Przed przystąpieniem do nauczania ważne jest, aby ocenić, co już uczniowie na dany temat wiedzą. Wtedy można zacząć w odpowiednim miejscu i można wykorzystać wiedzę uczniów, którą już mają. Odwoływanie się do niej jest bardzo korzystne dla procesu uczenia się, gdyż nowa wiedza może wtedy połączyć się z czymś znanym.

W tym wpisie osiem prostych sposobów, na uruchomienie wiedzy i umiejętności, które uczniowie już mają.

Odkryj błędy

Nauczyciel stwarza zapis dotyczący nowego tematu, na wzór zapisów w  encyklopedii internetowej. W nim zawiera co najmniej cztery błędy. Prosi uczniów, aby porównali stworzony zapis z wiarygodną strona w Internecie i poprawili błędy. Jest to świetny sposób na ocenę wiedzy uczniów i na doskonalenie ich umiejętności analitycznych.

Test przed

Nauczyciel opracowuje krótki test dla uczniów z nowego tematu z odpowiedziami: prawda i fałsz. Następnie uczniowie w parach porównują swoje odpowiedzi i na podstawie dostępnych materiałów i podręcznika sprawdzają ich trafność.

Daje to nauczycielowi informację, co już uczniowie wiedzą.

Można na podsumowanie tematu przeprowadzić  ten sam test, wtedy uczniowie  uświadamiają sobie ile się nauczyli.

Narzędzie WCN

Polega na poleceniu uczniom wypełnienie tabelki z trzema polami:

  • W – wiem (to co wiem na dany temat) lub spodziewam się, że wiem
  • C – co chciałbym wiedzieć,
  • N – nauczyłem się.

Pole W i C uczeń wypełnia na początku poznawania tematu, a N – na końcu.

Można dodać jeszcze pole J – jak możemy się tego nauczyć.

Po wypełnieniu pola „W” można polecić uczniom, aby podzielili się zapisami w parze i uzupełnili lub skorygowali swój wpis.

Nie pasuje

Nauczyciel podaje uczniom szereg pojęć związanych z nowym tematem, przy czym jeden z nich nie pasuje do pozostałych lub do tematu.  Zadaniem uczniów jest znalezienie tego niepasującego i uzasadnienie – dlaczego on nie pasuje.

Jeśli /to

Nauczyciel podaje bazową informacje i poleca na jej podstawie odpowiedzieć na kilka pytań

Na przykład:

Jeśli 7 x 40 = 280, to

0,7 x 40 =

7 x 4 =

0,7 x 0,4 =

280 : 7 =

Sortowanie słów

Nauczyciel rozdaje małym grupom zestaw kart ze słownictwem związanym z nowym tematem. Prosi uczniów, aby  pogrupowali je w kategorie, które sami określą. Następnie uczniowie otrzymują tekst do przeczytania i wracają do ustalonych kategorii, aby je zmienić.

Plakaty

Nauczyciel zawiesza plakaty na ścianach w sali, na każdym z ich wpisuje słowo lub zdanie związane z tematem. Uczniowie przechodzą od plakatu do plakatu i zapisują, co wiedzą na temat danego słowa lub wyrażenia.

Ocena wcześniejszej wiedzy uczniów pozwala dostosować nauczanie do ich potrzeb. Te proste sposoby mogą pomóc nauczycielowi dowiedzieć się, co uczniowie już wiedzą, a czego jeszcze nie wiedzą.

Zaczerpnięte z artykułu Barbary Blackburn, której artykuły bardzo polecam: https://www.middleweb.com/36652/8-strategies-to-quickly-assess-prior-knowledge/