Hulający OK

Miałam okazję odwiedzić dwie szkoły, w których hula ocenianie kształtujące. Jedna to szkoła średnia – Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu, a druga to szkoła podstawowa – Społeczny Zespół Szkolno–Przedszkolny w Kudowie–Zdroju. Nie mam...