Ocena kształtująca

Ocena kształtująca

Wiele lat temu znalazłam świetny żart rysunkowy Jerzego Krzętowskiego. W sposób niezwykle trafny opisuje ocenianie kształtujące. Jakby był stworzony na potrzeby OK. Raport o stanie zdrowia to ocena sumująca, a leczenie to ocena kształtująca.
Rozmowy o ocenianiu

Rozmowy o ocenianiu

Sposób, w jaki przedstawiamy naszym uczniom cele oceniania, zaburza ich myślenie o uczeniu się. Nauczanie poprzez przedstawienie uczniom tematu, a potem sprawdzenie, co z tego zapamiętali oraz wystawienie im oceny, jest bardzo starym systemem, który nie pasuje do...