Uczniów często nurtuje pytanie, czy wiedza, którą poznają kiedykolwiek przyda im się w życiu. Warto zatem tak formułować cel lekcji, aby upewnić uczniów, że nie uczą się na darmo.

We wpisie są przykłady z języka ojczystego, geometria, nauki społeczne, muzyka i biologia.

Jedna strona czytania

Uczniowie szkół średnich często zadają nauczycielowi to pytanie. Czasami po to, aby wprowadzić nauczyciela w zakłopotanie, ale przede wszystkim chcą znać odpowiedź.

Tym razem znalazłam artykuł w portalu edutopia na ten temat. Są w nim przykłady z różnych przedmiotów.

Autorka artykułu Anny Mae Tempus napisała, że kusiło ją odpowiedzieć zaczepnie pytaniem na pytanie: “Czy kiedykolwiek używasz swojego mózgu?” Jednak zdecydowała się spojrzeć w oczy ucznia i skomentować: “Świetne pytanie!”

Takie pytanie ze strony uczniów trzeba traktować poważnie. Jest to trudne dla nauczyciela, który ma już wypracowane schematy lekcji i takie pytanie miesza mu strukturę lekcji.

Autorka zdała sobie sprawę, że pochylenie się nad takim pytaniem uczy uczniów krytycznego myślenia. Jeśli nauczyciel na nie odpowiada, to wykazuje szacunek w stosunku do uczniów, a uczniowie bardziej angażują się w naukę, gdyż widzą związki między lekcjami, a ich życiem poza szkołą.

Autorka opisuje kilka przykładów z różnych przedmiotów:

 

Język ojczysty. Przy analizie tekstu powieści nauczyciel prosi uczniów o określenie głównego konfliktu występującego w powieści i poparcie swojej tezy poprzez dwa dowody znalezione w tekście.

W ten sposób nauczyciel pokazuje, jak analiza tekstu na podstawie dowodów tekstowych może się przydać w innych “życiowych” sytuacjach. Można uświadomić uczniom, że aby rozwiązać konflikt (np. z rodzicami), warto przedstawić dowody, które przekonają o słuszności rozumowania. Na przykład przy kupnie nowego telefonu, można w ulotce znaleźć i wybrać argumenty, które będą świadczyć za kupnem danego modelu.

Czyli analiza tekstu może przydać się w przyszłości.

Geometria: Powiedzmy, że stosujemy wzór na pole trójkąta. Można naświetlić sytuację, gdy osoba projektuje dach i ważna jest ilość materiału, który musi kupić na jego pokrycie. Zrobienie dokładnych pomiarów pozwoli zaoszczędzić pieniądze i czas.

Nauki społeczne: Przy omawianiu czasów wojny można poprosić uczniów o ułożenie wydarzeń w kolejności od najbardziej do najmniej ważnych dla przebiegu wojny. Dzięki porównaniu wyników (wraz z ich uzasadnieniem) uczniowie mogą ocenić, które wydarzenia i dlaczego zadecydowały o przebiegu wojny. W życiu może to pomóc w wyselekcjonowaniu przyczyn i skutków różnych wydarzeń.

Muzyka: Nauczyciel prosi uczniów o skomponowanie krótkiego utworu F-dur na instrument z wykorzystaniem następujących elementów: nut staccato, fermata i czasu trzech czwartych. Takie polecenia jest analogiczne do sytuacji, w której osoba ma ograniczone zasoby i ma za zadanie np. stworzyć prezentację na dany temat lub wykonać produkt mając do dyspozycji tylko pewne zasoby.

Biologia: Celem zadania dla uczniów jest zakwalifikowanie pewnych organizmów do odpowiednich gatunków, rodzajów lub rodzin. Kategoryzowanie jest użyteczną umiejętnością organizacyjną, która ma zastosowanie w bardzo rozmaitych sytuacjach, np. sortowanie prania, utrzymanie porządku na biurku, planowania wizyt lekarskich lub przygotowywanie się na spotkanie.

 

Bez względu na temat i przedmiot pokazywanie uczniom, że tego, czego się uczą, może im się przydać, owocuje ważnymi i znaczącymi rozmowami z uczniami. To zwiększa motywacje i zaangażowanie uczniów, a w konsekwencji zachęca do wzięcia odpowiedzialności za swój proces uczenia się.

Artykuł z którego korzystałam – Anny Mae Tempus

https://www.edutopia.org/article/when-am-i-ever-going-use