podejmowania inicjatyw;...

read more

Samodzielność i odpowiedzialność ucznia.

Samodzielność uczniów nie nastąpi, jeśli o nią nie zadbamy. Rozwijanie tej umiejętności u uczniów wymaga intencjonalności i planowania; nie stanie się to tylko dlatego, że dorośli „chcą”, aby tak się stało. Przedstawiam kilka wskazówek, jak pracować nad samodzielności...

read more

Zachęcanie uczniów do myślenia, a nie do naśladowania.

Zbyt często nauczyciele wyręczają uczniów w myśleniu. Istnieje kilka prostych sposobów, aby promować samodzielne myślenie. Przedstawia je Crystal Frommert i powołuje się na książkę autorstwa Petera Liljedahla pt.: Building Thinking Classrooms. Częściej zachęcamy...

read more

Autonomia ucznia

Motywacja, zaangażowanie i zainteresowanie – trzy różne pojęcia. W artykule – jak pracować z uczniami na ich rzecz. Badanie Gallupa z 2018 r. wykazało, że wraz z wiekiem uczniowie stają się mniej zaangażowani w naukę. Te badanie pokazują kilka alarmujących wyników: w...

read more

3 sposoby na zaangażowanie uczniów

Badania edukacyjne pokazują, że na każdym poziomie nauczania i na wszystkich przedmiotach występuje silna korelacja pomiędzy zaangażowaniem uczniów a osiąganymi przez nich wynikami. Nauczyciele mają problem z zaangażowaniem uczniów, którzy nie chcą uczestniczyć w...

read more

Cierpliwość i samodzielność

Jeden z profesorów akademickich, mający zajęcia ze studentami, powiedział mi, że obserwuje wzrost niepewności u studentów. Nie próbują rozwiązać problemu i zadań, czekają aż nauczyciel wskaże im drogę lub upewni ich, że wybrali dobrą. Profesor powiedział, że ich...

read more

Cierpliwość i samodzielność

Jeden z profesorów akademickich, mający zajęcia ze studentami, powiedział mi, że obserwuje wzrost niepewności u studentów. Nie próbują rozwiązać problemu i zadań, czekają aż nauczyciel wskaże im drogę lub upewni ich, że wybrali dobrą. Profesor powiedział, że ich...

read more

3 pomysły na budowanie społeczności klasowej

Przeczytałam artykuł Sary Kinstler (link u dołu), która opisuje trzy innowacje, które wprowadziła w klasie drugiej, a które bardzo pomogły tworzyć społeczność klasową i poprawiły dyscyplinę. Myślę, że część z tych pomysłów jest znana nauczycielom, ale z pewnymi z...

read more

Samopoczucie a samokontrola

Proces przejmowania przez ucznia odpowiedzialności za własne uczenie się, nie jest ani prosty, ani łatwy. Ocenianie kształtujące zaleca nauczycielom pracę nad tym procesem. Jednym z podstawowych i koniecznych warunków  wzięcia przez ucznia odpowiedzialności za własne...

read more

Oddać proces uczenia się w ręce ucznia

Piąta strategia oceniania kształtującego - Wspomaganie  uczniów, by stali się autorami procesu własnego uczenia się – jest wyzwaniem dla każdego nauczyciela. Warunkiem koniecznym jest przekonanie uczniów, że się uczą. Obecna szkoła nie za bardzo dba o to, aby...

read more

Czym więcej piszesz, tym lepiej to robisz

Mój osobisty przypadek jest potwierdzeniem zdania z tytułu. W szkole nie byłam tak zwaną „dobrą uczennicą”. Moje wypracowania nie były wysoko oceniane. W wieku 13 lat poznałam na zimowych wakacjach kolegę z innego miasta, zaczęliśmy korespondować, z czasem nasze listy...

read more

Uczenie się w rękach uczniów

Wiele lat temu zauważyliśmy, że ocenianie kształtujące można promować jako dążenie do samosterowności ucznia. Potwierdza to ułożenie strategii oceniania kształtującego, w której piąta strategia jest zwieńczeniem wszystkich pozostałych - Wspomaganie  uczniów, by stali...

read more

Jak uczyć uczniów samooceny?

Myślenie jest niewidoczne i dlatego trudno jest zobaczyć, że się czegoś nauczyliśmy, i że się rozwinęliśmy. Jeśli nie potrafimy monitorować swego procesu uczenia się to: Nie wiemy, kiedy potrzebujemy pomocy. Brniemy w błędne rozumowanie i rozwiązanie. Wkładamy ten sam...

read more

Uczeń w środku swojego procesu uczenia się.

Piąta strategia oceniania kształtującego, określona przez zespół pracujący w amerykańskim Educational Testing Service program - “Keeping Learning on Track”. (Educational Testing Service przedstawiony w publikacji “Tight but Loose: Scaling Up Teacher Professional...

read more

Zaangażowanie uczniów pod lupą badawczą

Jak - dbanie o zainteresowanie ucznia; przekonanie ucznia o jego własnej skuteczności; powiązanie wkładanego wysiłku z osiąganymi wynikami; uczenie się nie dla stopnia; współpraca uczniów i osiąganie przez uczniów sukcesów – wpływają na zaangażowanie uczniów w naukę....

read more

Samoocena

W artykule rozważymy 9 pytań, pomocnych przy samoocenie: Czy pracowałam/em z całych sił? Jeśli nie, to dlaczego nie, co mi w tym przeszkadzało? Czy znałam/em cel mojej pracy? Czy wykorzystałam/em wszystkie swoje zasoby, aby osiągnąć cel? Jeśli nie, to dlaczego? Czy...

read more

Pochwała, czy docenienie?

Chwalić, czy nie chwalić? Kiedy pochwala wspiera proces uczenia się, a kiedy może mu szkodzić? Kiedy nagroda wpływa na odpowiedzialność ucznia za jego proces uczenia się. W artykule zajmiemy się kilkoma warunkami pożądanej pochwały: Doceniać ważne. Dostosować przekaz...

read more

Jak zwiększyć zaangażowanie uczniów w uczenie się?

Inspirując się jednym z artykułów amerykańskich podam cztery pytania, do których odpowiedzi mogą dać pewne wskazówki do poszukiwania odpowiedzi na pytanie tytułowe: Czy towarzyszę moim uczniom w ich uczeniu się? Czy ja jako uczeń chciałbym być tak nauczany? Czy...

read more

Jak wpływać na motywację?

Artykuł zaczyna się od rozważań nad tym: Czy ludzie są z natury leniwi i niechętni do pracy? W dalszej części przechodzi do sposobów motywowania uczniów: Dawanie wyboru Umożliwianie współpracy Budowanie poczucia skuteczności 1,5 strony czytania Nuda szkolna, to jeden...

read more

Daj dziecku samemu rozwiązać problem

Z badań wynika, że kiedy dorośli przejmują trudne zadania za dzieci, one mają mniejszą ochotę pokonywać następne wyzwania. Zamiast pomagać poprzez przejęcie zadania za dziecko, lepiej pomóc mu rozpoznać kolejne możliwe kroki, z którymi może sobie poradzić...

read more

Badania nad motywacją do uczenia się

W artykule o badaniach na temat motywowania uczniów i o sposobach motywowania uczniów przez nauczycieli. O motywacji wewnętrznej i zewnętrznej. Oraz przykład działań szkoły w USA, która koncentruje się motywacji uczniów do nauki. Artykuł można tez przeczytać pod...

read more

Angażowanie myślenia

Jak można uaktywnić myślenia uczniów? Metoda matematyka Petera Liljedani powodujące, że uczniowie angażują się w rozwiązywanie problemów, myślą i biorą odpowiedzialność za swoje uczenie się. Artykuł przeznaczony dla nauczycieli matematyki. Artykuł można też przeczytać...

read more

Samoocena

Samoocena jest bardzo ważną częścią oceniania kształtującego. Ma związek z każdą ze strategii oceniania kształtującego. W artykule o tym, jakie są warunki, aby mogła być w nauczaniu wykorzystana. Wskazówki, co może zrobić nauczyciel, gdy nauczanie nie postępuje równo...

read more

Ocena koleżeńska i samoocena

Artykuł ma dwie części, jedna poświęcona jest przygotowaniu uczniów do oceny koleżeńskiej, a druga do samooceny. W drugiej część, która bardziej związana jest z piątą strategią oceniania kształtujące, zawarte są też pewne wskazówki na temat tego, co zrobić, gdy...

read more

Nowa motywacja: autonomia, kompetencje i pokrewieństwo

Aby uczeń mógł być odpowiedzialny za siebie, musi tego chcieć. Jak go zatem zmotywować? Czy przyszedł czas na inną motywację, zamiast stopni? W tym artykule zajmiemy się motywowaniem poprzez autonomię, kompetencje i pokrewieństwo.1 strona czytania  W szkole...

read more