Praktyczne wskazówki, jak zaplanować lekcje z OK. Są one związane ze strategiami oceniania kształtującego.

Nie każda lekcja musi wykorzystać wszystkie te wskazówki. Warto je wypróbować i powoli wprowadzać do swojego warsztatu pracy.

2 strony czytania

 


Napisała do mnie jedna z nauczycielek, że dostała za zadanie zaplanować lekcję z OK, która miała być następnie obserwowana przez innych nauczycieli. Poprosiła o wskazówki do planowania takiej lekcji.

Oczywiście, planowanie zależy od tematu i celu lekcji, też od przedmiotu, ale pokusiłam się o przedstawienie kilku wskazówek i skojarzenia ich ze strategiami OK.

 • Cel lekcji (I strategia OK)

  Najpierw trzeba określić cel – po co ta lekcja?. Przeformułować go tak, aby go zrozumieli uczniowie do których lekcja jest kierowana. Warto, aby cel lekcji był podczas niej obecny, w tej sprawie może pomoc prowadzenie OK zeszytu, w którym cele i kryteria mogą być zapisane lub wklejone.

  Warto zastanowić się również – co już uczniowie na ten temat wiedzą i na tym “nabudowywać wiedzę”, czyli planować jej przebieg z uwzględnieniem tej informacji.

 • Kryteria sukcesu (I strategia OK)

  Zastanowić się – co ma być efektem tej lekcji, czyli określić kryteria sukcesu i tak je sformułować, aby były jasne dla uczniów. Kryteria sukcesu to inaczej – po czym poznamy, że cel lekcji został osiągnięty.

   

  W internetowej księgarni Civitas przygotowaliśmy pomoc dla nauczyciela w postaci kostek dydaktycznych na początek (niebieska) i na koniec lekcji (czerwona). Nauczyciel bądź uczeń może wylosować pytanie, dzięki któremu efektywnie możemy rozpocząć lekcję.

 • Pytanie kluczowe (II strategia OK)

  Pytanie kluczowe nie jest niezbędne w lekcji z OK-ejem, ale bardzo korzystnie wpływa na zaangażowanie uczniów w lekcję. Pytanie kluczowe jest ściśle związane z celami lekcji i powinno być dla uczniów ciekawe. Scenariusz lekcji można oprzeć o pytanie kluczowe, które może lekcję prowadzić – od zadania pytania, aż do uzyskania na nie odpowiedzi.

 • Scenariusz lekcji (II, III, IV, V strategia)

  Zaplanować – w jaki sposób chcę dojść do celu, czyli co będę po kolei robił/a z uczniami. Warto pamiętać o:

  • Zadaniu edukacyjnym – głównym zadaniu prowadzącym do celu.
  • Organizacji samodzielnego dochodzenia uczniów do rozwiązania (niepodawanie gotowych rozwiązań).
  • Przy planowaniu zadań i poleceń dla uczniów warto pamiętać o taksonomii Blooma lub innej, aby zadania nie były tylko z poziomu wiedzy i zapamiętywania faktów, ale, aby rozwijały głębsze myślenie uczniów
  • Planowaniu pracy w grupach i wzajemnym korzystaniu uczniów ze swojej wiedzy.
  • Technikach pozyskiwania odpowiedzi od uczniów – losowanie (np. metoda patyczków), pary (technika partnerów do rozmowy), czas oczekiwania na odpowiedź (np. mierzony klepsydrą).
  • Zarezerwowaniu czasu na dyskusję i dialog.
  • Warto też pamiętać o informacji zwrotnej dla uczniów w czasie lekcji, czyli korygowanie i inspirowanie uczniów podczas przebiegu lekcji (można tu zastosować np. ocenę koleżeńską).
 • Monitorowanie (I, II, V strategia OK)

  Dobrze jest zaplanować monitorowanie osiągania celów, czyli “stop klatki” w celu pozyskania informacji, gdzie są moi uczniowie, jak głęboko rozumieją dany materiał. Tu może pomóc samoocena uczniowska. W internetowej księgarni Civitas przygotowaliśmy pomoc dla nauczyciela w postaci tak zwanego “Metodnika”, który miedzy innymi umożliwia samoocenę przy pomocy techniki świateł.

 • Warianty lekcji (II strategia OK)

  Warto zastanowić się, jakie problemy mogą napotkać uczniowie. Jeśli z doświadczenia wiadomo, że mogą wystąpić trudności, to zaplanować wcześniej, jak sobie z nimi poradzić.

  Można zaplanować np.:

  • warianty lekcji;
  • pogłębiające zadania dla uczniów, którzy dobrze sobie radzą;
  • inny sposób tłumaczenia dla uczniów, którzy sobie nie radzą;
  • wzajemne nauczanie.

W internetowej księgarni Civitas przygotowaliśmy pomoc dla nauczyciela w postaci “Skrzyneczki mistrzów”, w której znajduje się ponad 40 sposobów radzenia sobie ze zróżnicowanym poziomem klasy.

Warto, w tym kontekście pomyśleć o wykorzystaniu błędów popełnianych przez uczniów w procesie nauczania. Jeśli nauczyciel nie pomyśli o tym wcześniej, to na bieżąco trudno mu właściwie zareagować i wykorzystać błędne myślenie uczniów.

 • Podsumowanie i refleksja ucznia (I i V strategia)

  Na koniec bardzo ważna sprawa – zaplanowanie podsumowania lekcji, tak aby każdy uczeń poczuł, że się czegoś nauczył, że cele zostały osiągnięte i że sam nauczyciel wie, że nie zmarnował czasu. Niezwykle ważna dla procesu uczenia się jest refleksja uczniów. W internetowej księgarni Civitas przygotowaliśmy pomoc dla nauczyciela w postaci “Pudełka refleksji”, zawiera ono około 30 sposobów na pozyskiwanie refleksji uczniowskiej.

  Można też użyć kostek dydaktycznych, dzięki którym można refleksyjnie zakończyć lekcje.

  Prowadzenie OK zeszytu z uczniami pomaga archiwizować przemyślenia uczniów, czyli najważniejszą część ich uczenia się.

   

Widać, jak trudne zadanie stoi przed nauczycielem planującym dobrą lekcję z OK. Taka lekcja to dzieło sztuki. Jest dostosowana do potrzeb uczniów w klasie. Tylko nauczyciel prowadzący klasę może wiedzieć, jakie potrzeby mają uczniowie, co w klasie działa, a co nie.

Każda z powyższych wskazówek może być wypróbowywana po kolei. Moim zdaniem ćwiczenie się w nich powoduje, że lekcje stają się efektywniejsze.

Praca nauczyciela jest bardzo trudna i każdy wysiłek ze strony nauczyciela, aby była lepsza jest cenny.