Jakie korzyści mogą wyniknąć ze wzajemnego nauczania? Co mówią na ten temat badania z 2021 roku?

Pół strony czytania

Jednym z najlepszych sposobów na uczenie się jest nauczenie kogoś innego. W klasie szkolnej może to mieć miejsce w czasie pracy w grupach i parach, gdy uczniowie uczą się wzajemnie od siebie.

Zdecydowanie jestem za wzajemnym nauczaniem.

Podzielę się własnym doświadczeniem. Lata temu razem z koleżanką przeprowadziłyśmy projekt wzajemnego nauczania. Jej klasa uczyła się o ciągu geometrycznym, a moja o arytmetycznym, Następnie uczniowie zostali podzieleni na pary z różnych klas i uczyli się wzajemnie. Wyniki klasówki były znacznie wyższe niż zwykle i uczniowie bardzo sobie cenili tę formę pracy.

Myślę, że nawet, gdy wzajemne nauczanie przebiega tylko w jedną stronę (jeden uczeń uczy drugiego), to korzystają obieosoby. Nauczany, dlatego, że uczy go rówieśnik, który musiał sam się wcześniej tego nauczyć i uczący, gdyż lepiej i głębiej opanowuje materiał.

Przytoczę badaniu z 2021 roku (https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fedu0000657 ): naukowcy podzielili uczniów na dwie grupy i przekazali im fragment tekstu naukowego o efekcie Dopplera. 

Jedna grupa dostała do przeczytania tekst jako przygotowanie do testu; drugiej powiedziano, że będą uczyć o tym innego ucznia.

Następnie obie grupy przeszły test na temat efektu Dopplera i umiejętności wyciągania głębszych wniosków z czytania z przeczytanego tekstu.

Uczniowie z drugiej grupy przewyższali grupę pierwszą zarówno pod względem czasu pisania testu, jak i głębokości uczenia się. Uzyskali po tygodniu o 9% wyższy wynik z pamiętania faktów i 24% wyższy ze zdolności wyciągania wniosków. 

Badania sugerują, że proszenie uczniów, aby przygotowali się do nauczania kogoś, może znacząco zmienić uczenia się.

 

Widać z tych badań, że warto, aby uczniowie wiedzieli, że mogą i będą korzystać wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności.