Autonomia ucznia

Autonomia ucznia

Potrzeba autonomii jest potrzebna każdemu uczącemu się, jest to jedna z trzech potrzeb na które wskazuje teoria samostanowienia. Najbardziej powszechną bolączką szkół jest brak zaangażowania uczniów w naukę. Dawanie uczniom autonomii może to zmienić. Z badań...