Miałam okazję odwiedzić dwie szkoły, w których hula ocenianie kształtujące. Jedna to szkoła średnia – Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu, a druga to szkoła podstawowa – Społeczny Zespół Szkolno–Przedszkolny w Kudowie–Zdroju.

Nie mam ostatnio wielu okazji oglądać szkoły „od środka” i dlatego te doświadczenia były dla mnie bardzo cenne. Był to dla mnie wielki prezent, że mogłam zobaczyć zadomowionego OK w klasach szkolnych. Zajmuję się ocenianiem kształtującym już ponad 20 lat, propaguję go, bo jestem przekonana do korzyści, zarówno po stronie uczniów, jak i nauczycieli. A teraz mogłam zobaczyć, że da się z powodzeniem pracować na co dzień z ocenianiem kształtującym.

Nie będę opisywać dokładnie tego, co zobaczyłam i doceniam, jest tego tak dużo. Najlepiej byłoby się wprosić do tych szkół i zobaczyć na własne oczy. To są bardzo życzliwe miejsca dla młodych ludzi. Na wszystkich lekcjach, które odwiedziłam mogłam zaobserwować pracę z celami i kryteriami, pozyskiwanie informacji przez nauczyciela, gdzie są uczniowie w procesie uczenia się, pracę w grupach i parach. Nauczyciele udzielali uczniom informację zwrotną na bieżąco, uczniowie angażowali się w lekcje i chętnie opowiadali, jak im ocenianie kształtujące pomaga się uczyć. Spotkałam też ciekawe pytania kluczowe.

A teraz kilka dobrych praktyk, które warto naśladować:

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu jest szkołą średnią. Sama uczyłam w szkole średniej i zdaję sobie sprawę, jak trudno wprowadzić OK i przekroczyć przyzwyczajenia uczniów, nauczycieli i rodziców.

Kształcenie zawodowe – szkoła ma sale do nauki zawodu, w których uczniowie mogą ćwiczyć umiejętności. Na przykład przy klasie hotelarskiej jest osobny pokój imitujący pokój hotelowy, w którym uczniowie uczą się sprzątać pokoje i je urządzać, a w klasie budowlanej widziałam jak uczennice budowały zbrojenie. Uczniowie mają też praktyki zagranicą, co na pewno poszerza im spojrzenie na świat i przyszłą prac.

U

Spotkałam niezwykłego nauczyciela, który jest przedsiębiorcą, który postanowił pracować kilka godzin w szkole i uczyć zawodu, gdyż jak tłumaczył – przedsiębiorcy powinni dbać o przyszłych pracowników, aby nie było konieczności sprowadzać ich z zagranicy.

O zastosowaniu wiedzy uzyskanej podczas lekcji nie ma co pisać, wystarczy spojrzeć na niektóre kryteria do lekcji hotelarskiej: Zapoznam się ze wzorem umowy na organizację Chrztu Świętego; Uzupełnię dane w umowie na podstawie ćwiczenia praktycznego; Wykonam kosztorys usług; Zastanowię się nad uzasadnieniem prawnym aktów prawnych w obiektach hotelarskich.

Warto pytać uczniów, co im się w OK podoba, a co nie. Miałam bardzo ciekawe rozmowy z uczniami na ten temat. Wszyscy doceniają kryteria sukcesu i informacje zwrotną, nie wyobrażają sobie już teraz nauczania bez OK.

Wystrój korytarzy jest zaplanowany i wykonany przez uczniów szkoły. Uczniowie w ramach praktyk remontują szkołę. Na korytarzach umieszczone są szachy i gra w piłkarzyki. Chodzi o to, aby uczniowie mniej „siedzieli w komórkach”.

2. Społeczny Zespół Szkolno–Przedszkolny w Kudowie – Zdroju.

Wspaniale był poznać drogę każdego nauczyciela w OK. Dyrektorka szkoły Anna Chełmińska pozwala każdemu nauczycielowi do wyboru własnej drogi. Nauczyciele do niczego nie są przymuszani, niektórzy przez trzy lata przekonywali się do OK. Zostało mi w pamięci stwierdzenie Pana Arkadiusza nauczyciela WF: Ja zacząłem stosować OK, gdy zobaczyłam, że on mi się opłaca.

Pomysły do naśladowanie:

 • Na lekcjach języka obcego – podawanie uczniom kryteriów sukcesu i polecenie ich przetłumaczenia na język polski. Dzięki temu uczniowie uczą się praktycznego języka i lepiej rozumieją kryteria.
 • Lekcje między przedmiotowe – połączenie biologii i języka angielskiego – lekcja o zmysłach prowadzona przez dwie nauczycielki.
 • Na plakacie – podpisane przez uczniów i wspólnie ustalone z nimi normy klasowe.
 • Na lekcji angielskiego uczniowie sami sprawdzają słówka w słowniku, nie pytają o nie nauczyciela.
 • Losowanie do grup przy pomocy patyczków.
 • Wyjściówki na koniec lekcji.
 • Doceniania uczniów za pracę podczas lekcji.
 • Plakaty sporządzone przez uczniów zawieszone na drucie, łatwe do zmiany i nie niszczące ściany.

W nauczaniu wczesnoszkolnym

 • Zamiast świateł wystawianie odpowiedniego koloru kredki
 • Dzieci w kole podają sobie dzwoneczek, tak aby nie zadzwonił, a oni mogli się skoncentrować na lekcji
 • Literki na ścianie na haczykach, aby uczniowie mogli sobie wzajemnie pokazywać jaką literę mają wpisać na plakacie.

 • Czas na wykonanie zadanie wyświetlany na tablicy multimedialnej
 • Maskotka wykonana przez nauczycielkę, wędrująca na weekend kolejno do uczniów i wykonywanie zapisów w specjalnej kronice.
 • Dzienniczek nazwany Pożeraczem liter, w którym monitorowane jest czytanie przez dziecko w domu przez 20 minut.