Strategie nauczania

Fragment publikacji Danuty Sterna pochodzący z książki – “Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy” – pod redakcją dr Grzegorza Mazurkiewicza. Artykuł zawiera omówienie wszystkich pięciu strategii oceniania kształtującego: Określajmy i...

Gadżedziarstwo

Wpis dla osób, które przez gadżety lubią poznawać teorię. We wpisie trzy użyteczne gadżety. Artykuł można przeczytać również pod linkiem: https://osswiata.ceo.org.pl/2019/09/27/gadzedziarstwo/ 2 strony czytania Pewnie wielu z Was zdziwi, ale ja bardzo doceniam gadżety...

Samoocena

W artykule rozważymy 9 pytań, pomocnych przy samoocenie: Czy pracowałam/em z całych sił? Jeśli nie, to dlaczego nie, co mi w tym przeszkadzało? Czy znałam/em cel mojej pracy? Czy wykorzystałam/em wszystkie swoje zasoby, aby osiągnąć cel? Jeśli nie, to dlaczego? Czy...