Notatki i zapisywanie w nich refleksji jest kluczowe dla uczenia się.

Dlatego powracam raz jeszcze i pewnie nie raz w przyszłości, do tego tematu. Polecam poprzedni wpis: https://oknauczanie.pl/notatki.

Robienia notatek trzeba uczyć uczniów praktycznie. Samo zostawienie miejsca na notatki (co ma miejsce nawet w książkach) – nie działa!

Uczniowie często starają się zapisać wszystkie słowa, które mówi nauczyciel, jeśli to się udaje, to notatki i tak nie są użyteczne, ale przeważnie nie można zapisać wszystkiego. Wysiłek włożony w zapisywanie wszystkiego skutkują tym, że treść nie dociera do robiącego notatki. Nie daje się pisać i słuchać jednocześnie i jeszcze wybierać to, co warto zapisać.

Jak pomóc moim uczniom robić naprawdę dobre notatki?

Przedstawię jeden z prostych, ale efektywnych sposobów.

  • Nauczyciel dzieli materiał na części. Z myślą, aby uczniowie mogli się skupić na mniejszym kawałku i zastanowić się, jak to czego się uczą, wiąże się z tym, czego już wcześniej się nauczyli, albo jak to można zastosować w innych kontekstach.
  • Po każdej części nauczyciel prosi, aby uczniowie wypełnili część tabeli przedstawionej poniżej: Moja refleksja.

Pytaniem, które może pomóc uczniom zauważyć i zanotować to czego się nauczyli może być takie: „Kiedyś myślałem, że….. Teraz myślę że”. Dzięki odpowiedzi na to pytanie uczniowie mogą zauważyć, że się uczą i formułują lepszą refleksję.

 

Moja refleksja:

 

 

Myśli innych:

 

 

 

Ostateczna refleksja:

 

 

 

 

  • Dalej nauczyciel prosi, aby chętne osoby przedstawiły swoje notatki z refleksjami. A uczniowie, jeśli usłyszą coś, czego nie zanotowali w swojej refleksji, to zapisują w części Myśli innych.
  • Na koniec każdy uczeń wykorzystując dwie poprzednie części tabeli wypełnia część: Ostateczna refleksja.

Taka procedura pomaga każdemu uczniowi formułować swoją własną refleksję, posiłkować się opiniami innych i formułować bogatszą refleksję na koniec.

Sposób nie jest skomplikowany, ale wymaga czasu, którego poświęcenie jest korzystne dla pisania notatki uczniowskiej.

Inspiracja artykułem Allison Paludi 

https://www.middleweb.com/49512/a-brain-based-solution-to-student-note-taking/