Praca zespołowa etapami, jako pomoc w angażowanie uczniów. Podejście etapowe, pozwala uczniom zastanowić się samodzielnie nad problemem, zapoznać się i przedyskutować propozycje innych członków grupy, wybrać wspólnie jedno z rozwiązań, ocenić, czy jest dobre i przedstawić pozostałym uczniom rozwiązanie, z możliwością uzyskania opinii innych i zobaczenia alternatywnych rozwiązań innych grup.

¾ strony czytania

 

Obserwując pracę uczniów na lekcjach można zauważyć, że nawet gdy uczniowie pracują w grupie, to raczej zgadzają się z poleceniami nauczyciela lub dominującego ucznia, a nie są nastawieni entuzjastycznie do samodzielnego myślenia i współpracy. Mało dyskutują i przyjmują jakiekolwiek propozycje, aby tylko uporać się z rozwiązaniem.

Przedstawię propozycje organizacji pracy uczniów w grupie etapami, która może być efektywna i angażująca uczniów w pracę zespołową.   

Warto tak postępować, gdy zadanie stojące przed uczniami jest kluczowe dla lekcji i gdy istnieją różne strategie na rozwiązanie.

Cztery etapy i ich uzasadnienie

  1. Próba. Najpierw niezależna praca (przez kilka minut) uczniów nad własną propozycją rozwiązania. W rezultacie każdy z członków grupy musi, choć przez chwile, zastanowić się nad rozwiązaniem.
  2. Podzielenie się sposobami na forum grupy. Dyskusja w grupie nad zaletami każdego ze sposobów. Uczniowie uczą się od siebie wzajemnie, a określenie zalet docenia pracę każdego z członków grupy.
  3. Uzgodnienie w grupie jednego wspólnego rozwiązania. Zastosowanie go.

 

Na koniec pracy – decyzja (przy pomocy świateł): 

  • Czerwone – prawdopodobnie nasze rozwiązanie nie jest dobre
  • Żółty – nie jesteśmy pewni, czy nasze rozwiązanie jest dobre
  • Zielony – nasze rozwiązanie jest dobre

Uczniowie dokonują samooceny w grupie, co uczy ich krytycznego podejścia do własnej pracy.

4. Prezentacje rozwiązań grup i dyskusje na temat wybranych strategii i osiągniętych wyników.

Uczniowie mogą przedstawić innym uczniom swój sposób rozwiązania, uzyskać opinię innych i poznać rozwiązania innych grup.

 

Takie podejście etapowe, pozwala uczniom zastanowić się samodzielnie nad problemem, zapoznać się i przedyskutować propozycje innych członków grupy, wybrać wspólnie jedno z rozwiązań, ocenić, czy jest dobre i przedstawić pozostałym uczniom rozwiązanie, z możliwością uzyskania opinii innych i zobaczenia alternatywnych rozwiązań innych grup.

Inspiracja artykułem Ashleya Taplin

https://www.edutopia.org/article/strategy-boosting-student-engagement-math