Wszyscy nauczyciele i uczniowie czekają na ferie i odpoczynek. Dla wszystkich to potrzebny czas na regenerację. Jednak wraz z nieobecnością w szkole relacje uczniów z nauczycielami i przyjaciółmi, a także nawyki i rutyny ulegają zakłóceniu. Po powrocie do szkoły można coś nowego zacząć, coś nowego ustalić, zmienić reguły itp.

Pierwsze dni po powrocie do szkoły po tak długiej przerwie są ważne dla nadania tonu pozostałej części roku, a nauczyciele mogą podjąć kilka ważnych kroków, aby przejście to było płynne i pozytywne, a nawet stanowiło szansę na poprawę.

Przywitanie

Pierwsze co można zrobić, to przywitać uczniów z entuzjazmem. Cieszyć się, że znowu jesteśmy razem, że klasa jest dla wszystkich bezpiecznym i wspierającym miejscem. Można nawet zrobić z powrotu po feriach – święto.

Przyjrzenie się

Druga sprawa, to zwrócenie uwagi na uczniów, dla których ferie nie były dobrym czasem. Ich szczególnie warto przywitać i nawiązać z nimi osobisty kontakt.

Należy unikać dzielenia się informacjami na temat tego, jak uczniowie spędzili wakacje, bo to może podkreślić różnice w doświadczeniach uczniów.

Plany

Czas po feriach to czas na podsumowanie poprzedniego roku i na zrobienie planów na przyszłość. Można poprosić uczniów, aby zastanowili się, co chcieliby porzucić w następnym roku i co chcieliby wprowadzić. Może to dotyczyć zarówno życia w szkole, jak i poza nią.  Można nawet dołączyć rytuał odrzucenia niepomyślnej przeszłości, poprzez na przykład podarcie papieru i wyrzucenie go. Za to wyzwania, można zapisać na kartce, włożyć ją do koperty, zakleić, aby pod koniec roku szkolnego sprawdzić, na ile udało się cele osiągnąć.

Powtórka z reguł

Warto przypomnieć uczniom o ustalonych regułach szkolnych. Czas wakacji mógł spowodować, że o nich zapomnieli. Na przykład podczas ferii uczniowie  wysypiali się do woli, a teraz muszą rano wstać, aby zdążyć do szkoły. Warto też przypomnieć o ustalonych zasadach pracy w grupie, teraz przypomniane mogą zaprocentować, gdy uczniowie będą pracowali wspólnie.

Ciekawym sposobem na przypomnienie jest odgrywanie negatywnych ról, na przykład poproszenie ucznia, aby pokazał, jak nie należy się zachowywać, gdy klasa ma za zadanie zapoznać się indywidualnie z tekstem. A następnie poprosić ucznia, aby po raz drugi pokazał, jak trzeba się wtedy zachowywać. Może to być dla uczniów zabawne i jednocześnie wskazuje na prawidłowe nawyki.

Weryfikacja

Można też zweryfikować wraz z uczniami dotychczasowe obowiązujące reguły. Jeśli razem się nad nimi pochylimy, to uczniowie będą lepiej się do nich w przyszłości stosować. Warto reguły formułować pozytywnie, czyli np. „Okazujemy szacunek, słuchając, gdy inni mówią”, zamiast „Nie przerywamy wypowiedzi innych”.

Niektóre z norm, jak np. „Szanuj innych” może wydawać się frazesem, dlatego warto poświęcić czas na rozmowę z uczniami, co to dla nich znaczy. Podanie konkretnych przykładów przez uczniów jest konieczne.

Nowe

Początek nowego semestru jest też dobrym czasem na wprowadzanie nowego, np. przemeblowania sali lekcyjnej, zmianę miejsc, zmianę dekoracji itp. Nowe może dotyczyć również podstawowej sprawy, czyli nauczenia i uczenia się. Można zadać uczniom dwa pytania:

  • Co z tego, co ja robię pomaga Ci się uczyć?
  • Co mógłbym zmienić?

Oczywiście pytając uczniów o zdanie, trzeba wziąć pod uwagę ich odpowiedzi i to co możliwe wprowadzić do swego nauczania. Uczniowie powinni widzieć, że nauczyciel liczy się z ich zdaniem.

Nowy semestr i nowy rok to szansa na reset ustalenie lepszych relacji i reguł.

Jest to nawet lepszy czas na zmianę niż początek roku, gdyż po letnich wakacjach trudniej się wraca do szkoły.

Inspiracja artykułem Libby Woodfin