Proste sposoby na zastosowanie kart do gry w pracy zespołowej uczniów.

Karty mogą się przydać do podziału na grupy. Do podziału często stosowana jest odliczanie, jednak po pewnym czasie staje się ona mniej atrakcyjne. Zamiast tego można zastosować ciągnięcie kart.

Karty można też wykorzystać, gdy uczniowie już są podzieleni na zespoły i przystępują do wykonania zadania.

W tym wpisie dziesięć przykładów wykorzystania kart.

 

  • Pytania nauczyciela

Każda grupa uczniów otrzymuje taki sam stos przetasowanych kart. Kart jest tyle, ile zaplanował nauczyciel pytań dla uczniów. Uczniowie na zmianę losują karty. Na tablicy nauczyciel umieszcza spis, jakie pytanie reprezentuje dana karta. Uczniowie odpowiadają na pytanie oznaczone wylosowaną kartą.

Jest to dobry sposób na powtórzenie materiału. Dodatkową korzyścią jest to, że grupa może skorygować odpowiedź ucznia. Ważne pytania mogą być zadane kilka razy, aby kilku uczniów miało okazję na nie odpowiedzieć. Jeśli pytań jest więcej niż członków grupy, to runda jest powtarzana.

Użycie kart wzmacnia efekt losowania.

  • Losowanie do grup

Nauczyciel wybiera z talii odpowiednie karty w zależności od planowanej liczby grup. Poleca uczniom połączyć się w grupy np. kolorami, liczbami, figurami itp.

Można przy okazji ćwiczyć rachowanie, polecając uczniom dołączyć do grupy z kartami np. podzielnymi przez 2, 3, 5 lub stworzyć grupę o numerach będących liczbami pierwszymi.

Można też grupować uczniów na przykład według dat historycznych.

  • Wykorzystanie wylosowanej liczby

Uczniowie losują kartę (nie figurę) łączą się w grupy o tej samej wielkości kary. Otrzymują zadanie z wykorzystaniem swojej liczby, na przykład mają ułożyć równanie, którego rozwiązaniem jest dana liczba.

Inny wariant, to ułożenie zadania tekstowego, którego rozwiązaniem jest dana liczba, następnie znalezienie osoby, która wylosowała tę sama liczbę i w parach wymienienie się ułożonymi zadaniami.

  • Ćwiczenie słownictwa

Aby ćwiczyć słownictwo w języku obcym, uczniowie mają za zadanie podać słowo (związane z tematem) o liczbie liter wylosowanej karty.

  • Przykłady

Nauczyciel podaje termin, a uczniowie zamiast definicji, znajdują tyle przykładów na ten termin ile wskazuje wylosowana karta.

  • Podsumowanie

Uczniowie piszę podsumowanie złożone z tylu wyrazów, ile wynosi zapis na wylosowanej karcie.

  • Instrukcja zawarta w figurze

W zależności od wylosowanej figury, uczniowie postępują zgodnie z instrukcją, np. as –  refleksja, król – przedstawienie graficzne, dama – 3 slajdy prezentacji, walet – wykres.

  • Role w grupie

Już  po podziale na grupy uczniowie losują kartę z rolą, jaką będą odgrywać w pracy w grupie, np. as – pilnuje pomysłów, król – pilnuje czasu, dama – podsumowuje, walet – spisuje.

  • Joker

Można dodawać jokera, który będzie miał przywilej wyboru grupy, z którą będzie pracował lub jego zadaniem będzie „donoszenie” grupom, co robią inne grupy.

  • Role do odegrania

Karty mogą oznaczać różne role do odegrania np. w przygotowywanej scence np. w odegraniu procesu sądowego nad bohaterem.

Nie są to odkrywcze pomysły i można z powodzeniem zastąpić je zwykłym losowanie losów, ale użycie kart urozmaica wybory i działania w czasie lekcji.

Korzystałam z artykułu Daniela Bergmana

https://www.edutopia.org/article/creating-random-groups-classroom-elementary-school