Dlaczego OK jest dla waszych dzieci OK?

Benia Czerkawska przestawia scenariusz spotkania z rodzicami poświęconego ocenianiu kształtującemu  Cele spotkania: zaprezentowanie idei OK zapoznanie rodziców z elementami OK ćwiczenia warsztatowe – kryteria sukcesu i informacja zwrotna omówienie form kontaktu szkoły...

Rodzice w szkole

Cztery wskazówki do dobrej komunikacji szkoły z rodzicami: Zacząć od początku roku szkolnego Dbać o komunikacje w obie strony Angażować rodziców w codzienne życie szkoły Być zrozumiałym dla rodzica2 strony czytania  Kiedy nauczyciele podejmą (najlepiej wspólne)...

Rodzice na warsztacie

Pięć wskazówek Ewy Borgosz do przeprowadzenia warsztatu z rodzicami na temat oceniania kształtującego    Spotkanie z rodzicami ma sens tylko wówczas, gdy sami jesteśmy przekonani do oceniania kształtującego. Po prostu tylko wtedy będziemy przekonujący.    1....

Lekcja otwarta dla rodziców

Zaprośmy rodziców na lekcję, podczas której przekonają się najlepiej, na czym polega OK. Taką lekcję zorganizowała i opisała Ewa Jurkiewicz. W artykule zamieszczony jest scenariusz lekcji. 5 stron tekstu  To była lekcja otwarta, na którą rodzice zostali zaproszeni...

Informacja zwodna dla ucznia o jego pracy

Jak przybliżyć rodzicom ideę podawania uczniom informacji zwrotnej do ich pracy? Scenariusz ćwiczenia na spotkanie z rodzicami, podczas którego przedsatwione będą . Pokażmy rodzicom przykłady dobrych i złych informacji zwrotnych i poprośmy, by wczuli się w rolę...