Gdy uczeń nie chce

Gdy uczeń nie chce

Dlaczego uczniowie odmawiają i co można z tym zrobić? Każdy z nauczycieli spotkał się z sytuacją, gdy część uczniów odmówiło wykonania zadania. Może być to jawna odmowa, ale częściej jest to cichy bojkot. Bojkot może wyrażać się oddaniem pracy byle jak wykonanej lub...
Frajda i autonomia

Frajda i autonomia

30 stycznia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie inicjatywy Frajda z nauczania. Zajmowaliśmy się odpowiedzią na pytanie: Co może zrobić dyrektor szkoły, aby nauczyciel czuł, że ma większą autonomię w pracy? Moim zdaniem autonomia jest najważniejszą sprawą, o którą...
Autonomia ucznia

Autonomia ucznia

Potrzeba autonomii jest potrzebna każdemu uczącemu się, jest to jedna z trzech potrzeb na które wskazuje teoria samostanowienia. Najbardziej powszechną bolączką szkół jest brak zaangażowania uczniów w naukę. Dawanie uczniom autonomii może to zmienić. Z badań...