Klimat w szkole

Klimat w szkole

Czy w naszej szkole jest dobry klimat? Jak się o tym przekonać? Najlepiej o tym rozmawiać w jak najszerszym gronie. Dyrektor może zapytać nauczycieli w ankiecie lub rozmowie: Co z tego, co robię pomaga Ci nauczać? Co mógłbym zrobić inaczej? Podobne pytania może zadać...