Wybór, Wystrój i Współpraca

Piąta strategia oceniania kształtującego zaleca umożliwianie uczniom wzięcia odpowiedzialności za swoją naukę. Aby to mogło nastąpić uczeń musi mieć możliwość wyboru, uczyć się w estetycznych warunkach i móc wspólpracowac z innymi.

Artykuł można też przeczytać pod linkiem: https://osswiata.ceo.org.pl/2020/02/25/www-3-proste-czynniki-wplywajace-na-zaangazowanie-uczniow-w-nauke/

1 strona czytania

Piąta strategia oceniania kształtującego zaleca umożliwianie uczniom wzięcia odpowiedzialności za swoją naukę. Aby to mogło nastąpić uczeń musi mieć możliwość wyboru, uczyć się w estetycznych warunkach i móc wspólpracowac z innymi.

Wybór

Stosowanie wyboru jest związane z relacjami, jakie ma nauczyciel z uczniami. Jeśli ufa uczniom, wierzy, że chcą się uczyć, traktuje nauczanie jako pomoc uczniom w uczeniu się, to dawanie wyboru jest możliwe.

W jakich dziedzinach wybór ucznia jest możliwy? Uczeń nie może wybierać w tym, czego będzie się uczył. Nauczyciela i uczniów obowiązuje podstawa programowa. Jednak nawet z jej wytycznymi można dać uczniom wybór, np.:

– wybór sposobu uczenia się,

– wybór celów i kryteriów sukcesu,

– wybór sposobu rozwiązania problemu,

– wybór sposobu pracy (indywidulanie lub grupowo),

– wybór sposobu prezentacji wyników swojej pracy,

– wybór źródeł i pomocy dydaktycznych, z których uczeń korzysta,

– wybór dotyczący korzystania z pomocy innych osób,

– wybór sposobu oceniania.

Wybór jest podstawowym motywatorem dla uczniów do uczenia się. Czy więcej wyboru, tym większe zaangażowanie i odpwiedzialność.

Wystrój

Mniejsze znaczenie, ale też duże ma sam wystrój miejsca, gdzie uczniowie się uczą. Jeśli pomieszczenie jest ciemne, ponure, zaniedbane, to uczniowie nie mają ochoty i energii do uczenia się.

Dobrze wybrane kolory ścian, możliwość wietrzenia pomieszczenia, kwiaty w oknach, to wszystko wpływa na tworzenie sprzyjających warunków do nauki.

Przyjęło się uważać, że ostre kolory – czerwony, żółty rozpraszają ludzi, za to niebieski, fioletowy pomagają w skupieniu się.

Równie ważny dla komfortu uczącego się, jest estetyczny wygląd sali. Wygodne ławki, możliwość różnej organizacji przestrzeni, która daje możliwość pracy w grupach i parach.

Jeśli damy uczniom możliwość decydowania o wystroju miejsca, w którym się uczą, a może nawet damy im szansę urządzenia go według własnego pomysłu, to szkoła ma szanse stać się bezpiecznym i atrakcyjnym dla nich miejscem. Szkoła powinna być miejscem, gdzie uczniowie chcą przebywać.

Współpraca

Uczenie się jest procesem społecznym. Znacznie łatwiej jest uczyć się w grupie. Można wtedy uczyć się od siebie wzajemnie i wymieniać opinie.

Czyli praca w zespołach, kiedy to tylko możliwe!

Jest jeszcze jedna forma współpracy, które wpływa na angażowanie się uczniów w naukę, jest to współpraca nauczyciela z uczniami. Nauczyciel, który ustala z uczniami cele i kryteria sukcesu i jest towarzyszem w uczeniu się, zachęca tym uczniów do uczenia się.

Inspiracja artykułem:

https://corwin-connect.com/2018/10/4-ways-to-maximize-student-engagement/