Wbrew powszechnej opinii studia nauczycielskie nie przygotowują w pełni do zawodu nauczyciela. Nauczycielem człowiek się staje przez cale życie. Szczególnie w trudnej sytuacji są nauczyciele rozpoczynający pracę w szkole, mają wiele wątpliwości i potrzebują pomocy, aby się nie zniechęcić.

Sprawie pomocne może być wspólne nauczanie, które może skutecznie przyspieszyć rozwój umiejętności nauczyciela. Nauczycielowi poczatkującemu często jest brak wiary w siebie i potrzebna jest mu przekonanie, że uczniowie są w stanie sprostać jego oczekiwaniom, i że on sam jest w stanie efektywnie  poprowadzić nauczanie. Również nauczyciel doświadczony może mieć wątpliwości, czy jego metody są skuteczne. Właśnie doświadczeni nauczyciele potrzebują impulsu do zmiany, gdyż popadają w rutynę i trudno im samym coś zmienić w warsztacie pracy.

Podczas wspólnego nauczania (jak je organizować napisałam we wpisie: https://oknauczanie.pl/team-teaching-wspolne-nauczanie) nauczyciele mogą uczyć się od siebie wzajemnie i przekonywać się, co jest skuteczne, a co nie. Dodatkowo dwoje nauczycieli zapewnia większy porządek w nauczaniu. Każdy z nauczycieli może zamiennie pełnić rolę pomocniczą, a wtedy prowadzący lekcję może skupić się na nauczaniu, a nie np. na pilnowaniu porządku.

Wspólne planowanie lekcji jest korzystne dla obu nauczycieli, można przedyskutować plany i wybrać najlepszy scenariusz lekcji. Podczas prowadzenia lekcji nauczyciele mogą się wzajemnie obserwować i również obserwować uczeni się uczniów, dzięki temu mogą po lekcji omówić ją, i wyciągnąć wnioski dla siebie. Wspólne omówienie lekcji daje wiele użytecznych informacji. Ponieważ omówienie następuje w gronie nauczycieli prowadzących wspólnie lekcję, to odnosi się do wspólnie obserwowanych sytuacji.

Wspólne nauczanie zwiera w sobie bardzo efektywną metodę doskonalenia, w postaci obserwacji lekcji. A przy okazji nie ma napięcia związanego z ewentualnym odbiorem obserwacji jako wizytacji lekcji.

Ponieważ we wspólnym nauczaniu lekcja jest sprawą obu nauczycieli, to oboje dbają o jej jakość. Nie rywalizują ze sobą, a współpracują.

Po przeprowadzeniu wspólnie lekcji nauczyciele często mają takie uwagi:

  • Nie wiedziałam, że moi uczniowie to potrafią!
  • Nie spodziewałam się, że moi uczniowie mogą tak pracować
  • Nie sądziłem, że ja i moi uczniowie będziemy w stanie….
  • Nie spodziewałam się, że tak można.
  • Poznałam nowe pomysły

Świadczy to tym, że dzięki wspólnemu prowadzeniu lekcji można się wiele nauczyć.

Inspiracja artykułem Jo Lein

https://www.edutopia.org/article/how-instructional-coaches-can-use-co-teaching-support-teachers?utm_content=linkpos-archive&utm_campaign=weekly-2024-04-24&utm_medium=email&utm_source=edu-newsletter