Koniec roku szkolnego może być bardzo dobrym czasem na wypróbowanie oceny koleżeńskiej. Stopnie końcowo roczne wystawione, nie ma obawy otrzymanie „złej” oceny, może w takim razie zwrócić się do najważniejszej funkcji oceniana, czyli – pomoc uczniom w uczeniu się.

Ocena koleżeńska nie jest łatwym sposobem oceniania i uczniowie muszą być do niej przygotowani. Jeśli zaczynamy w ciągu roku szkolnego, to uczniowie mogą obawiać się, że ocena koleżeńska może być wzięta pod uwagę przy wystawianiu stopni i to bardzo zaburza taką ocenę.

Pamiętajmy, że mówimy o ocenie koleżeńskiej jako ocenie kształtującej, czyli przy pomocy informacji zwrotnej.

Jeśli teraz ją wypróbujemy, to uczniowie mogą przekonać się, że ocena koleżeńska jest „niegroźna”, a daje bardzo ważne informacje.

Teraz jest okazja, aby wytłumaczyć uczniom  – czemu może służyć ocenianie.

Kilku ważnych warunkach dla oceny koleżeńskiej:

  • Przedstawienie kryteriów ocenia, czyli warunków, po których poznamy, że praca jest dobra.
  • Zapowiedzieć, że ocena koleżeńska dotyczy pracy ucznia, a nie osoby.
  • Ocena koleżeńska ma formę opinii, odnoszącej się tylko do wcześniej ustalonych kryteriów.

Warto przypomnieć uczniom, że informacja zwrotna powinna zawierać: to co oceniany uczeń zrobił dobrze, to co uczeń może poprawić, jak może to poprawić. Jeśli uczeń potrafi, to może dodać wskazówki do rozwoju dla kolegi lub koleżanki.

Pamiętajmy, że ocena kształtująca powinna pracować dla przyszłości, czyli pomóc uczniowi w przyszłości wykonać pracę lepiej, a nie tylko na skupiać się na przeszłych błędów. Wpis na ten temat na www.oknauczanie.pl –  https://oknauczanie.pl/iz-dla-przyszlosci

W przekazywaniu oceny koleżeńskiej uczniowie muszą nabrać wprawy. Na początku będą naśladować informacje zwrotne, które wcześniej przekazywał im nauczyciel. Dlatego warto, aby wzorowali się na informacji zwrotnej dobrej jakości.

Można poświęcić czas na przedyskutowanie z uczniami, jaka informacja zwrotna pomaga im się uczyć i sformułować jej zasady.

Warto po próbie z ocena koleżeńską podsumować korzyści z uczniami. Na początku roku szkolnego będziemy mieli już start za sobą.

Inspiracja Rusul Alrubail https://www.edutopia.org/discussion/power-peer-feedback