Cele I Kryteria Artykuły

6 sposobów na uczenie uczniów sporządzania notatek

Umiejętność sporządzania notatek i korzystania z nich jest bardzo pomocna w uczeniu się.  Człowiek nie rodzi się z tą umiejętnością, Dobrze, aby ją nabywał w czasie pobytu w szkole. Zapewne przyda mu się to nie tylko w nauce szkolnej, ale też w jego dorosłym życiu....

read more

Co już moi uczniowie wiedzą?

Przed przystąpieniem do nauczania ważne jest, aby ocenić, co już uczniowie na dany temat wiedzą. Wtedy można zacząć w odpowiednim miejscu i można wykorzystać wiedzę uczniów, którą już mają. Odwoływanie się do niej jest bardzo korzystne dla procesu uczenia się, gdyż...

read more

PP – Przywoływanie i Podsumowanie

W nauczaniu bardzo ważny jest początek i koniec. To dwa ważne narzędzia nauczania. Początek nadaje kierunek, a koniec uruchamia refleksję. Dlaczego PP są ważne i 14 praktycznych pomysłów, jak je realizować w klasie szkolnej. Początek - Przywoływanie Pod przywoływaniem...

read more

PP – Przywoływanie i Podsumowanie

W nauczaniu bardzo ważny jest początek i koniec. Początek nadaje kierunek, a koniec uruchamia refleksję. W tym wpisie 14 praktycznych pomysłów na PP. Początek - Przywoływanie Pod przywoływaniem rozumiem uruchomienie wiedzy i umiejętności, które uczniowie już mają na...

read more

Cztery kroki w refleksji nad własnymi celami.

Spojrzenie na cel pozwala na zaplanowanie kroków na jego osiąganie. Przedstawiam ćwiczenie mające na celu zastanowienie się nad własnymi celami i drogami do ich osiągnięcia. Posiłkuje się artykułem Chucka Sherona i Nicka Davies zamieszczonym na portalu Edutopia i...

read more

10 skutecznych sposobów na zakończenie lekcji

Najczęściej te kilka minut poświęcone jest zadawaniu pracy domowej lub jej sprawdzaniu. Ale lepiej byłoby, gdyby w tym czasie podsumować to, czego uczniowie się nauczyli, rozwiać ewentualne wątpliwości lub zaplanować, co jeszcze uczniom może być potrzebne i jakie mają...

read more

Nauczanie i ocenianie uczniów wielojęzycznych

W naszych szkołach jest i będzie wielu uczniów obcojęzycznych, szczególnie z Ukrainy. Nauczyciele borykają się z trudnościami w nauczaniu i ocenie ich nauki. Znalazłam na portalu Edutopia artykuł na temat sprawiedliwego oceniania takich uczniów. Może przyda się nam...

read more

Kalendarz

Napisała do mnie Urszula, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w SP8 w Jeleniej Górze. List dotyczył jej pracy z uczniami z kalendarzem. Kalendarz to nic innego jak ciekawa forma refleksji nad upływem czasu, w której uczniowie zapisują – czego się nauczyli. „Mój”...

read more

Nauczyciel jak skoczek narciarski

W wielu sytuacjach powodzenie sprawy zależy od jej rozpoczęcia. Dobry początek daje energię do działania, a złego rozpoczęcia nie daje się często naprawić, aż do końca. Tytułowy nauczyciel jest, jak skoczek narciarski, wiele zależy od wybicia się na progu, jeśli...

read more

Jeszcze nie

Ten wpis będzie o malej zmianie językowej, ale dużej zmianie w podejściu do uczeniu się. Zmiana ta ma na celu przekonanie uczniów, że przeszkody i niepowodzenia są stałym elementem uczenia się i zachęcenie ich do włożenia wysiłku w poprawę. Jeśli uczniowie będą chętni...

read more

Empatia w klasie szkolnej

Empatia to zdolność rozumienia myśli, uczuć i doświadczeń innej osoby. Aby mieć empatię, musimy nie tylko dostrzegać uczucia innych, to także wyrażać troskę i szacunek. Empatia jest zarówno cechą charakteru, jak i umiejętnością, którą można rozwijać. Podobnie jak w...

read more

Czy powtórka musi być nudna?

Powtórki są potrzebne, nie tylko dają informację uczniom i nauczycielowi o postępach, ale mogą być też okazją do uczenia się. Pierwszą trudnością jest to, że mamy do czynienia z różnym poziomem opanowania materiału przez uczniów. Powtarzając w sposób tradycyjny...

read more

Po co mi to?

18 scenariuszy lekcji z matematyki w liceum, pokazujących uczniom. dlaczego się tego uczą. Lekcje mają charakter okejowy.Każda lekcja jest wpisana w następujący schemat: Tytuł (opisujący zadanie na dobry początek) cele lekcji (lekcji - do której planujemy zadanie na...

read more

Lekcja bez celu jest bezcelowa

Tekst pochodzi z książki Danuty Sterna: Uczę się uczyć, która jest dostępna pod linkiem: https://ceo.org.pl/sites/default/files/ucze-sie-w-szkole_danuta_sterna.pdf A w nim: O roli nawiązywania do wcześniejszej wiedzy uczniów O tym, czym się różni temat lekcji od jej...

read more

Czy osiągnęliśmy sukces?

Tekst pochodzi z książki Danuty Sterna: Uczę się uczyć. https://ceo.org.pl/sites/default/files/ucze-sie-w-szkole_danuta_sterna.pdf  A w nim Co to jest nacobezu Jak kryteria wiążą się z okazywaniem szacunku uczniom O różnicy pomiędzy celami i kryteriami Przykłady...

read more

Cele i kryteria w nauczaniu zdalnym i nie tylko

Rola celów podczas lekcji zdalnych. Jak to zrobić w czasie lekcji online? Artykuł można też przeczytać pod linkiem: https://osswiata.ceo.org.pl/2021/01/09/cele-i-kryteria-w-nauczaniu-zdalnym-i-nie-tylko/ Jedna strona czytania  Można zauważyć, że czasami nauczanie...

read more

Ustalanie celów i kryteriów razem z uczniami

Czy kryteria sukcesu muszą być takie same dla wszystkich uczniów? A może ustalać je z uczniami indywidualnie.Jedna strona czytania  Wyznaczanie celów lekcji istotnie wzmacniania uczenia się i motywację uczniów. Wpływa na efektywność nauczania, a obecnie staje się...

read more

Planowanie lekcji z OK

Praktyczne wskazówki, jak zaplanować lekcje z OK. Są one związane ze strategiami oceniania kształtującego. Nie każda lekcja musi wykorzystać wszystkie te wskazówki. Warto je wypróbować i powoli wprowadzać do swojego warsztatu pracy.2 strony czytania   Napisała do mnie...

read more

Oczekiwania w stosunku do uczniów

Kiedy uczniowie jasno rozumieją, jakie są oczekiwania w stosunku do nich, to osiągają lepsze wyniki w nauce. Oczekiwania mogą być zawarte w celach lekcji i jej kryteriach sukcesu. W określenia oczekiwań mogą pomoc, nie tylko kryteria sukcesu, ale też technika – pracy...

read more

Kiedy będę mógł to zastosować?

Uczniów często nurtuje pytanie, czy wiedza, którą poznają kiedykolwiek przyda im się w życiu. Warto zatem tak formułować cel lekcji, aby upewnić uczniów, że nie uczą się na darmo. We wpisie są przykłady z języka ojczystego, geometria, nauki społeczne, muzyka i...

read more

Jak pracować z celami i kryteriami?

Ocenianie kształtujące stawia na uświadomieniu uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. W tym artykule – jak nauczyciel może pracować z celami i kryteriami sukcesu: Cel dla nauczyciela Cel dla ucznia Kryteria sukcesu Monitorowanie Podsumowanie A na końcu o...

read more

Cztery pomysły pomagające w nauczaniu.

Jak kryteria sukcesu do zadania pomagają w pogłębieniu uczeniu się? Na podstawie przykładów z nauczania matematyki pokazujemy, jak można zaaranżować głębsze uczenie się uczniów. Przykłady matematyczne można również odnieść do innych przedmiotów. 3 strony czytania W...

read more