Losowanie miejsc

Losowanie miejsc

Zajmowanie przez uczniów miejsc w klasie to jak posuwanie się po emocjonalnym polu minowym. Ktoś chce siedzieć z kimś, kto już zajął inne miejsce, ktoś nie chce siedzieć z przydzielonym partnerem, a ktoś inny jeszcze zostaje sam, bo nikt z nim nie chce siedzieć....
Praca z tekstem

Praca z tekstem

Wszyscy uczniowie, niezależnie od tego, czy mają problemy z czytaniem, czy czytają biegle, muszą przetwarzać złożone treści i potrafić wydobywać i oceniać ważne informacje i zawarte w nich koncepcje. Praca z tekstem jest częstą stosowaną metodą nauczania na różnych...