Rozmowa rodzica z dyrektorem szkoły

Wskazówki, jak mogłaby wyglądać rozmowa rodzica ucznia z dyrektorem szkoły, prowadząca do zainteresowania szkoły ocenianiem kształtującym.Jedna strona czytania  Rodzic:– Jestem bardzo zadowolona ze szkoły mojego dziecka. Szczególnie doceniam starania Pani...

O OK dla rodziców

Artykuł dla rodziców o ocenianiu kształtującym, przedstawienie idei w 8 krokach. Może być też użyteczny dla nauczycielki i nauczyciela, którzy chcieliby wytłumaczyć rodzicom swoich uczniów, na czym OK polega. Artykuł można też przeczytać pod linkiem:...