Czy warto i czy się da organizować wspólne nauczanie? Na pewno warto, choć nie jest to proste w organizacji.

Oglądałam ostatnio lekcję z szkole w Społecznym Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Kudowie – Zdroju, którą prowadziły dwie nauczycielki: Karolina Piórek (język angielski i Barbara Kras (nauczycielka biologii). Była to lekcja o zmysłach. Każda z nich na swoim przedmiocie będzie kontynuowała ten temat, ale już pod innym kątem. To była bardzo dobra lekcja

Czas końca roku szkolonego daje możliwość eksperymentowania z team teaching, teraz nie gonimy już z programem nauczania, uczniowie często przychodzą w „kratkę”, i możemy spróbować poprowadzić lekcję wspólnie z drugim nauczycielem, i może wtedy dla dwóch klas razem.

Jak zabrać się do wspólnego nauczania?

  1. Znaleźć partnera.

Traktować się wzajemnie jako równorzędni partnerzy. Założyć, że żaden z przedmiotów nie jest ważniejszy i lata pracy i doświadczenia nauczyciela nie dają przewagi jednej ze stron.

  1. Planowanie

Wspólna lekcja wymaga wspólnego planowania: temat, cel, metody dydaktyczne, organizacja itd.

Właściwie każdy temat i różne przedmioty nadają się do team teaching. Tak jak w przykładzie zacytowanym na początku, można połączyć biologie z językiem angielskim. Ważne, aby żaden z nauczycieli nie czuł się zmarginalizowany.

Znalezienie wspólnego czasu na planowanie może być trudne. Część planowania można przenieść na kontakty mailowe. Przy planowaniu trzeba wskazać, które części lekcji prowadzi który nauczyciel, a który w tym czasie ma funkcję pomocniczą.

  1. Informacja o uczniach

Jeśli lekcja ma być prowadzona w klasie, którą zna tylko jeden z nauczycieli, to warto podzielić się informacjami o konkretnych uczniach, o rodzajach niepełnosprawności, sposobie uczenia się, potrzebach i potrzebnej pomocy. To pozwoli lepiej wykorzystać czas lekcji.

Trzeba też podzielić się obowiązkami i sposobami interwencji w razie potrzeby, nie może być rozbieżności w reakcjach nauczycieli prowadzących wspólną lekcję.

Obydwaj nauczyciele powinni założyć, że klasa jest „naszą” klasą, a nie „moją/twoją klasą”. Obaj powinni być odpowiedzialni za przygotowywanie lekcji, planowanie zajęć, nauczanie i ewentualnie ocenianie, jeśli takie jest przewidziane.

  1. Korzystanie wzajemne z doświadczeń

Wspólne nauczanie stwarza ogromne możliwości wzajemnego uczenia dla nauczycieli. Jest to unikalna sytuacja w której nauczyciele uczą się w akcji.

Dzięki team teaching można z powadzeniem realizować integrację przedmiotową i pokazywać wspólnotę nauki. Można je stosować w czasie roku szkolnego w celu pogłębienia uczenia się określonych tematów, ale też teraz na koniec roku, gdy można wybrać tematy spoza programu. Dla uczniów jest to bardzo ciekawe i korzystne doświadczenie.

Inspiracja artykułem Matthew Vogela

https://www.edutopia.org/article/strategies-effective-team-teaching