Współpraca Artykuły

Losowanie miejsc

Zajmowanie przez uczniów miejsc w klasie to jak posuwanie się po emocjonalnym polu minowym. Ktoś chce siedzieć z kimś, kto już zajął inne miejsce, ktoś nie chce siedzieć z przydzielonym partnerem, a ktoś inny jeszcze zostaje sam, bo nikt z nim nie chce siedzieć....

read more

Uczniowie pracują w grupach

Praca w grupie to jeden z najskuteczniejszych sposobów wspierania uczniów w nauce. Może zwiększyć motywację uczniów i jest ważną umiejętnością życiową. Okazuje się, że głównym powodem zwalniania ludzi z pracy jest to, że nie mogą dogadać się ze...

read more

Nauczanie w licznej klasie – 8 wskazówek

Każdy nauczyciel wie, że łatwiej uczyć w mało licznej klasie. Łatwiej jest zróżnicować metody nauczania i dostosować je do potrzeb poszczególnych uczniów i oczywiście jest mniej prac do sprawdzania. Jednak nauczyciele rzadko mają wpływ na wielkość swoich klas. Mało...

read more

Praca z tekstem

Wszyscy uczniowie, niezależnie od tego, czy mają problemy z czytaniem, czy czytają biegle, muszą przetwarzać złożone treści i potrafić wydobywać i oceniać ważne informacje i zawarte w nich koncepcje. Praca z tekstem jest częstą stosowaną metodą nauczania na różnych...

read more

Zalety zróżnicowanych grup

Mamy zróżnicowane opinie na temat przydziału uczniów do grup. Niektórzy są za losowaniem, inni za doborem według zdolności lub według potrzebnych umiejętności. Część nauczycieli uważa, że grupy mieszane zdolnościami nie są dobre, gdyż szkodzą uczniom uzdolnionym. Na...

read more

4 pomysły na pracę zespołową uczniów

Przedstawiam cztery sposoby na zorganizowanie pracy zespołowej podczas lekcji. Niektóre z nich są dobrze znane, ale warto je przypomnieć. Motywowanie uczniów do nauki poprzez wspólne działania, pomaga im uczyć się od siebie nawzajem i budować zaufanie do swoich...

read more

5 strategii poprawy umiejętności słuchania uczniów

Słuchanie to umiejętność jak każda inna — można ją poprawić poprzez praktykę. Wzajemne słuchanie się jest potrzebne przy wspólnej pracy uczniów w klasie. Bez niego nie jest możliwa czwarta strategia oceniania kształtującego - Umożliwianie uczniom, by korzystali...

read more

Zajęcia na rozpoczęcie roku szkolnego

Tym razem zajmę się takimi propozycjami, które wykorzystują do wzajemnego poznania się - czytanie, pisanie i wypowiadanie się. Pomysły oparte są o wzajemne korzystanie uczniów z siebie nawzajem w procesie uczenia się, czyli budujące czwartą strategię oceniania...

read more

Wypróbuj ocenę koleżeńską

Koniec roku szkolnego może być bardzo dobrym czasem na wypróbowanie oceny koleżeńskiej. Stopnie końcowo roczne wystawione, nie ma obawy otrzymanie „złej” oceny, może w takim razie zwrócić się do najważniejszej funkcji oceniana, czyli – pomoc uczniom w uczeniu się....

read more

Praca zespołowa uczniów

W tym artykule przedstawię pięć warunków dla efektywnej współpracy zespołowej uczniów, czyli wsparcie czwartej strategii oceniania kształtującego. Są to: bezpieczeństwo, niezawodność, struktura i przejrzystość, znaczenie i wpływ. Kristina Doubet, z której artykułu...

read more

Wzajemne nauczanie

Jakie korzyści mogą wyniknąć ze wzajemnego nauczania? Co mówią na ten temat badania z 2021 roku?Pół strony czytania Jednym z najlepszych sposobów na uczenie się jest nauczenie kogoś innego. W klasie szkolnej może to mieć miejsce w czasie pracy w grupach i parach, gdy...

read more

Jak wygląda współpraca w klasie?

Refleksje profesora Jana Potworowskiego na temat pracy zespołowej uczniów w szkole. ¾ strony czytania WIEMY na podstawie badań, że: praca w grupach jest w szkole rzadkością, uczniowie siedzą w grupach, ale nie wykonują pracy w grupie, praca w grupach nie jest ulubioną...

read more

Wspólne uczenie się uczniów

Warunkami koniecznymi efektywnej organizacji pracy w grupie to: określone cele, powiązane z zainteresowaniami uczniów, jasno skonstruowane polecenie do zadania, świadomość oczekiwań w stosunku do efektu pracy, niezbędna wiedza uczniów konieczna do wykonania przez...

read more

Test pisany grupowo

W artykule opisuję doświadczenie Michall Russell nauczycielki z USA, która pozwala uczniom pisać test wspolnie w grupie. Artykuł można też przeczytać pod linkiem; https://osswiata.ceo.org.pl/2019/03/06/test-pisany-grupowo/2 strony czytania Test grupowy, czyli...

read more

Ocena koleżeńska

Jak wprowadzać ocenę koleżeńską do nauczania. 8 praktycznych rad.1,5 strony czytania Nauczyciele zwracają uwagę na to, że na lekcji brakuje czasu na przygotowanie uczniów do oceny koleżeńskiej i samooceny. Jak przekonać nauczycieli, że warto się popracować w tym...

read more

Co uczniowie zyskują na wspólnym pisaniu?

Czy wspólne wykonywanie przez uczniów poleceń i zadań przynosi korzyści dla ich uczenia się? Na przykładzie wspólnego pisania tekstu, pokazujemy, jak to można zorganizować.1,5 strony czytania  Tytuł tego wpisu zapowiada zastanowienie się, czy wspólne pisanie tekstów,...

read more

Praca w grupach etapami

Praca zespołowa etapami, jako pomoc w angażowanie uczniów. Podejście etapowe, pozwala uczniom zastanowić się samodzielnie nad problemem, zapoznać się i przedyskutować propozycje innych członków grupy, wybrać wspólnie jedno z rozwiązań, ocenić, czy jest dobre i...

read more

Ocena koleżeńska, kształtująca

Jak wprowadzać ocenę koleżeńską do pracy z uczniami? Cenne praktyczne wskazówki.2 strony czytania  Nauczyciel rozumiejący sens i korzyści płynące z oceniania kształtującego i przekazywania uczniom informacji zwrotnej, często zderza się z brakiem czasu na jej...

read more

Jak budować efektywne zespoły uczniowskie?

Danuta Sterna i Michał Szczepanik  W artykule o: wyborze składu i liczebności grupy, przygotowaniu uczniów, uświadomienie wartości pracy zespołowej, określenie celu i oczekiwań, tworzenia norm, samoocena, monitorowanie, praca w zespole.5 stron czytania  Znamy zalety i...

read more

Kontakt

Skontaktuj się ze mną
danuta.sterna@gmail.com

Nowości OK

Więcej o nowościach w Ocenianiu Kształtującym według Danuty Sterna tutaj

Ok nauczanie