Badania edukacyjne pokazują, że na każdym poziomie nauczania i na wszystkich przedmiotach występuje silna korelacja pomiędzy zaangażowaniem uczniów a osiąganymi przez nich wynikami. Nauczyciele mają problem z zaangażowaniem uczniów, którzy nie chcą uczestniczyć w lekcji i wykonywać zadań. W tym wpisie podzielę się trzema prostymi pomysłami na zaangażowanie uczniów w naukę: szczerość, ruch i zadawanie pytań. W przygotowaniu jest artykuł nauczyciel z Frajdy z nauczania na temat tego, jak zaciekawiać uczniów.

Warto zadać sobie pytania:

  • Jakie są powody, braku zaangażowania moich uczniów. Na które z nich mogę mieć wpływ? Sprawę trzeba postawić jasno i precyzyjnie, gdyż naturalną tendencją jest uznanie, że powody są zewnętrzne np. leżą po stronie uczniów, lub systemu.

Może to wymagać przeprowadzenia ankiety wśród uczniów i szczerej z nimi rozmowy. Nie jest to łatwe, gdyż trudno przyjąć od uczniów na przykład wiadomość, że lekcje, które prowadzimy są nudne.

  • Co już robię, aby zwiększać zaangażowanie uczniów? Na przykład w dziedzinie komunikacji, współpracy, pozytywnych interakcji, udzielania konstruktywnych (i o czasie) informacji zwrotnych, organizowania lekcji w terenie itp.
  • Jakie istnieją inne sposoby na zaangażowanie uczniów w naukę i jak je mogę zastosować w mojej klasie? 

Oto trzy z takich sposoby:

Szczerość. Podejmij z uczniami dialog na temat tego, co ich interesuje i jakie nauczanie jest dla nich angażujące. Warto pozyskać informacje o tym czego uczniowie potrzebują, a taką najlepiej pozyskać od samych uczniów. Może np. okazać się (dość często tak jest), że uczniowie wola pracować w grupach, a nie samotnie.

Jak można taki dialog prowadzić?

Można po prostu uczniów zapytać, ale można też zaproponować im dokończenie zdania: „Aby uczyć się dziś efektywnie, potrzebuje, aby nauczyciel _____, i  moi koledzy z klasy _____”.

Ważną sprawą jest zapewnienie uczniów, że nauczyciel zapozna się z podanymi przez nich ich potrzebami i w miarę możliwości weźmie je pod uwagę przy planowaniu nauczania. Wtedy nauczanie staje się wspólna sprawą nauczyciela i uczniów, którzy biorą na siebie więcej odpowiedzialności.

Ruch. Gdy nauczyciel zauważa, że energia w klasie „siada”, może zaproponować uczniom – ruch. Można np. poprosić uczniów, aby stanęli w kręgu lub przy swoich ławkach i wykonali przez 2-3 minuty jakieś ćwiczenie (np. podskoki, przeciąganie się, bieganie w miejscu, uśmiechanie się, podchodzenie do rówieśników, aby ich przywitać, rzucanie wyimaginowaną piłką itp.). Ważne, aby wyjaśnić uczniom, po co to robią. Po pewnym czasie można zaproponować uczniom, aby oni sami podawali ćwiczenie do wykonania.

Zadawanie pytań. Zadawanie uczniom pytań jest świetnym sposobem na zaangażowanie.

Można zorganizować zadawanie pytań pomiędzy uczniami. Można zadać pytanie pomocnicze na temat osobistego stosunku do omawianych treści.

Oto kilka takich pytań lub poleceń:

  • Czy czytałeś książkę i podobnej tematyce?
  • Opisz cechy osoby, którą znasz i która ma podobne cechy do bohatera.
  • Czy ty masz ulubiony przedmiot? Co sprawia, że ​​jest tak wyjątkowy?
  • Czy zauważyłeś gdzieś takie figury geometryczne?
  • Dlaczego lubisz lub nie lubisz uczyć się chemii?
  • Co by się Twoim zdaniem stało, gdyby król podjął inna decyzję?

Pomysły te mają w sobie cel w postaci uczynienia nauki osobistym procesem i do wzięcia przez uczniów za niego odpowiedzialności.

Inspiracja artykułem Jorge Valenzuela https://www.edutopia.org/article/3-ways-activate-student-engagement