Dyscyplina

Dyscyplina

Jak przeciwdziałać drobnym wykroczeniom uczniów? Jak myślimy o dyscyplinie, to przychodzi nam na myśl narzucanie pożądanych rodzajów zachowań. Jednak, gdy sięgniemy do łacińskiego znaczenia słowa disciplina, to dowiemy się, że oznacza ono – nauczanie i wiedzę....
Efekt falowania

Efekt falowania

Jak nie dopuścić do niepożądanych zachowań uczniów – 8 wskazówek popartych badaniami. W latach pięćdziesiątych XX wieku psychologowie Jacob Kounin i Paul Gump odkryli ciekawy efekt uboczny dyscypliny: jeśli uczeń przeszkadzał, a nauczyciel zareagował surowymi środkami...
Uczeń przeszkadza w lekcji

Uczeń przeszkadza w lekcji

Często uczniowie próbują przesuwać granice wyznaczone regulaminami i zwyczajami szkolnymi – po prostu przeszkadzają w prowadzeniu lekcji. W stosunku do poważnych wykroczeń konsekwencje nie podlegają negocjacjom, szczególnie gdy zachowania ucznia powoduje...