Ocenianie gorący temat!

Ocenianie gorący temat!

Dyskutujemy na temat zmian w ocenianiu. Jak je zreformować, aby było dla uczniów, a nie przeciwko nim. Pomyślałam sobie, że porównanie dwóch systemów – szkolnego i uczelnianego, może pokazać różnice i kierunki zmian. Kiedy zaczynałam uczyć w szkole w roku 1990 miałam...