Cele I Kryteria Artykuły

Jeszcze nie

Ten wpis będzie o malej zmianie językowej, ale dużej zmianie w podejściu do uczeniu się. Zmiana ta ma na celu przekonanie uczniów, że przeszkody i niepowodzenia są stałym elementem uczenia się i zachęcenie ich do włożenia wysiłku w poprawę. Jeśli uczniowie będą chętni...

read more

Empatia w klasie szkolnej

Empatia to zdolność rozumienia myśli, uczuć i doświadczeń innej osoby. Aby mieć empatię, musimy nie tylko dostrzegać uczucia innych, to także wyrażać troskę i szacunek. Empatia jest zarówno cechą charakteru, jak i umiejętnością, którą można rozwijać. Podobnie jak w...

read more

Czy powtórka musi być nudna?

Powtórki są potrzebne, nie tylko dają informację uczniom i nauczycielowi o postępach, ale mogą być też okazją do uczenia się. Pierwszą trudnością jest to, że mamy do czynienia z różnym poziomem opanowania materiału przez uczniów. Powtarzając w sposób tradycyjny...

read more

Po co mi to?

18 scenariuszy lekcji z matematyki w liceum, pokazujących uczniom. dlaczego się tego uczą. Lekcje mają charakter okejowy.Każda lekcja jest wpisana w następujący schemat: Tytuł (opisujący zadanie na dobry początek) cele lekcji (lekcji - do której planujemy zadanie na...

read more

Lekcja bez celu jest bezcelowa

Tekst pochodzi z książki Danuty Sterna: Uczę się uczyć, która jest dostępna pod linkiem: https://ceo.org.pl/sites/default/files/ucze-sie-w-szkole_danuta_sterna.pdf A w nim: O roli nawiązywania do wcześniejszej wiedzy uczniów O tym, czym się różni temat lekcji od jej...

read more

Czy osiągnęliśmy sukces?

Tekst pochodzi z książki Danuty Sterna: Uczę się uczyć. https://ceo.org.pl/sites/default/files/ucze-sie-w-szkole_danuta_sterna.pdf  A w nim Co to jest nacobezu Jak kryteria wiążą się z okazywaniem szacunku uczniom O różnicy pomiędzy celami i kryteriami Przykłady...

read more

Cele i kryteria w nauczaniu zdalnym i nie tylko

Rola celów podczas lekcji zdalnych. Jak to zrobić w czasie lekcji online? Artykuł można też przeczytać pod linkiem: https://osswiata.ceo.org.pl/2021/01/09/cele-i-kryteria-w-nauczaniu-zdalnym-i-nie-tylko/ Jedna strona czytania  Można zauważyć, że czasami nauczanie...

read more

Ustalanie celów i kryteriów razem z uczniami

Czy kryteria sukcesu muszą być takie same dla wszystkich uczniów? A może ustalać je z uczniami indywidualnie.Jedna strona czytania  Wyznaczanie celów lekcji istotnie wzmacniania uczenia się i motywację uczniów. Wpływa na efektywność nauczania, a obecnie staje się...

read more

Planowanie lekcji z OK

Praktyczne wskazówki, jak zaplanować lekcje z OK. Są one związane ze strategiami oceniania kształtującego. Nie każda lekcja musi wykorzystać wszystkie te wskazówki. Warto je wypróbować i powoli wprowadzać do swojego warsztatu pracy.2 strony czytania   Napisała do mnie...

read more

Oczekiwania w stosunku do uczniów

Kiedy uczniowie jasno rozumieją, jakie są oczekiwania w stosunku do nich, to osiągają lepsze wyniki w nauce. Oczekiwania mogą być zawarte w celach lekcji i jej kryteriach sukcesu. W określenia oczekiwań mogą pomoc, nie tylko kryteria sukcesu, ale też technika – pracy...

read more

Kiedy będę mógł to zastosować?

Uczniów często nurtuje pytanie, czy wiedza, którą poznają kiedykolwiek przyda im się w życiu. Warto zatem tak formułować cel lekcji, aby upewnić uczniów, że nie uczą się na darmo. We wpisie są przykłady z języka ojczystego, geometria, nauki społeczne, muzyka i...

read more

Jak pracować z celami i kryteriami?

Ocenianie kształtujące stawia na uświadomieniu uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. W tym artykule – jak nauczyciel może pracować z celami i kryteriami sukcesu: Cel dla nauczyciela Cel dla ucznia Kryteria sukcesu Monitorowanie Podsumowanie A na końcu o...

read more

Cztery pomysły pomagające w nauczaniu.

Jak kryteria sukcesu do zadania pomagają w pogłębieniu uczeniu się? Na podstawie przykładów z nauczania matematyki pokazujemy, jak można zaaranżować głębsze uczenie się uczniów. Przykłady matematyczne można również odnieść do innych przedmiotów. 3 strony czytania W...

read more

Kontakt

Skontaktuj się ze mną
danuta.sterna@gmail.com

Nowości OK

Więcej o nowościach w Ocenianiu Kształtującym według Danuty Sterna tutaj

Ok nauczanie